Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

 Pasivní bydlení: šetrné ekologicky i ekonomicky 

Přečtěte si: Pasivní dům - zkušenosti z Rakouska a české začátky

13. 7. 2004
-red-Ludvík Trnka [Ekologický institut Veronica / Econnect] -


Rádi byste si postavili dům s velmi nízkou spotřebou energie? Víte co je to pasivní dům? Nyní se to můžete dozvědět a získat řadu užitečných rad a zkušeností. Ekologický institut Veronica totiž vydal ojedinělou publikaci o tomto nejmodernějším způsobu stavění domů s velmi nízkou spotřebou energie na vytápění s názvem „Pasivní dům – zkušenosti z Rakouska a české začátky“. Publikace je určena všem, kdo přemýšlí o vlastním domě nebo rekonstruují dům, dále také projektantům a architektům či zaměstnancům stavebních úřadů.

Kolektiv rakouských a českých autorů v publikaci názorně představuje všechny zásady tohoto v České republice zatím veřejnosti málo známého způsobu výstavby. Přitom podstatu pasivního domu lze shrnout do čtyř bodů, jejichž splnění by při současném stavu poznání nemělo činit žádné zvláštní potíže.

Na prvním místě je dostatečně tlustá izolace všech pevných částí domu. Záleží pak již na investorovi, zda se rozhodne pro běžný polystyren či minerální vatu, nebo zda zvolí biologické materiály jako konopné či ovčí rouno, nebo dokonce balíky slámy. Druhou nejdůležitější zásadou je volba vysoce kvalitních tepelně izolačních oken s trojitým zasklením vyplněným argonem. To nám mimo jiné umožňuje zapomenout na nepříliš estetické radiátory či konvektory pod okny. Třetí zásada je běžně vyžadována, avšak zároveň běžně nedodržována - je jí vysoká těsnost budovy, aby v zimě za větrného počasí nepronikalo nekontrolovaně velké množství chladného vzduchu do budovy. Těsnost pak umožňuje naplnění čtvrté a poslední zásady, a sice instalaci centrálního větracího systému s vysoce účinným zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu.

Naplněním těchto a několika dalších méně významných zásad získáme dům, kde spotřeba tepla klesá pod 15 kilowatthodin na metr čtvereční za rok, což v přepočtu na koruny může znamenat roční platbu méně než 1500 Kč na stometrový byt. Mimo to získáváte příjemné prostředí bez chladných koutů a neustále čerstvý vzduch, v zimě teplý, v létě chladný.

„Jakkoliv je snaha získávat energii z přírodních koloběhů rozumná a pro budoucnost nezbytná, tím hlavním krokem je přestat s dosavadním ohromným plýtváním. Pasivní domy jsou, zdá se, konečným vyústěním této snahy v případě stavebnictví. Seznamte se s nimi blíže v této publikaci,“ jsou slova odborného konzultanta RNDr. Jana Hollana v předmluvě.

V úvodním slově knihy říká Doc. Ing. Josef Chybík, děkan Fakulty architektury VUT v Brně:
„V této útlé publikaci jsou shromážděny nejzákladnější a nejdůležitější informace a principy vypovídající o výstavbě pasivních domů s doplněním o vybrané příklady nízkoenergetických staveb, které byly v posledních letech realizovány v České republice. Publikace svou aktuálností a přehledným zpracováním umožní rychlou orientaci v problematice.“

V kapitole o rekonstrukci proskovické školky pak uvádí Petr Kramoliš, autorizovaný technik, stěžejní myšlenku platnou pro všechny rekonstrukce: „Nutná výměna prvků, v našem případě oken, znamená vždy nejlepší příležitost ke zlepšení vlastností celé budovy. Nebo obráceně: nevyužití příležitosti ke zlepšení vlastností celku v takové situaci fixuje daný stav na období očekávané životnosti vyměněných prvků, např. oken, na dalších cca 25 let!“

Sešit formátu A4 o čtyřiceti stranách vydala ekologická organizace Veronica. Publikace je z jedné poloviny překladem rakouské brožurky Das Passivhaus in Niederösterreich a ve druhé polovině nabízí pět českých realizací, které se pasivním domům do značné míry přibližují, nebo v případě rekonstrukcí se dostávají alespoň na nízkoenergetickou úroveň.
V přílohách je pak seznam fyzikálních jednotek, seznam architektů a představení Centra modelových ekologických projektů pro venkov v Hostětíně.

K dostání je v ekologické poradně Veronica na Panské 9 v Brně, tel.: 542 422 751, e-mail: veronica@ecn.cz, www.veronica.cz.

-red-Ludvík Trnka

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz