Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Šumava má nového ředitele, bude mít také novou rozhlednu?

22. 12. 2003
Alena Mejstříková [Econnect] -


Šumavský národní park bude od 1. ledna 2004 řídit Alois Pavlíčko, který ve funkci nahradí dosavadního ředitele Ivana Žlábka. Rozhodl o tom na základě výběrového řízení ministr životního prostředí Libor Ambrozek. Dnešní jmenování nového ředitele přivítalo především Hnutí Duha. Dnešek přinesl i další událost týkající se Šumavy – tentokrát CHKO. Děti Země podaly žalobu ke správnímu soudu v Českých Budějovicích proti územnímu rozhodnutí na stavbu rozhledny na vrcholu Boubína. Podle nich totiž provázela rozhodnutí řada pochybení ze strany orgánů státní správy. Ekologové se obávají především masivního nárůstu návštěvnosti národní přírodní rezervace Boubín a rizik z ní vyplývajících.

Šumavský park má nového ředitele

Šumavský národní park bude od 1. ledna 2004 řídit Alois Pavlíčko. Jmenování nového ředitele přivítalo především Hnutí Duha, které bylo s dosavadním vedením v mnohaletém sporu a několikrát dokonce blokádou bránilo kácení nejstarších lesních porostů v prvních zónách parku. Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy v Hnutí DUHA, řekl: "Inženýr Pavlíčko je uznávaný odborník a poctivý člověk s dobrou pověstí. Pod jeho vedením se Šumava může konečně změnit v národní park, který skutečně chrání unikátní přírodu a přináší prosperitu do horských obcí. Těšíme se na spolupráci s ním i dalšími pracovníky správy parku. Práci nového ředitele budeme samozřejmě hodnotit až podle výsledků, čeká jej ovšem velmi těžký úkol."

Nový ředitel Ing. Alois Pavlíčko, PhD. (42) pochází z regionu, vystudoval fytotechnický obor, ochranu a tvorbu životního prostředí a doktorské studium oboru aplikovaná a krajinná ekologie na Zemědělské fakultě v Českých Budějovicích, pracoval na referátu životního prostředí okresního úřadu v Prachaticích, od roku 2001 do současnosti byl zmocněncem ministra pro soustavu Natura 2000.

Podle ministra Ambrozka Šumava změnu potřebovala. Nový ředitel by se měl soustředit na novou strategii péče o šumavský národní park, jejíž teze ministerstvo zveřejnilo 30. září. Strategie musí respektovat mezinárodní standardy v ochraně přírody i místní podmínky. Měl by také zlepšit komunikaci parku s obcemi i odbornou veřejností včetně ekologických organizací.

Do výběrového řízení na ředitele Národního parku Šumava se přihlásilo 13 uchazečů. Výběrová komise byla složena ze zástupců Ministerstva životního prostředí, obou hejtmanů, šumavských obcí, Rady národního parku a ekologických organizací. Doporučila ministrovi, aby ředitelem parku jmenoval Aloise Pavlíčka. Na druhém místě skončil Pavel Hubený, vedoucí Správy CHKO Šumava.

Vyroste na Boubíně rozhledna?

Více než rok trvajícími sporem mezi občanskými sdruženími na jedné straně a CHKO Šumava, NP Šumava a okolními obcemi je plánovaná stavba rozhledny na jednom z nejvyšších a zároveň nejznámějších vrcholů Šumavy - Boubíně. V Národní přírodní rezervaci Boubínský prales ji chce postavit sdružení obcí Mikroregionu Horní Vltava. Proti stavbě se staví místní občanská sdružení - Děti Země, Okrašlovací spolek Zdíkovska a Spolek na ochranu šumavské přírody, která se obávají především masivního nárůstu návštěvnosti této rezervace a rizik z ní vyplývajících. Sdružení upozorňují na výskyt pěti až šesti druhů zvláště chráněných druhů ptáků, jako např. kos horský nebo datlík tříprstý v okolí plánované rozhledny, přímo u ní rostou vzácné rostliny, jako je pleška stopkatá nebo dřípatka horská.

Děti Země dnes prostřednictvím Ekologického právního servisu podaly proti územnímu rozhodnutí na stavbu rozhledny žalobu ke správnímu soudu v Českých Budějovicích, neboť podle nich provázela územní rozhodnutí řada pochybení ze strany orgánů státní správy. "Městský úřad ve Vimperku, který povolení vydal, ani Krajský úřad, který toto rozhodnutí potvrdil, nevzaly v úvahu prokázaný výskyt mnoha druhů chráněných rostlin a živočichů" tvrdí Zdeněk Čihák z Klubu Dětí Země Bohumilice. Podle zákona o ochraně přírody a krajiny však je nutné k zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů obdržet výjimky MŽP. Přestože občanská sdružení již v průběhu řízení upozorňovala na absenci některých výjimek, stavební odbor MěÚ Vimperk tato upozornění přehlížel. Nyní se čeká na vydání stavebního povolení, proti kterému se chtějí občanská sdružení také odvolat.

Svoje námitky sdružení dokládají i studií výskytu chráněných rostlin v NPR Boubín, kde se doslova uvádí: "Vzhledem k existenci NPR Boubín je doporučen bezzásahový režim. Jakákoli další činnost, vedoucí k navýšení atraktivity území může znamenat devastaci biotopu, případně pozvolnou změnu v jiný."

S myšlenkou opětovné stavby rozhledny přišla v roce 2001 obec Kubova Huť. Rozhledna má být dřevěná na betonových patkách, dle vyjádření Šumavského parku má převyšovat okolní stromy jen o kousek. S rozhlednou souhlasí bývalé vedení Národního parku Šumava, CHKO Šumava i starostové okolních obcí. Stavbu považují za šetrnou k životnímu prostředí a přínosnou pro turistický ruch.

Alena Mejstříková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-

O Autorech

Alena Mejstříková

Autorka je redaktorka zpravodajství ECN a koordinátorka projektů.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz