Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Nalezené tváře - vzpomínky nejen na holocaust

18. 11. 2003 - PRAHA [Židovské muzeum]

-foto-
-foto-
Výstava „Nalezené tváře“ vznikla na základě projektu „Pomozte pátrat po zmizelých sousedech“, který byl zahájen v prosinci 2001 Židovským muzeem v Praze. Cílem tohoto projektu bylo oslovit co nejvíce lidí a požádat je o pomoc při shromažďování dokumentů o válečném i předválečném životě Židů perzekvovaných během 2. světové války kvůli rasové příslušnosti. Prostřednictvím opakovaných výzev ve sdělovacích prostředcích se muzeum obrátilo na širokou veřejnost s prosbou o vyhledání vzpomínek, fotografií a dalších materiálů, které připomínají jejich život, tváře a osudy.

Reakce na tuto výzvu překonala veškerá očekávání. V průběhu dvou let muzeum navštívily stovky lidí. Pracovníkům oddělení holocaustu předali často velmi cenné materiály. Mnozí z nich dokumenty muzeu darovali, jiní umožnili zhotovit jejich kopie.

Někteří z dárců se dozvěděli podrobnější údaje o osudu svých blízkých a známých až při návštěvě muzea, kde měli možnost nahlédnout do rodinné kartotéky obětí. Tato počítačově zpracovaná kartotéka obsahuje základní osobní data obětí, informace o jejich deportaci do Terezína a dále na východ. Mnoho tváří na fotografiích se podařilo identifikovat až na základě konfrontace údajů z databáze, dokumentů a vzpomínek dárců. Při tomto pátrání dárci mnohdy poprvé uslyšeli o některých méně známých koncentračních táborech, ghettech a vyhlazovacích centrech na východě Polska, v Pobaltí a Bělorusku.

Takto byly získány nejen dokumenty úřední povahy, např. vyhlášky, věstníky a formuláře z doby německé okupace, ale i ryze osobní věci - portrétní, rodinné, školní fotografie, osobní dokumenty – rodné a oddací listy, vysvědčení, průkazy totožnosti a cestovní pasy, členské průkazy, oficiální i ilegální korespondence z domova, z Terezína a dalších nacistických táborů i ghett. Cenným pramenem pro přiblížení každodenního života židovských vězňů jsou např. i deníky, památníky, básně a vzpomínky. Zcela samostatný věcný celek tvoří sbírka trojrozměrných předmětů.

Všechny dokumenty jsou uloženy v oddělení holocaustu, kde budou k dispozici badatelům, historikům a postupně budou také využívány při dalších výstavách.

Výstava „Nalezené tváře“ seznamuje návštěvnickou veřejnost pouze se zlomkem toho, co bylo získáno. Autoři výstavy se snažili vytvořit průřez, který by co nejlépe prezentoval rozmanitost materiálů a zároveň připomněl životní příběhy lidí, kteří až do doby své perzekuce žili obyčejným rodinným životem, prožívali přátelství, lásku, radosti, ale i běžná trápení, studovali, pracovali, bavili se… Jejich osudy byly nesmyslně přervány a jejich dětem často nebylo dovoleno dospět.

Všem, kteří nezapomněli a nechtějí zapomenout na své zavražděné židovské příbuzné, přátele, známé a sousedy a zasloužili se o shromáždění těchto cenných dokumentů, patří naše úcta a vřelý dík.


-red-

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Internetové tipy v kulturní oblasti:

Informační a vzdělávací centrum pro kulturu
KULTURA v katalogu odkazů občanské společnosti KORMIDLO.cz
NCSU - Nadace a centrum pro současné umění
Místní kultura - Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech
UNESCO - Informační centrum UNESCO v ČR
Divadelní ústav - divadelní informační centrum
ČKA - Česká komora architektů

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz