Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Stránky Doma v CR a Cizinci.cz v provozu

31.3.2004
[IOM Praha]
Autor: Jan Černík

MPSV je rozhodnutím vlády od letošního roku koordinátorem politiky integrace cizinců v České republice. Bude tedy nejen uskutečňovat integrační politiku příslušející resortu MPSV, ale zároveň i koordinovat integrační opatření ostatních resortů, NNO a dalších subjektů v oblasti integrace cizinců dlouhodobě a legálně žijících v ČR.

Jedním z úkolů koordinace je sjednotit postupy veřejné správy vedoucí k integraci cizinců, a to v bezprostředním kontaktu s komunitami cizinců zde žijících. Nově zpřístupněné speciální webové stránky MPSV www.cizinci.cz si kladou za cíl vytvořit komplexní a aktuální zdroj informací, který zejména v souvislosti se vstupem ČR do EU průběžně zajistí informace o veškerých opatřeních a změnách vztahujících se k integraci cizinců, která postupně vstoupí v platnost.

Web www.cizinci.cz je určen zejména zaměstnancům MPSV a úřadů práce. Cílem stránky je prohloubit informovanost pracovníků resortu práce a sociálních věcí a poskytnout jim přehled i o těch aspektech integrace, které nejsou bezprostřední náplní jejich práce. Přínosem pro jednotné řešení záležitostí cizinců bude vypracování modelových Doporučených postupů. Na stránce jsou k dispozici veškeré zákonné úpravy ČR, koncepční materiály i dokumenty EU i další mezinárodní dokumenty, vztahující se k integraci cizinců. V rubrice MPSV a integrace cizinců jsou uvedeny informace o agendě MPSV k integraci cizinců, úvodní informace o přípravě ustavení Komise ministra práce pro integraci cizinců, projekty zadané MPSV a realizované nevládními subjekty, a také informace o projektu MPSV Aktivní výběr zahraničních pracovníků. Stránka zpřístupňuje studie a výzkumné zprávy, příklady z praxe umožní opakování či inspiraci úspěšnými a inovativními projekty, rubrika Lidé a země poskytuje informace o zemích původu migrantů žijících v ČR i o životě cizinců zde. Stránku doplňuje Adresář kontaktů a rubrika Vaše náměty, která dává možnost zasílat náměty k doplnění či zkvalitnění stránky.

Stránka www.cizinci.cz umožní komunikaci mezi úředníky na různých úrovních státní správy i samosprávy a zároveň informačně propojí centrální a regionální instituce s odborníky z vědecko-výzkumných institucí a s pracovníky nestátních neziskových organizací, kteří poskytují sociálně právní poradenství cizincům.

Stránka je v úvodní verzi a bude postupně doplněna a aktualizována.

Webová stránka www.domavCR.cz je určena cizincům žijícím v České republice. Cílem stránky je poskytnout cizincům dostatek srozumitelných informací o životě v ČR a pomoci cizincům řešit záležitosti spojené s jejich pobytem zde, zejména v oblasti přístupu na trh práce, zaměstnanosti a sociálního zabezpečení. Na stránkách jsou uvedeny praktické pokyny, jak řešit konkrétní problémy, kontakty na úřady i na nestátní organizace poskytující cizincům podporu. Důležitým aspektem je i podpora komunit cizinců, zejména kontakty na organizace cizinců žijících v ČR a informace o tiskovinách, které vydávají.

Vzhledem k tomu, že zásadní překážkou integrace bývá neznalost jazyka, stránka www.domavr.cz je pro snazší srozumitelnost prezentována v šesti jazykových mutacích.

Obě webové stránky, www.cizinci.cz a www.domavcr.cz zpracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Mezinárodní organizací pro migraci (IOM).DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz