Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Veřejná diskuse na téma: Je český program zahraniční rozvojové pomoci efektivní?

12. 1. 2004 - PRAHA [RS ÚMV AMO/ ECN]

Asociace pro mezinárodní otázky ve spolupráci s Rozvojovým střediskem Ústavu mezinárodních vztahů uspořádala minulý týden další diskusi z cyklu Rozvojová pomoc. Diskuse se účastnili Jana Matesová, zástupkyně ČR ve skupině Světové banky, Šimon Pánek ze společnosti Člověk v tísni jako představitel nevládního sektoru a Petr Halaxa z Rozvojového střediska Ústavu mezinárodních vztahů.

O efektivitě české zahraniční rozvojové pomoci mluvila Jana Matesová. Za zásadní moment pro její zvýšení přitom považuje schopnost odpovědět na otázku „co Česká republika od svého programu zahraniční rozvojové pomoci očekává?“, což úzce souvisí se stanovením jasných cílů, kterých ČR chce prostřednictvím programu ZRP dosáhnout a se kterými se plně ztotožňuje.

Šimon Pánek se spíše zaměřil na konkrétní nedostatky a slabiny českého systému poskytování ZRP, se kterými se nevládní organizace i další aktéři mohou setkat, pojmenoval však i širší koncepční problémy. Mezi ně patří nedostatek politické vůle plně podpořit téma rozvojové problematiky a neexistenci svrchovaného řídícího a koordinačního centra programu ZRP. Podle Pánka je český program ZRP přes všechny své nedokonalosti doma i v zahraničí hodnocen jako nejvyzrálejší ze systémů, které se problematice mezinárodního rozvoje věnují v postsocialistických zemích.

Získat výraznou politickou podporu agendě zahraniční rozvojové pomoci, a to zejména ze strany Parlamentu ČR, považuje za důležitý úkol také Petr Halaxa. Za nedostatečně rozvinutou oblast považuje i informování veřejnosti a osvětu.

Druhá polovina téměř dvě hodiny trvající diskuse byla věnována dotazům z publika. Účastníky nejvíce zajímala otázka „filosofie“ zahraniční rozvojové pomoci, tzn. její možný „rozvojový“ a „proexportní“ akcent, téma ne/existence tzv. Rozvojové agentury jako koordinačního orgánu agendy ZRP a role zastupitelských úřadů ČR v programu.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz