Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Rok vody ve Sněmu dětí pro životní prostředí

12. 1. 2004 - PRAHA [Econnect]

Již jedenáctým rokem působí v ČR Sněm dětí ČR pro životní prostředí, který sdružuje aktivní mladé lidi ve věku 14-17 let. Od roku 1998, který byl ve znamení vzduchu, se každý rok práce sněmu tématicky zaměřuje na jeden přírodní živel - vodu, vzduch, zemi či oheň. Letos přišla opět na řadu voda, takže se členové sněmu po celý rok budou zaměřovat na ochranu vody, hospodaření s vodou a vše co souvisí s vodou a životním prostředím. Sněm dětí nyní také doplňuje uvolněná místa po lidech, kteří díky svému věku s koncem roku odešli. Návrhy na obsazení míst přijímá do 30. ledna Agentura Koniklec, která činnost Sněmu organizuje.

Projekt Sněm dětí ČR pro životní prostředí vznikl v roce 1991, jako reakce na celosvětovou iniciativu norské ministerské předsedkyně, paní Gro Harlem Brundtlandové u příležitosti světového Summitu Země v Rio de Janeiru. Principem projektu je zapojení dětí a mládeže do diskusí a řešení stávajícího stavu ochrany přírody, životního prostředí a globálních problémů Země. Velký rozvoj projektu v ČR nastal v roce 1996, kdy se stal koordinátorem Václav Bratrych.

Každý okres v České republice je zastoupen ve Sněmu dětí jedním dětským členem - tzv. poslancem ve věku 13 až 17 let, který má po celý rok plné ruce práce. Doba působení člena Sněmu odpovídá jednomu čtyřletému cyklu živlů: vzduch - ochrana ovzduší; oheň - energie; voda - ochrana vod a vodní hospodářství; země - ochrana půdy a lesní hospodářství.

Po loňském živlu oheň-energie, jehož garantem byl Karel Polanecký z Hnutí Duha a v rámci kterého vznikla např. řada zajímavých závěrečných zpráv či film Na konci a počátku režiséra Josefa Císařovského přichází letos na řadu opět živel voda. "Sněmačky a sněmáci budou od začátku roku kromě jiného sledovat spotřebu vody ve svých domácnostech a mapovat přírodní prostředí v okolí svého bydliště. Zároveň budou vymýšlet a po konzultaci realizovat opatření, jejichž cílem bude minimalizace spotřeby vody v domácnosti a ukončení necitlivých zásahů do přírodního prostředí vodních toků v jejich okolí," upozornil na letošní aktivity odborný garant a lektor Ondřej Simon z Hnutí Duha.

V průběhu roku je pro členy sněmu připravena řada aktivit a úkolů, které pro ně připravuje garant tématu spolu s Agenturou Koniklec v podobě tzv. "měsíčních zadání." Odpovědi, tzv. "měsíční zprávy" zasílané do Agentury Koniklec, jsou každý měsíc hodnoceny. Dle jejich úrovně i úrovně zprávy závěrečné mohou členové sněmu obdržet na závěr roku speciální osvědčení podepsané mj. garantem odborného tématu.

S každým tématem se děti seznamují pomocí informací v rámci širší Informační kampaně - dostanou tři čísla zpravodaje Živly, skripta a další materiály; na stránce Sněmu jsou každý měsíc aktuální informace. Důležitou a motivující součástí činnosti Sněmu dětí jsou každoměsíční společná setkání - jedno devítidenní, jedno pětidenní a sedm víkendových. V rámci těchto setkání probíhají exkurze, přednášky a diskuse s předními odborníky např. z ekologických nevládních organizací. Jednou do roka děti diskutují o nejaktuálnějších tématech i s představiteli vlády ČR, senátory a poslanci Parlamentu ČR.

Od roku 1991 prošlo řadami Sněmu přes 300 dětí. Členové jsou průběžně dle potřeby doplňováni na základě výběrového řízení. "Činnost ve Sněmu dětí mládež velice zajímá. Baví je seznamovat se s problémy životního prostředí hrou, pokusy, každotýdenním měřením, ale také při odborných přednáškách. Devastaci životního prostředí nejrůznějšími velkými a malými znečišťovateli děti vnímají velmi citlivě," komentuje činnost SDČR-ŽP jeho hlavní organizátor Václav Bratrych z Agentury Koniklec.

Iva Tenorová, členka SDČR-ŽP za "okres" Blansko, říká: "Sněm mě naučil postarat se sama o sebe a používat vlastní mozek. Vnímat lidi kolem sebe, naslouchat jim a respektovat jejich názory. Dívat se na svět otevřenýma očima, pomáhat přírodě, ale taky třeba spolupráci v týmu, sbalit si batoh na výšlap do hor, upéct chleba, nastoupit na nádraží do správného vlaku a samozřejmě spoustu věcí o přírodě a ekologii."

Sněm dětí nyní doplňuje uvolněná místa po lidech, kteří díky svému věku s koncem roku odešli. Od 1. do 30. ledna přijímá pražská Agentura Koniklec návrhy na obsazení míst nových členů za kraje České republiky, které nejsou v současné době ve sněmu zastoupeny. Přihlášky do Sněmu dětí byly rozeslány na všechny ZŠ, Gymnázia, DDM a neziskové organizace po celé republice. V elektronické podobě je najdete na stránkách Sněmu dětí.

Informační kampaň Živly

Tématické zaměření Sněmu na živly se stalo základem pro další projekt Agentury Koniklec - informační kampaň Živly pro veřejnost o základních přírodních živlech a souvislostech s naším životním prostředím, jehož informační materiály slouží i jako informační základ pro členy Sněmu. Od roku 2000 se vystřídala voda, země, vzduch a oheň.

Cílem kampaně, je prakticky a teoreticky seznámit co nejširší okruh veřejnosti s přírodovědnými, společenskými a environmentálními souvislostmi jednoho zemského živlu - vody, země, vzduch či oheň-energie. Byl tak zahájen cyklus, který by se měl pravidelně ve čtyřletých intervalech opakovat. Veřejnost má možnost se do kampaně zapojit prostřednictvím celoroční praktické a vědomostní soutěže uveřejňované v časopise ABC, ČRo2, na internetových stránkách Koniklece a pomocí dalších praktických projektů. Množství zveřejněných materiálů se u každé kampaně zatím liší. Jejich přehled stejně jako základní informace o živlu nabízí internetová stránka ke každému z nich. K některým živlům Agentura Koniklec vydala CD-Rom, zajímavě zpracovanou publikaci nebo vytvořila film.

Dětský sněm není Sněm dětí

Vedle Sněmu dětí ČR pro životní prostředí se v ČR schází jednou ročně obvykle v Senátu Dětský sněm, který nemá se Sněmem dětí nic společného. Dětský sněm je doprovodným programem Bambiriády - největší prezentace sdružení dětí a mládeže a tedy volného času pro dětí a mládeže v ČR. Účastníci Dětského sněmu jsou před Bambiriádou zvoleni na regionálních dětských zastupitelstvech, která se konají ve městech, která Bambiriádu pořádají. Bambiriádu organizuje od roku 1996 Česká rada dětí a mládeže vždy na jaře obvykle v květnu. Každý rok se k ní připojuje více měst.


Alena Mejstříková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

Alena Mejstříková

Autorka je redaktorka zpravodajství ECN a koordinátorka projektů.

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz