Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Analýza zjistila dvojnásobné množství dioxinů v okolí Spolany

18. 2. 2004 - PRAHA [Econnect /Arnika / Greenpeace]

Dlouho očekávané výsledky analýzy zjišťující množství dioxinů v krvi lidí žijících v okolí chemičky Spolana Neratovice zveřejnil v minulých dnech Hlavní hygienik ČR a zpracoval ji Státní zdravotní ústav. Výsledkem je zjištění, že lidé z okolí Spolany, mají v krvi zhruba dvojnásobné množství dioxinů než obyvatelé z Benešovska. Organizace Greenpeace i Arnika však výsledky studie kritizují.

Do studie byli zařazeni lidé, kteří nejméně pět let bydlí v obcích Libiš, Neratovice a Tišice, nejsou a nebyli zaměstnáni v chemičce a jedí živočišné a rostlinné produkty z vlastních zdrojů. Skupina obyvatel zmíněných vesnic kolem chemičky byla srovnávána se skupinou dobrovolníků z Benešovska. Celkový počet zkoumaných osob byl dle studie 80. Benešovsko bylo vybráno jako zástupce jiných míst v České republice.

Podle hygieniků jsou zjištěné dvojnásobné koncentrace dioxinů, polychlorovaných bifenilů či chlorovaných pesticidů srovnatelné s výzkumy z jiných českých a evropských měst.

Výsledky analýzy kritizují obě ekologické organizace, které se toxickým látkám a Spolaně dlouhodobě věnují - Sdružení Arnika i Greenpeace.

Podle sdružení Arnika studie pouze porovnává zátěž obyvatelstva ze dvou míst postižených úniky toxických látek: Benešov zatížený cca dvouletým provozem spalovny nebezpečných odpadů v Nemocnici Rudolfa a Stefanie a dalšími zdroji znečištění a Neratovic, kde Spolana vyrábí chlór a jeho sloučeniny.

Mezi významné zdroje látek s dioxinovým účinkem patří například: spalování nebezpečných odpadů, výroba chlóru, chlorovaných pesticidů, chlorfenolů, chlorbenzenů, PVC, ethylendichoridu

Ze studie podle Arniky vyplývá, že její autoři vůbec nezjišťovali, jak daleko od spalovny bydlí zkoumaná skupina lidí v Benešově. Přitom jde o spalovnu, která má problémy s vysokými emisemi dioxinů a I. skupiny těžkých kovů, včetně rtuti. Arnika studii vytýká také to, že nepátrá po zdrojích kontaminace, přestože je jasné, že lidé v okolí Spolany jsou toxickými látkami ohrožováni více nežli je tomu v jiných lokalitách ČR Z výsledků uvedených ve studii je patrné, že obsah tzv. seveského dioxinu je v krvi zkoumané skupiny lidí z okolí Spolany vyšší nežli u lidí z Benešova i ze světa. Tento dioxin je typický pro kontaminaci bývalé výroby pesticidů ve Spolaně Neratovice.

"Přesto lze studii považovat za přínosnou, protože z ní vyplývá nutnost daleko důslednější kontroly domácích chovů drůbeže," řekl RNDr. Jindřich Petrlík, který v Arnice vede program Toxické látky a odpady. Studie totiž dává do souvislosti vyšší koncentrace toxických látek v krvi zkoumaného vzorku populace mimo jiné i s konzumací vajec z domácích chovů. "K omezení vlivu toxických látek na zdraví lidí nepovede zákaz konzumace potravin z domácích zdrojů, ale omezování úniků toxických látek do životního prostředí a v tomto ohledu studie SZÚ zcela selhala," dodává Petrlík.

Přijatelnost množství naměřených dioxinů odmítá organizace Greenpeace. "U dioxinů není pro lidské tělo stanovena žádná ´bezpečná´ koncentrace. Jakékoli množství látky tedy může vyvolat chorobu, přičemž rostoucí hladina zvyšuje pravděpodobnost onemocnění rakovinou," uvedl konzultant Greenpeace pro oblast toxických látek MUDr. Miroslav Šuta.

Řada světových studií varuje, že už minimální - tzv. pozaďové koncentrace látek s dioxinovým účinkem způsobují narušení hormonálního, imunitního a nervového systému nebo sexuálního vývoje či snížení porodní váhy novorozenců. Spolana provozovala či provozuje minimálně 8 zařízení, která jsou podle americké agentury pro životní prostředí (U.S. EPA) - považována za významný zdroj dioxinových látek.

Na to, že dioxinové zamoření okolí Spolany přesahuje běžné hodnoty upozorňovala organizace Greenpeace s Arnikou již na jaře roku 2003 v tiskové zprávě. Nejvyšší koncentrace dioxinových látek mimo areál Spolany byla prokázána ve starých Neratovicích v sousedství zamořených budov Spolany, v Libišské strouze vytékající z podniku a i v nedaleké přírodní rezervaci Černínovsko.

Expertní studie, která byla dokončena již v polovině prosince 2003, byla zadána mimo jiné na základě zjištění Greenpeace z listopadu 2002, že zvířata chovaná nedaleko Spolany jsou významně kontaminována dioxiny a PCB. Greenpeace je současně znepokojena tím, že hlavní hygienik výsledky studie zveřejnil až po dvou měsících a navíc neodpověděl na žádost o jejich poskytnutí.


Alena Mejstříková


O Autorech

Alena Mejstříková

Autorka je redaktorka zpravodajství ECN a koordinátorka projektů.

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz