Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - občanský sektor
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Amnesty o ČR: Diskriminace Romů, policejní násilí a nedostatečná péče o duševně nemocné

23. 5. 2006
-red- [Amnesty International / Econnect] -


Diskriminace Romů, rasistické útoky, policejní násilí a oblast péče o duševně nemocné - to jsou problémy České republiky, na které ve své dnes publikované výroční zprávě o stavu lidských práv upozornila mezinárodní organizace Amnesty International (AI). Rok 2005 ve světě označila organizace za rok rozporů. "Lži a nesplněné sliby mocných vlád dusily rostoucí naději na zlepšení stavu lidských práv", uvedla AI ve své výroční zprávě.

Přístup Romů ke vzdělání je ztížený

AI upozorňuje na to, že Romové byli nadále vystaveni diskriminaci v oblasti zaměstnání, bydlení a přístupu ke vzdělání. Často čelili násilným útokům ze strany rasisticky smýšlejících jedinců.

"K diskriminaci dochází často na základě požadavků, které zdánlivě nejsou významné, jako třeba nutnost určité úrovně vzdělání pro získání bydlení. A navíc to odkazuje k druhé oblasti – diskriminace v přístupu ke vzdělání," říká ředitel české pobočky AI Zdeněk Rudolský. "Charakteristický je případ jednání úřadu v Bohumíně, který vydal příkaz k vystěhování ekonomicky slabých romských rodin z hotelového domu, aniž by pro ně zajistil náhradní ubytování," dodává Rudolský.

Vyšetřování chyb policie? Chybí nezávislost

Již v minulosti AI kritizovala shovívavost vyšetřovatelů vůči rasisticky motivovaným trestným činům. Za některé případy násilí na Romech nesou podle zpráv AI zodpovědnost také policisté, kteří se dopouštěli špatného zacházení i na dalších zranitelných skupinách jako jsou lidé bez domova, lidé závislí na návykových látkách a cizinci.

Problém nedostatečného vyšetřování případů policejního násilí veřejnosti ukázal zásah na CzechTeku 2005. "Bohužel, nedošlo ke skutečně nezávislému vyšetřování, které by vyvrátilo obavy z možného porušování lidských práv účastníků akce," říká Zdeněk Rudolský. "V ČR neexistuje mechanismus pro šetření stížností na postup policistů, který by byl zcela nezávislý na ministerstvu vnitra. Dokud v ČR nebude existovat nezávislý systém pro šetření stížností na postup policistů, tak jak je to obvyklé v ostatních evropských zemích, budou se lidé jen těžko domáhat spravedlnosti ve věci policejního násilí,“ tvrdí Rudolský. Takový postup by navíc přispěl k větší důvěře veřejnosti v policii ČR.

Policejní zásah vyvolal rozsáhlé diskuse a protesty napříč českou veřejností. Nesouhlas se zákrokem vyjádřily tisíce demonstrantů. Ombudsman označil zákrok za legální, ale dle jeho šetření nebyla provedena dostatečná preventivní opatření, která by zabránila užití síly. AI písemně požádala ČR o nezávislé šetření tohoto zákroku. Premiér Paroubek a ministr Bublan AI odpověděli, že zkušenosti z tohoto zásahu budou využity při výcviku a práci policistů, aby v budoucnu nedocházelo k podobným nedostatkům v práci Policie ČR.

Stále hrozí riziko zneužití restriktivních opatření vůči duševně nemocným lidem

Organizace pro lidská práva kritizuje také fakt, že český stát v roce 2005 stále nedokázal zavést tolik potřebné systémové reformy v oblasti péče o duševně nemocné. Ministerstvo práce a sociálních věcí dle svého tvrzení připravuje Koncepci podpory transformace rezidenčních sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb. Přesto byla v roce 2005 užívána klecová lůžka k držení dospělých i dětských pacientů v ústavech sociální péče.

Mnozí z pacientů v ústavech zůstávají dlouhodobě, téměř bez kontaktu s okolním světem a jsou tak vystaveni riziku zneužití restriktivních opatření. "Toto opatření musíme označit za ponižující a nehumánní a podporujeme systémové reformy v oblasti péče o duševně nemocné. Reformy by měly zahrnovat rozšíření stávajícího systému ústavní péče pro psychiatrické pacienty o alternativu komunitních zařízeních," uvádí AI. Zároveň informuje, že v březnu tohoto roku vyšla ve sbírce zákonů novela zákona o sociálních službách, která obsahuje mimo jiné centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře a podobně. Podle některých odborníků novela zakazuje užívání klecových lůžek v ústavech sociální péče.

Uplynulý rok přinesl také pozitivní zprávy. „Velmi vítáme, že rok 2005 přinesl rozšíření pravomocí ombudsmana, který může od tohoto roku provádět inspekce míst, kde žijí lidé omezení na svobodě,“ říká AI. Organizace ve své zprávě upozornila také na nucené sterilizace žen.

-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz