Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Město chce pokácet lipovou alej, ačkoliv je to v rozporu se zákonem

9. 2. 2004 - NERATOVICE [Econnect / Arnika]

Městský úřad v Neratovicích chce kvůli rozšíření silnice vykácet pět desítek vzrostlých stromů. Proti tomu se vzedmula vlna nevole ze strany občanů. Do boje za záchranu lipové aleje se pustilo Sdružení občanů Neratovic spolu se sdružením Arnika. Pod peticí za záchranu lip je tři tisíce podpisů. Tři odborné posudky navíc potvrdily, že kácení není nutné - lípy jsou v dobrém zdravotním stavu a tvoří důležitou součást městské zeleně. Rozhodnutí Městského úřadu již dvakrát zrušily nadřízené orgány kvůli porušení zákona a podjatosti. Město nyní zahájilo řízení o kácení lip potřetí. Rozhodnutí by mělo padnout do konce února.

„Lípy vysázeli na konci války Sokoli jako symbol svobody,“ vysvětluje zástupkyně Sdružení občanů Neratovic Anna Spěváčková. „Alej je nejen významným prvkem životního prostředí. Je osou města a slouží jako promenáda chodců. Má také symbolický smysl. Důvodem pro zničení lip má být rozšíření místní komunikace na přivaděč dopravy do centra. Nárůst provozu by zvýšil riziko pro chodce a cyklisty, hluk a prašnost,“ říká Spěváčková. Ta připouští, že třída 28. října potřebuje rekonstrukci, ale nikoliv za cenu zničení lipové aleje.

„Je to výsměch obyvatelům Neratovic,“ komentuje situaci Martin Skalský z Centra pro podporu občanů sdružení Arnika. „Úřad usiluje o skácení lip již potřetí, přestože okresní i krajský úřad a krajský soud potvrdily, že rozhodování města odporuje zákonům. Petici za záchranu lipové aleje podepsaly přes tři tisíce obyvatel. Jejich hlas nikdo nebere v potaz.“ Podle jeho slov dnešní obousměrný provoz v ulici 28. října odporuje územnímu plánu – silnice by se neměla rozšířit, ale naopak zúžit na jednosměrku.

Rozhodnutím zastupitelstva Neratovic z roku 1999 měla být ulice 28. října opravena a zklidněna zavedením jednosměrného provozu, při zachování aleje. V květnu 2000 se plány změnily – silnice má být obousměrná a všech 47 stromů má padnout. Úřad to vysvětluje tím, že současně s vozovkou je nutné rekonstruovat inženýrské sítě a stromy nevydrží stavební práce. Skutečným důvodem ke kácení je ale rozšíření silnice. To potvrzují dendrologické posudky, jež nechala zpracovat radnice i občanské sdružení. Odborníci se shodují, že zdravotní stav lip je dobrý a stromořadí má velký význam pro čistotu vzduchu v lokalitě.

Rozhodnutí města o vykácení lipové aleje zrušil v roce 2001 Okresní úřad Mělník, podruhé loni Krajský úřad Středočeského kraje. Tyto orgány upozorňují na porušení zákona, podjatost pracovníka městského úřadu, fakt, že nebyl vyhodnocen funkční a estetický význam stromů a nařízena adekvátní náhradní výsadba. Obavy Sdružení občanů Neratovic, že kácení je bezdůvodné, potvrdil na konci roku 2001 i Krajský soud. „Sdružení využije všech prostředků zákona, aby kácení lip zabránilo i tentokrát,“ dodává Skalský.

Výňatek z projektové dokumentace na přestavění ulice 28. října na dvoupruhovou komunikaci (Ing. Zoula):

„Tato varianta předpokládá vykácení všech stromů po obou stranách vozovky. Předpokládá rozšíření vozovky na 7,00 m mezi obrubníky a tímto zařadit tuto komunikaci do kategorie dvoupruhové místní komunikace M08. Šířka chodníků by se nepatrně zúžila na šířku od 2,00 do 2,91 m po pravé straně vozovky ve směru na náměstí a šířku od 2,25 m do 2,95 m vlevo. Výhodou této varianty je zachování obousměrného provozu v této ulici. Rovněž se přes zúžení chodníků zlepší podmínky na chodnících, protože stávající stromy tvoří určitou překážku.

Nevýhodou tohoto řešení je poměrně vysoká dopravní zátěž této komunikace, která již v současné době neodpovídá charakteru této komunikace. Další nevýhodou je vznik kratších kolon při zastavení vozidla v jednom jízdním pruhu. Rovněž nevýhodou jsou nepříznivé poloměry při odbočování do ulice bří. Čapků. Domnívám se, že komunikace bez zeleně stromů se v létě rozpálí do nepříjemně vysoké teploty, což nebude rovněž příznivé.“


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz