Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Projekt Leonardo dává větší šance neslyšícím

24. 6. 2003 - PRAHA [Můžeš]

Projekt Leonardo je celoživotní vzdělávací program neslyšících sledující lepší uplatnění na trhu práce. Je grantovaný Evropskou unií v rámci vzdělávacího programu Leonardo da Vinci. Jde o evropský program, který podporuje kvalitu, inovace a evropskou dimenzi odborného vzdělávání, politiku celoživotního vzdělávání. Je do něj zapojeno patnáct zemí EU – Norsko, Lichtenštejnsko, Island, přidružené země střední a východní Evropy (Česká republika, Slovenská republika, Polsko Bulharsko, Estonsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovinsko), Kypr a Malta Národní vzdělávací fond a její Národní agentura programu Leonardo da Vinci poskytuje v ČR poradenský servis pro úspěšnou realizaci projektu „Internet pro neslyšící“.

Hluchota je především komunikační handicap, který ztěžuje kontakt se slyšící většinou. Jednou z nejatraktivnějších možností jsou pro ně nové informační a komunikační technologie a především pak internet. Internet je navíc pro neslyšící téměř ideálním médiem, protože je převážně vizuální.

Projekt „Internet pro neslyšící“ je pilotní. Sleduje zvýšení kvalifikace neslyšících uchazečů o práci tak, aby mohli internetu nejen využívat, ale potenciálně se i prací na internetu uživit. Nejde přitom o několik mimořádně nadaných sluchově postižených, kteří to zvládnou již dnes, ale o průměrné sluchově postižené absolventy základních a středních škol. Výstupem projektu budou osnovy, metodika výkladu a učební texty či výukové programy šesti kursů: 1. Základy práce s počítačem a internetem, 2. Zvýšení kompetence neslyšících v národním psaném a čteném jazyce, 3. Základy počítačové a internetové psané a čtené angličtiny, 4. Základy počítačové typografie, 5. Vytváření webových stránek, 6. Jak se na internetu uživit.

V letech 2002–2003 byly řešeny například tyto úkoly: FRPSP zaregistrovala doménu www.leonardo-for-deaf.org a vytvořila a udržuje www stránky projektu v češtině a angličtině, byla vybudována počítačová učebna pro ověřování projektu, byly napsány první verze učebních textů, metodické pokyny a materiály pro lektory, byla vytvořena metodika pro výběr ověřovacího vzorku neslyšících a byl vybrán reprezentativní ověřovací vzorek neslyšících. Jedním z cílů kursu bylo, aby se frekventanti nakonec mohli pokusit složit zkoušky z ECDL – European Computer Driving Licence – Evropského počítačového řidičského průkazu, které jsou celoevropsky uznávaným certifikátem zvládnutí počítačů uživatelským způsobem. Texty byly proto vytvořeny důsledně v souladu s požadavky tohoto celoevropského standardu.

Narozdíl od běžného výukového prostředí, kde se snaží dosáhnout co největší homogenitu posluchačů, byl reprezentativní vzorek sluchově postižených úmyslně vybrán tak, aby pokrýval celé obrovské spektrum vad sluchu a různých komunikačních preferencí. Tomu se musí přizpůsobit metoda výuky. Osvědčilo se uspořádání, v jehož rámci lektor sedí proti verifikátorům a dívá se na obrazovku notebooku, na které ukazuje kursorem myši. Obrazovka je i s kursorem promítána dataprojektorem na velké plátno za lektorem. Vedle plátna stojí tlumočnice v tmavším oblečení (aby byly dobře zřetelné ruce) a v botách se zvýšenou podrážkou nebo na stupínku. Lektor mluví nahlas, aby umožnil využívat sluchu nedoslýchavému účastníkovi a zřetelně artikuluje tak, aby mohla odezírat účastnice sedící vedle něho, která je na odezírání zcela závislá. Tlumočníci znakového jazyka dostali před zahájením ověřovací periody videokazetu s terminologií doporučenou nebo vytvořenou terminologickou komisí. Lektoři mohou používat i zpětný projektor a připravené fólie.

Absolutní senzací je to, že ve dnech 20. a 27. 11. 2002 se všech devět účastníků podrobilo zkouškám z Evropského počítačového řidičáku (ECDL), kompletní ECDL (všech sedm modulů), další dva ECDL START (čtyři moduly), jeden uspěl ve dvou a jeden v jednom modulu (další moduly si mohou v budoucnu doplnit). Jsou to první neslyšící u nás, kteří tento certifikát platný po celé Evropě získali.


(as)

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

3. 4. 2007

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Press servis

Snadné zasílání tiskových zpráv NNO do médií.
Využijte internetovou službu Econnectu pro Vás.
http://press-servis.ecn.cz/

Press Service - snadné zasílání tiskových zpráv

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz