Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - lidská práva
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Vynucování souhlasu romských žen se sterilizací je nepřijatelné, shodují se mezinárodní lékařské organizace

8. 4. 2003
Jana Sobotková [Econnect] -


Znepokojení nad zjištěními zprávy Tělo a duše, která byla zveřejněna v závěru ledna tohoto roku a která popisuje zarážející praktiky při sterilizování romských žen na Slovensku, vyjádřily i tři mezinárodní lékařské organizace. Informovala o tom slovenská Poradňa pre občianske a ľudské práva. Mezinárodní federace gynekologů a porodníků, Lékaři pro světové zdraví a Americké sdružení gynekologů a porodníků ve svých stanoviscích, která byla zaslána na vědomí i slovenskému ministerstvu zdravotnictví, vyšetřovacím orgánům a Generální prokuratuře SR, namítají, že praxe nedobrovolné sterilizace romských žen je nepřípustná.

Sterilizace není nikdy život zachraňujícím úkonem a vynucení souhlasu nátlakem je nepřijatelné, shodují se světové lékařské organizace. Základním doporučením Výboru pro etické aspekty lidské reprodukce a zdraví žen Mezinárodní federace gynekologů a porodníků (FIGO) je princip informovaného souhlasu, který odmítá sterilizaci ženy, pokud k ní žena nedala informovaný souhlas založený na přiměřené a srozumitelné informaci, získaný bez jakéhokoli nátlaku. "Možnost komplikací při následném těhotenství musí podle FIGO při procesu rozhodování o sterilizaci zvážit sama pacientka; lékař si v žádném případě nemůže přivlastnit právo rozhodovat o této otázce za pacientku," uvedla Barbora Bukovská, výkonná ředitelka Poradny pro občanská a lidská práva. Podle předsedkyně etického výboru FIGO Joanny M. Cain nepředstavují lékařské důvody, vedoucí k závěru o potřebě vykonání zákroku, jakým je například zvýšené riziko v případě dalšího těhotenství, akutní stav nouze a ženy musí mít možnost výběru a vlastního rozhodnutí.

Terénního výzkumu pro zprávu Tělo a duše se přímo zúčastnil člen správní rady organizace Lékaři za světové zdraví Tim Holtz. Organizace se k případům násilných sterilizací znova vrací: podpis na tiskopise podle ní není de facto důkazem o získání informovaného souhlasu – a zvláště pokud byl získán pod nátlakem. Stanovisko dále připomíná, že neexistují žádné "akutní" příznaky vyžadující okamžitou sterilizaci, která by neumožnila získat informovaný souhlas dotčené osoby, a reakci slovenské vlády Lékaři za světové zdraví považují za nešťastnou. Upozorňují, že ženy mohou být při rozhodování o otázkách souvisejících s jejich zdravím vystaveny různým formám nátlaku. "Je například eticky nepřijatelné, aby byla další lékařská péče podmíněna souhlasem pacientky se sterilizací. V případě, že lékaři při rozhovoru se ženami o sterilizaci vyslovují jiný než lékařský názor, může jít o vyvíjení nátlaku. Při rozhodování o sterilizaci by především měly být vyloučeny jakékoli subjektivní názory lékaře, které souvisejí se zdravotní péčí o pacienta v budoucnosti, anebo které vycházejí z rasových či etnických stereotypů nebo ze sociálně-ekonomických důvodů," uvádí organizace ve svém dopise.

Se sterilizací odůvodněnou rizikovostí následného těhotenství nesouhlasí ani Americké sdružení gynekologů a porodníků (ACOG) Organizace upozorňuje, že tento zákrok se obvykle nevykonává ze zdravotních důvodů, ale na základě svobodné volby v zájmu plánovaného rodičovství. "Protože neexistuje žádná zdraví ohrožující komplikace, kterou by bylo možné léčit sterilizací, není možné omluvit to, že k takovému zákroku dojde bez plného informovaného souhlasu pacientky. Ani fakt, že žena už předtím několikrát rodila císařským řezem, sám o sobě neopravňuje lékaře ženu sterilizovat," namítá ve svém stanovisku ACOG. Lékař, který zákrok vykonává, nese podle sdružení zodpovědnost za to, aby byla pacientka řádně a správně informovaná o rizicích a výhodách sterilizace a postupech, které představují alternativní řešení. "Lékař musí zdůraznit trvalý charakter zákroku a možnost, že pacientka v budoucnosti bude svého rozhodnutí litovat," stanoví ve svých předpisech ACOG.

Zpráva Tělo a duše dokumentuje případy násilných a nedobrovolných sterilizací romských žen, stejně jako případy verbálních a fyzických útoků, rasově diskriminační zacházení v systému zdravotní péče, poskytování mylných informací v oblasti zdraví a odpírání přístupu ke zdravotní dokumentaci. Autoři zprávy, která šokující praktiky popisuje, už dříve informovali o zastrašování romských žen a lidskoprávních aktivistů , na němž se na Slovensku měly podílet jak orgány činné v trestním řízení, tak pracovníci ve zdravotních zařízeních. "Tyto neuvěřitelné praktiky jsou porušením základních lidských práv a vláda Slovenské republiky musí tato porušení veřejně přiznat, vyšetřit je a trestně stíhat ty, kdo jsou za ně zodpovědní," uvedla v době zveřejnění zprávy Tělo a duše Christina Zampas, právní poradkyně Centra pro reprodukční práva, které se na přípravě zprávy podílelo. "Je povinností vlády Slovenské republiky, aby chránila a dodržovala lidská práva všech obyvatel země, zvláště těch, kdo jsou nejzranitelnější," dodala. Nově zveřejněná stanoviska mezinárodních zdravotnických organizací poskytla Poradňa pre občianske a ľudské práva i orgánům vedoucím vyšetřování trestného činu genocidy s návrhem, aby je považovaly za listinný důkaz; originály i překlady všech tří stanovisek jsou v Poradně k dispozici i veřejnosti.

Jana Sobotková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Stránky ženských organizací a hnutí hostující na serveru Econnectu
Agentura GAIA
Aperio
Azylový dům Nadace Rosa
Centrum pro Gender Studies
Feministická skupina 8.března
Jantar
Jihočeské matky
La Strada
Pražské matky
ProFem

Další stránky na Econnectu

Související odkazy
 • Zpráva Tělo a duše
 • O Autorech

  Jana Sobotková

  Autorka je redaktorkou Econnectu pro lidská práva, sociální oblast a gender.

  -

  Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
  Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
  Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz