Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Nový plavební stupeň Přelouč - další výjimka z ochrany přírody udělena

11. 12. 2003 - BRNO [Děti Země/ ECN]

Ministr životního prostředí Libor Ambrozek na začátku prosince povolil výjimku ze zákona o ochraně přírody a krajiny a dovolil zasáhnout do biotopů 22 silně ohrožených druhů rostlin a živočichů a tří kriticky ohrožených druhů živočichů.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR přitom navrhuje jednu z dotčených lokalit - Slavíkovy ostrovy – zařadit do národního seznamu území pro soustavu NATURA 2000 a i úředníci ministerstva životního prostředí již dvakrát výjimku odmítli udělit. Z dopravního a ekonomického hlediska zpochybňuje stavbu za cca 1,2 miliard korun také nedávná zpráva NKÚ – pokud se totiž nemají stavět dva jezy na dolním Labi u hranic se SRN, je další nákladná modernizace Labe na jiném místě zbytečná.

Výjimku pro stavbu kanálu u Přelouče ale MŽP nepovažuje za krok k výstavbě průplavu Dunaj – Odra – Labe (DOL). Tuto stavbu, která by přišla řádově na stovky miliard korun pokládá ministerstvo podle vyjádření své tiskové mluvčí K. Šůlové za ekologicky i ekonomicky nesmyslnou.

Miroslav Patrik z Dětí Země vidí za rozhodnutím Ambrozka politický tlak – průplav se bude moci podle Patrika stavět tzv. salámovou metodou: „Pokud se totiž splavní Labe do Přelouče a dále do Pardubic, kde má být velký přístav, pak pochopitelně vzroste tlak na splavnění i dolního Labe výstavbou dvou jezů mezi Ústím nad Labem-Střekovem a státní hranicí," vysvětluje zástupce Dětí Země.

Některá fakta ke kanálu v Přelouči

Tříkilometrový plavební kanál se dvěma plavebními komorami a vodní elektrárnou, souběžný po pravé straně s tokem Labe, vede přes dvě jeho slepá ramena. Stavba má parametry, jenž jsou výrazně odlišné od ostatních úseků Labe. Ekologové se obávají, že k plnému využití své kapacity bude potřebovat úpravy na úseku Labe mezi státní hranicí a Ústím nad Labem (a na německé straně).

V dvoukilometrovém úseku u Přelouče se Labe odlišuje od ostatních částí toku mezi Pardubicemi a Ústím nad Labem tím, že jsou zde peřeje místo toho, aby zde byla soustava nádrží, z nichž vzdutí jedné nádrže vždy dosahuje až k další nádrži. V létě je tento úsek zcela nesplavný, v ostatních obdobích je splavný pouze pro malé čluny (pro rafting).

Oficiálním důvodem pro vybudování tohoto plavebního stupně je prodloužení Labské vodní cesty do Pardubic a Opatovic nad Labem (obce s tepelnou elektrárnou, kde je plánována nová spalovna odpadů). Ředitelství vodních cest opakuje, že z Hamburku do Pardubic se budou vozit dva miliony tun zboží. Neexistuje však žádná objektivní studie, jenž by potvrzovala potřebu vybudování této stavby.

Stavba měla být zahájena v červenci 2001. Na základě odvolání Svobody zvířat Hradec Králové bylo územní rozhodnutí zrušeno a v únoru 2002 zastaveno. Nyní je přerušeno druhé územní řízení.

Agentura ochrany přírody a krajiny se již čtyřikrát vyjádřila proti povolení výjimky pro plavební stupeň Přelouč. Okresní úřad Pardubice zamítl na základě odborných posudků žádost o povolení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny k zásahu do biotopů 26 ohrožených druhů živočichů. Odvolání Ředitelství vodních cest je již rok u Krajského úřadu Pardubického kraje.

Ministerstvo životního prostředí dne 18. 2. 2002 nejprve výjimku k zásahu do biotopů 25 silně a kriticky ohrožených druhů živočichů a 1 silně ohroženého druhu rostliny nepovolilo. Tehdejší ministr životního prostředí Miloš Kužvart rozhodnutí MŽP dne 10. 7. 2002 zrušil a vrátil k novému projednání. Pak MŽP opět výjimku dne 30. 5. 2003 nepovolilo, ŘVC podalo k ministrovi Liboru Ambrozkovi rozklad a ten nyní (prosinec 2003) výjimku povolil.

Stavba kanálu u Přelouče bude patrně likvidační pro největší populaci modráska očkovaného ve východních Čechách (a možná i v celých Čechách). Tento druh (a několik dalších druhů žijících na Slavíkových ostrovech) je uveden ve směrnici EU o ochraně stanovišť (a právně kvůli němu AOPK chce, aby Slavíkovy ostrovy byly chráněny v rámci soustavy NATURA 2000).


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz