Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Aktivisté varují před novým hypermarketem

22. 2. 2006 -, Nesehnutí / Econnect

Informační materiály, které upozorňují obyvatele a obyvatelky této městské části na možné negativní dopady plánované výstavby nového obřího hypermarketu v těsném sousedství obytné klidové zóny, se v těchto dnech dostávají do schránek lidem v brněnských Ivanovicích. Ekologičtí aktivisté se v souvislosti s Hobby marketem obávají výrazného navýšení dopravy a tedy i hluku a znečištění ovzduší. "Stavbou by utrpěl i ráz krajiny a Ivanovice by přišly o cenné plochy pro rozvoj místního podnikání či prvků občanské vybavenosti," uvádí občanské sdružení Nesehnutí, které informační leták vydalo.

V letáčku jsou shrnuty nejvážnější možné negativní dopady plánované výstavby obřího hypermarketu s domácími potřebami. Dle oznámení projektanta půjde o velkou stavbu s prodejní budovou o rozloze 180 krát 132 metrů, parkovištěm pro pět stovek vozidel, rozsáhlými terénními úpravami a novými komunikacemi. „Provedli jsme terénní průzkum lokality i vlastních Ivanovic, zhodnotili záměr na základě dokumentace, leteckých snímků a mapových podkladů a naším výsledným názorem je, že realizace popsaného záměru by pro Ivanovice byla špatnou volbou,“ říká k záměru aktivista Nesehnutí Jiří Koželouh.

Důvodů k takovému tvrzení mají aktivisté hned několik. Hypermarkety obecně vyvolávají značný nárůst automobilové dopravy. I projektová dokumentace k hypermarketu v Ivanovicích přiznává navýšení dopravy v případě jeho výstavby o více než 3 000 nových průjezdů vozidel denně. Z toho 600 vozidel projede například na ulici Černohorské, na které je jak stávající obytná zástavba, tak zde vyrůstá řada nových rodinných domů. "Nárůst dopravy by s sebou přinesl výrazné zvýšení hladiny hluku i znečištění ovzduší, zejména oxidy dusíku a toxickým prachem," varuje Nesehnutí.

Ivanovice jsou navíc městskou částí, kde převažuje spíše venkovský ráz a přírodní hodnoty území. Obří stavba Hobby marketu však podle aktivistů svým měřítkem ani vzhledem do místní krajiny vůbec nezapadá. Obávají se, že její výstavbou by se devastace krajiny, která již proběhla v relativně skrytém místě současného nákupního centra Globus, přiblížila až k osídlené a zachované části Ivanovic.

Hobby market v Ivanovicích počítá se zabráním 80 000 metrů čtverečních plochy. "Ivanovice jsou rozvíjející se sídlo, které potřebuje prostor pro obytnou výstavbu a s ní související služby, případně drobnou výrobu i plochy pro odpočinek. Výstavba hypermarketu by si cenný prostor nenávratně uzurpovala," píše se ve zprávě Nesehnutí. Sdružení navíc upozorňuje na to, že negativní vlivy vyvolané stavbou Hobby marketu by se mohly znásobit další výstavbou podobného typu, které by realizace otevřela cestu. "Obyvatel Ivanovic se záměr bezprostředně týká, neboť oni ponesou většinu negativních dopadů. Projektanti a developerské firmy však tyto dopady záměrně zlehčují. Chceme proto občanům poskytnout informace také o rizicích, kterou výstavba Hobby marketu v jejich obci může, v případě realizace záměru, přinést," vysvětluje aktivista Nesehnutí Milan Štefanec důvody informační akce.

Již na veřejných projednáváních dala řada místních lidí najevo svůj nesouhlas s realizací záměru, který jejich obci nic nepřinese, ale zato zhorší životní prostředí i ekonomickou situaci v obci. Nyní mají možnost svoje obavy spojit s konkrétními negativními dopady. Od začátku příštího týdne budou moci svoje názory promítnout do nezávislého sociologického průzkumu, který pořádá Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno. Průzkum odhalí, jestli je většina občanů pro či proti výstavbě. Výsledkem se bude řídit stanovisko starostky Ivanovic, které podá v územním řízení.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

Související odkazy
Hyper.cz

O Autorech

-red-

(Článek je redakčně upravenou tiskovou zprávou některé z nevládních organizací. Jméno organizace uvádíme v záhlaví zprávy.)

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz