Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Rodině přátelské Aperio

11. 3. 2004 -, Econnect

Občanské sdružení Aperio bylo založeno v r. 2001 s cílem nabízet veřejnosti kvalitní informace z oblasti rodičovství se zvláštním důrazem na lidská a sociální práva.

Aperio věnuje pozornost zejména oblasti práv žen v souvislosti s jejich reprodukční funkcí, a zejména jejich právu rozhodovat o způsobu, místě a poskytovateli porodnických služeb. Zároveň se zabývá oblastí rovných příležitostí souvisejících s rodinou, postavení osob na rodičovské dovolené a zaměstnaných lidí pečujících o děti mladší 15 let.

Současné aktivity

V současné době tým Aperia připravuje zprávu Možnost volby – Žena v systému porodnické péče v ČR. Jedná se v podstatě o výstup hodnotící změny a vývojové trendy v českém porodnictví v průběhu let 1999 – 2003, se zřetelem na dobu, kdy již fungovaly organizace propagující možnost rodit bez lékařských intervencí. Zpráva je připravována jako ucelený zdroj informací pro rodiče, odbornou veřejnost i politickou reprezentaci. První část textu mapuje současný stav porodnictví v ČR, druhá přinese implementační plán konkrétních změn vedoucích k transformaci českých porodnických služeb v souladu s mezinárodními úmluvami o lidských právech a s legislativou Evropské unie, doporučeními WHO, dobrou zahraniční praxí a aktuálními požadavky příjemců porodnické péče v ČR. Pracovní tým průběžně sleduje nově vznikající zdravotnickou legislativu a shromažďujeme připomínky k zákonům se záměrem ovlivnit jejich výslednou podobu v zájmu rodičovské veřejnosti.

Jako příspěvek k problematice rovných příležitostí je zpracovávána studie Možnosti a omezení spojené s plněním rodičovského poslání v ČR. K tomu paní Eva Lábusová z Aperia dodává: „Naším záměrem je prošetřit platnou legislativu související s péčí o rodinu, vyhledat oblasti, které způsobují osobám pečujícím o děti těžkosti a navrhnout a prosadit příslušné změny. Za důležité považujeme navrhnout a prosadit podmínky k tomu, aby si rodiče podle svých potřeb a v kontextu osobního i profesního života mohli vybrat vyhovující a funkční model péče o děti. Konkrétně se jedná např. o dostupnost flexibilních pracovních režimů a služeb souvisejících s péčí o děti, umožnění průběžného sdílení péče o děti oběma rodiči v období rodičovské dovolené či při ošetřování dítěte v době nemoci, apod.“

Své cíle Aperio prosazuje i dalšími legálními způsoby a v případě potřeby neváhá zorganizovat např. veřejná shromáždění či petiční akce. Součástí činnosti je i informační a mediální kampaň, která veřejnosti přináší informace o probíhajících změnách. V minulosti jsme například informovali o kampani Za možnost volby, kterou Aperio pořádalo ve spolupráci s Centrem aktivního porodu, Českou asociací dul, Českou asociací porodních asistentek a Hnutím za aktivní mateřství.

Sdružení Aperio připravuje nové, aktualizované vydání publikace Průvodce porodnicemi ČR. Pro toto nové vydání hledáme osobní zkušenosti žen i mužů s těhotenstvím, porodem a šestinedělím. Autentické porodní příběhy v písemné podobě budou zařazeny do teoretické části Průvodce (tzv. žlutých stránek) jako praktické dokreslení jednotlivých kapitol. Prosíme všechny, kteří by se o svůj porodní příběh chtěli podělit s našimi čtenáři, aby nám jej zaslali mailem na adresu aperio@aperio.cz, a to nejlépe do konce dubna 2004. Své příspěvky označte do subjektu zprávy heslem "porodní příběh". Děkujeme.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

Související odkazy
Občanské sdružení Aperio

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz