Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

APLA - podaná ruka lidem postiženým autismem

24. 4. 2003 - PRAHA [Econnect]

Každoročně se v České republice narodí odhadem dvě stě dětí, kteří dobře nerozumí světu kolem sebe, nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívají. Autismus – jedna z nejzávažnějších poruch dětského vývoje – narušuje duševní vývoj dítěte v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Podle odhadů v České republice žije zhruba patnáct až dvacet tisíc lidí s poruchou autistického spektra. "Podanou rukou" chce jak dospělým a dětem, kteří trpí některou z těchto poruch, tak jejich rodinám či institucím, které se o ně starají, být Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA.

Příčiny autismu se prozatím nepodařilo odhalit – roli by mohly hrát genetické faktory, různá infekční onemocnění a chemické procesy v mozku. Porucha může být (a často bývá) kombinovaná s jinými fyzickými či psychickými handicapy, mimo jiné mentální retardací, epilepsií, smyslovými poruchami či geneticky podmíněnými vadami. Autismus také často doprovází problematické chování rozdílné intenzity: někteří lidé s touto poruchou mají pouze mírné problémy, objevuje se ale i hyperaktivita či naopak výrazná pasivita, agresivní nebo sebezraňující chování, často také neschopnost soustředění. Přestože je počet lidí s tímto handicapem podle mezinárodních statistik relativně vysoký – podle epidemiologických studií připadá 15-25 případů autismu na 10 000 narozených dětí – doposud bylo diagnostikováno pouze několik stovek případů. Tento stav je podle Asociace pomáhající lidem s autismem odrazem obecně špatné informovanosti laické a odborné veřejnosti.

APLA, která funguje třetím rokem, vzešla z dlouhodobé neformální spolupráce odborníků a rodičů dětí postižených autismem. Asociace chce především podporovat systematickou a komplexní odbornou pomoc lidem s poruchami autistického spektra, zároveň také spoluvytvářet podmínky pro všestrannou a konkrétní pomoc jejich rodinám. Vznik sdružení byl kromě jiného i reakcí na kritický (a stále trvající) nedostatek oficiálních poradenských pracovišť zaměřených na problematiku autismu: poradenská centra chybí navzdory tomu, že podle oficiálních statistik je počet autistických dětí srovnatelný například s počtem dětí se zdravotním postižením. Při absenci kvalifikovaného přístupu k autistům se handicapovaní touto poruchou přitom často ocitají se na psychiatrických odděleních s vysokými dávkami psychofarmak či jsou vylučovány ze škol, do kterých však úrovní svého intelektu patří. V Praze proto vzniklo poradenské centrum APLA, další poradenství zajišťuje organizace i v regionech – na jižní Moravě a na Královéhradecku.

"Lidé s autismem jsou dnes v ČR vlastně handicapováni dvakrát. Jejich vývoj je primárně hluboce narušen v oblasti komunikace, socializace a abstraktního myšlení již od raného dětství. Navíc schopnosti, se kterými přišly na svět, nedokáží bez speciální pomoci, které se jim často nedostává, využít," uvádí organizace. K úplnému vyléčení autismu podle údajů zveřejněných sdružením v 98% případů nedochází, přesto je ale možné dosáhnout velkých úspěchů ve zlepšování stavu postiženého dítěte díky speciální pedagogické péči – dítě tak může lépe porozumět nepochopitelnému okolnímu světu. APLA ale upozorňuje, že mnozí lidé s autismem u nás nikdy nebyli správně diagnostikováni, což se týká i mnohých malých dětí., i mnohé malé děti nebývají zavčas diagnostikované. "Pokud dítě diagnózu obdrží v raném věku, díky neexistujícímu systému návazné péče jsou možnosti okamžité pomoci téměř nulové," varuje sdružení.

(zpracováno s využitím informací APLA)


Jana Sobotková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

Jana Sobotková

Autorka je redaktorkou Econnectu pro lidská práva, sociální oblast a gender.

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz