Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Jak třídí a používají recyklovaný papír ministerstva, vláda, parlament a prezident

14. 5. 2003
Alena Mejstříková [Econnect / Arnika] -


Sdružení Arnika oslovilo v březnu tohoto roku v rámci své kampaně Šetrné papírování všechna česká ministerstva, Úřad vlády, Sněmovnu a Senát Parlamentu ČR a Kancelář prezidenta republiky se žádostí o zpřístupnění informací o spotřebě papíru na těchto úřadech a o způsobu nakládání s papírovým odpadem. Z 18 oslovených institucí jich odpovědělo pouze 12. Informace v zákonné lhůtě neposkytla Kancelář prezidenta republiky a pět ministerstev.

Cílem kampaně Šetrné papírování je prosadit používání recyklovaného papíru na úřadech státní správy, ministerstvech, městských a krajských úřadech a podpořit vyšší třídění a recyklaci papírové suroviny v ČR.

Žádná z institucí, kromě Ministerstva životního prostředí běžně nevyužívá recyklovaný papír, pouze na Úřadě vlády a na ministerstvech zdravotnictví, vnitra a spravedlnosti a v Senátu používají obálky nebo tiskopisy z recyklovaného papíru. Nejvíce papíru spotřebuje ročně Ministerstvo vnitra a Kancelář Poslanecké sněmovny. Na otázku, jak nakládají s vytříděným papírovým odpadem, úřady převážně uvedly, že ho předávají sběrným surovinám.

Z odpovědí vyplynulo, že tři ministerstva - resort obrany, spravedlnosti a školství, mládeže a tělovýchovy papír vůbec netřídí. "Domnívám se, že takovéto úřady, zvlášť třeba Ministerstvo školství, by měly mít jiný přístup. Pro pracovníky jmenovaných institucí by mělo být samozřejmostí, že třídí odpad a používají při své práci ekologicky šetrné výrobky," uvedl Milan Návoj ze sdružení Arnika. Přesné údaje o spotřebě papíru ve jmenovaných institucích zveřejnila Arnika na svých internetových stránkách.

Jedinou výjimku mezi vrcholnými státními orgány tvoří Ministerstvo životního prostředí, jehož pracovníci od prosince loňského roku používají výhradně recyklovaný papír a třídí odpad. Ministr životního prostředí Libor Ambrozek uvedl, že hodlá propagovat šetrné přístupy v administrativě i v dalších resortech.

K došlým odpovědím Milan Návoj podotýká: "Informace nebyly vždycky úplné, např. Úřad vlády neuvedl množství papíru, které za rok spotřebuje. Na Ministerstvu obrany jsme se zase setkali s úsměvnou odpovědí, že papír není třeba třídit, protože je zcela recyklovatelný." Proti fiktivnímu rozhodnutí o neposkytnutí informací zbylých ministerstev a Kanceláře prezidenta republiky se Arnika odvolala.

V zákonné lhůtě 30 dnů nebyly informace poskytnuty, ani nebylo vydáno řádné rozhodnutí o odepření jejich zpřístupnění, ministerstvy průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, zemědělství a kultury, a dále Kanceláří prezidenta republiky. Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělilo, že není povinným subjektem dle zákona č. 123/1998 Sb. a informace tudíž neposkytne. Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo kultury po odvolání Arniky přislíbily informace zaslat.

Arnika se také nedávno dotázala předních výrobců a distributorů kopírovacích strojů na jejich postoj k recyklovanému papíru. Na dotazy Arniky odpověděli zástupci značek Xerox, Kyocera Mita, Canon, SHARP a Minolta. Většina z nich uvedla, že recyklovaný papír nepředstavuje pro tisk běžných kancelářských dokumentů pro jejich stroje žádný problém.

Celosvětovým trendem, patrným zejména v zemích OECD, je zvyšování spotřeby papíru. V ČR se předpokládá růst z roční spotřeby 90 kg papíru na osobu a rok v roce 2000 na 120 kg na osobu a rok v roce 2005. Zvyšování spotřeby recyklovaného papíru na úkor papíru nerecyklovaného vede ke snižování produkce odpadů, což je jak prioritou odpadové politiky EU, tak českého zákona o odpadech i připravovaného Plánu odpadového hospodářství ČR. Tomu odpovídají i závazky samotného papírenského průmyslu. V ČR se zavázal Svaz průmyslu papíru a celulózy v roce 1999 mj. k tomu, že bude "zvyšovat podíl sběrového papíru ve svých výrobcích a podporovat společné úsilí ke zvýšení recyklace papíru do optimální úrovně podle životního cyklu vlákna". Recyklovaný papír se používá v úřadech Evropské komise a řadě zemí EU (například inspekce ŽP v Nizozemí).

Alena Mejstříková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-

O Autorech

Alena Mejstříková

Autorka je redaktorka zpravodajství ECN a koordinátorka projektů.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz