Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Ekologické dny Olomouc vyzývají: přijďte se ohřát

9. 4. 2003 - UHERSKÉ HRADIŠTĚ [Econnect]

-foto-
-foto-
Den Země - 22.duben - svátek naší rodné planety se v ČR odehrává většinou během jednoho dne a tento rok se aktivity koncentrují na sobotu 26. dubna. V Olomouci však dosahuje počtem dnů i návštěvníků již několik let nevídaných rozměrů. Maratónu hodné pásmo kulturních pořadů, výletů do přírody, koncertů, besed a seminářů, jarmarku a výstav - tedy Ekologické dny Olomouc (EDO) budou letos probíhat od 12. dubna do 2. května.

EDO, které organizuje Středisko ekologické výchovy Sluňákov, se postupně zařadily mezi nejvýznamnější akce v ČR propagující ochranu přírody. Jako motto letošního třináctého setkání si organizátoři vybrali oheň a doufají, "že podobný oheň zahoří všem účastníkům. Snad se nám opět podaří najít některé větve ze složitého příběhu na jehož konci je úcta k životu", doufá ředitel Sluňákova Michal Bartoš.

Pojďte se blíže seznámit s programem a hlavními myšlenkami EDO prostřednictvím rozhovoru s ředitelem Sluňákova Michalem Bartošem.

Pohled do počátků EDO

EDO mají několik zásad, které jejich organizátoři ctí. Mezi ty nejdůležitější patří nepolitičnost, nenásilí, tolerance a otevřenost. Snaží se rozvíjet občanský dialog na závažná témata související s globální ekologickou krizí, ale také problémy životního prostředí v ČR i regionu a nevyhýbá se také filosofickým či sociologickým tématům. Témata tedy nejsou čistě "ekologická", ale programově přesahují do jiných zájmových oblastí.

První otázka na Michala Bartoše směřuje k začátkům:
Jak, proč, kdy a s jakou myšlenkou vznikly EDO?
"Ekologické dny Olomouc proběhly poprvé v Olomouci v roce 1990, když se členové Českého svazu ochránců přírody rozhodli utratit peníze vydělané na lesních brigádách za veřejnou prezentaci problémů spojených se snahou realizovat vodní cestu Dunaj-Odra-Labe. Byl to vydařený 1.máj na olomouckém náměstí, kdy několik lidí vyjádřilo obavy o přírodu Litovelského Pomoraví, kterou měl kanál procházet. Asi 300 účastníkům akce tehdy zazpívala Iva Bittová a skupina Betula Pendula. Od roku 1992 probíhají EDO pravidelně každým rokem, letos budou potřinácté. Od počátku je jejich snahou oslovit "nezelenou" veřejnost, představit jí myšlenky, které motivují ekologické hnutí v jeho činnostech a poskytnout informace o stavu životního prostředí u nás i ve světě. Je zajímavé, že letos se motivačně vracíme k pravěku EDO, k problematice vodní cesty Dunaj-Odra-Labe. Letos bude uspořádán seminář s mezinárodní účastí k tomuto záměru."

Lidé na EDU

Při pohledu do statistiky jednotlivých let lze vypozorovat enormní rozdíl mezi počtem návštěvníků od roku 1990. Stoupá počet návštěvníků, počet a pestrost akcí i kvalita, což potvrzují vlastní zkušenosti i přátelé autorky. Zatímco v roce 1990 přišlo 300 návštěvníků, v roce 1995 se jejich počet vyhoupl na 8 000 a minulého ročníku se zúčastnilo dokonce více než 26 000 lidí. Potřebují tedy EDO vůbec nějakou propagaci nebo by se měly spíše začít utajovat, aby historické centrum Olomouce neprasklo ve švech?

Michal Bartoš na otázku týkající se "množství" odpovídá:
"Dnes chodí na EDO mnohem více lidí, pořádáme více akcí, ale velikost a masovost není kvalita. Byl bych rád pokud by se podařilo udržet návštěvnost a neztratit atmosféru, kterou zatím EDO mají."

K tématům a programu

Program EDO je tématicky rozdělen do několika bloků - Filosofie, Náboženství, Sociologie, Věda, Ekologie, Pedagogika, Literatura, Umění a kultura, Film, Hudba, Cestování, Média a další.

EDO je v něčem jedinečné a typické:
"Snažíme se od počátku o jistý osobní výraz, já to osobně nazývám takovou "edo mytologií". Snažíme se, abychom problematiku ohrožení přírody nepředstavovali jednostranně pouze pohledem ekologického hnutí, proto zveme i jeho odpůrce. Diskuse bývají často velmi vzrušené, ale jsem přesvědčen, že v dialogu se vždy ukáže více než v monologu. Snažíme se doplnit přímé ekologické akce rozvahou a poradou o jejich smyslu a charakteru. Těší mne, že návštěvnost zatím svědčí o tom, že lidi jsou k této koncepci vnímaví."

Když zavzpomínáte, objevil se nějaký temný moment?
"Ať dělám co dělám, temné momenty si nepamatuji, vzrušené diskuse ano. Snad nejbouřlivější byly reakce při večerech věnovaných problematice vzniku života (evoluce či stvoření), teorii sobeckého genu, …bylo toho více. Ale tyto názorové přestřelky jsou rozhodně kladem akcí."

Jací odborníci EDO nejvíce ovlivnili?
"Mezi osobnosti, které nejvíce ovlivnili směřování ekologických dnů patří určitě zejména Zdeněk Neubauer s kolegy Stanislavem Komárkem z Katedry filosofie Přírodovědecké fakulty UK v Praze a filosof Václav Bělohradský. Dalšími pravidelnými účastníky rozhovorů o "našem pobývání mezi nebem a zemí" jsou geolog Václav Cílek a pro ekology velmi kontroverzní biolog Jan Zrzavý. Myslím ale, že kdo je pozorně poslouchá, rozšíří se mu jeho obzor; mám rád, když lidé o tom, co v tom shonu dělají, taky přemýšlejí."

Nové téma, které prolíná EDO, jsou ŽIVLY

Pátek 25. dubna se bude odehrávat ve znamení živlů. Odpoledne proběhne beseda s provokativním názvem: Živly jako archetypy ekologického myšlení( skrytá pravda Země), večer pak vyvrcholí živelným koncertem. Protože se hned tak nesetkáme s někým, kdo by se tak podrobně věnoval živlům jako Michal Bartoš, zeptali jsme se jej, co by mohl říct bližšího k programu o Živlech:

"Přírodní živly jsou podle mne pro ekologii úžasné a zatím ne zcela objevené téma. Přitom lidské zážitky s Ohněm, Vodou, Větrem a Zemí sdílíme všichni, na rozdíl od mnoha znalostních dat, o kterých se přeme. Je to přímý kontakt s přírodou, kdy k nám naše okolí promlouvá skrze celé tělo, všemi smysly. Filosof Zdeněk Neubauer a dokumentarista Tomáš Škrdlant připravují o přírodních živlech nádhernou knihu.

Přírodu dnes poznáváme pomocí spousty přesných měřitelných údajů, ale měříme přírodu umrtvenou, ta živá, stále se proměňující nám uniká. Osobně jsem v Neubauerově výkladu živlů objevil svoje ekologické světlo. To je zdrojem mého malého soukromého optimismu, zdrojem radosti. "

Další lákadla

Jaká další lákadla doporučuješ návštěvníkům?
"Mluvil jsem o živlech a víkendových besedách, ale vybrat si mohou i zájemci o ochranu lesa, o přírodu v okolí Olomouce, o problematiku trvale udržitelného života, o ekologické a ekonomické aspekty záměru vodního propojení Dunaje, Odry a Moravy. Určitě se mnohokrát dostaneme z mnoha pohledů i k současné složité situaci ve světě."

Podrobněji představujeme některé vybrané tipy:

Besedy
Kromě již zmíněných živlů se bude v sobotu 26.4. konat celodenní cyklus besed, jehož hlavním tématem bude problematika hodnoty přírody a jejího vnímání ekologickým hnutím. Mezi hosty se objeví například Stanislav Komárek, David Storch, Jan Zrzavý, Zdeněk Kratochvíl a další.

Semináře a konference
První seminář se koná 22.dubna a je věnován problematice vodní cesty Dunaj-Odra-Labe. Účast přislíbil také ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

Konference Johannesburg + 1 - Směřování k udržitelnému rozvoji proběhne ve dnech 23. - 25. dubna ve Vlastivědném muzeum Olomouc a bude věnována problematice globálních problémů a udržitelného rozvoje. Podle hlavního organizátora Pavla Nováčka z Centra interdisciplinárních studií je kapacita účastníků již téměř naplněna. Nejzajímavějším bodem bude středeční úvodní přednáška Dr. Jerome C. Glenna, ředitele Millennium Projectu, který je koordinován Americkou radou Univerzity Spojených národů ve Washingtonu, D.C

Ekojarmark
Ekojarmark je vyvrcholením cyklu akcí, které lze v rámci EDO navštívit. Proběhne 1.5. a kromě stánků s lidovými řemesly, stanovišti s tvořivými aktivitami, výstavy Hnutí Duha o Lese budou během celého dne hrát na náměstí kapely jako je například Tomáš Kočko, Jablkoň, Načeva, Rudolf Křesťan a další.

Pěší a cyklistické výlety
12. 4. se koná cyklistický výlet kolem Horky nad Moravou do CHKO Litovelské Pomoraví. Prohlídka bude zpestřena výkladem o přírodě lužního lesa.
20.4. si mohou zájemci vybrat dokonce ze tří nabídek. Cyklistický výlet míří do lázní Slatinic, na Velký Kosíř a Svojanov. Výlet je vhodný spíše pro náročnější cyklisty, součástí je návštěva ekologické farmy. Příznivci pěší turistiky se mohou vypravit na Bouzov a Svojanov. Během výletu budou seznámeni na jedné straně s nevhodnými zásahy do přírody a na druhé straně s činností pozemkové spolku PermaLot, který se snaží naopak přispívat k regeneraci zdejší přírody. Kdo nechce opustit Olomouc, může se přidat na výpravu do olomouckého podzemí.
26.4. se koná výlet, který je věnován vítání jara a je určen pro pěší i na kole. Návštěvníci se mohou zároveň svézt historickým parním vlakem do Čelechovic na Hané. Cílem výletu je Náměšť na Hané se známým zámkem. Výlet pořádá: Sagittaria - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy.
3.5. bude výlet směřovat do Křtin u Brna, kde se nachází nejen známý barokní kostel, ale také šetrně obhospodařovaný les a arboretum. Procházka bude proložena rozpravou o jediném našem českém lese s prestižním mezinárodně uznávaným certifikátem FSC. Z lesa lze citlivými zásahy těžit dřevo, aniž bychom poškozovali přírodu.

Hry pro rodiče s dětmi
Datum 19. 4. slibuje dětem hned dvě možnosti, jak strávit den plný her. První možností jsou dobrodružné hry v přírodě, kde je podmínkou oblečení do terénu a do vody. Druhá možnost je Den Země v ZOO na Sv. Kopečku

Na závěr dopručení

Doporučujeme podrobně prostudovat program EDO a věříme, že si zde najdete téma, které vás zaujme. Již jenom návštěva města Olomouc s historickými památkami, parky a botanickou a zoologickou zahradou potěší. Nemusíte být programově ekologové, EDO je otevřen všem.


Barbora Duží

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

Barbora Duží

Externí redaktorka Econnectu. Pracuje ve vzdělávacím a informačním středisku Bílé Karpaty, kde se věnuje ekologické výchově a poradenství.

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz