Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - kultura
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > 
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Výbor OSN vyzývá českou vládu k důslednější ochraně práv dětí

4. 2. 2003
Jana Sobotková [Econnect] -


Své závěry a doporučení ohledně dodržování Úmluvy o právech dítěte v České republice zveřejnil v pátek 31. ledna Výbor pro práva dítěte OSN. Stanovisko vydal po projednání II. periodické zprávy vlády ČR a na základě informací poskytnutých nevládními organizacemi – jedním z podkladů se stala i stínová zpráva Ligy lidských práv. "Výbor mimo jiné kritizoval nedostatky dodržování práv dětí v České republice z obecného hlediska systému a politiky péče o děti a rodinu," informovala Radka Jelínková z Ligy lidských práv.

"Je nesporné, že od roku 1993, kdy na sebe Česká republika převzala závazky vyplývající z Úmluvy o právech dítěte, došlo k jistému pokroku v oblasti ochrany práv dítěte. Práva dětí a ochrana rodiny však stále nepatří mezi priority současné vládní politiky. Domníváme se, že implementace práv dětí zakotvených v CRC a jejich faktická ochrana nedosahuje úrovně, jaké by v České republice dosáhnout mohla," tvrdí ve své stínové zprávě – připomínkách ke II. periodické zprávě o implementaci Úmluvy o právech dítěte v České republice ze září 2002 – Liga lidských práv. Výbor OSN se následně ve zprávě, dostupné na stránkách UNHCR, vyjádřil k jednotlivým oblastem a navrhl konkrétní kroky: ať už pro zlepšení otázky práv romských dětí, k problémům ústavní výchovy nebo k nedostatkům ochrany a péče o týrané, zanedbávané a sexuálně zneužívané děti, dále zdravotně postižené děti, nezletilé žadatele o azyl a cizince. Zpráva kromě toho zahrnuje problematiku trestání mladistvých delikventů.

"Výbor musel s politováním konstatovat, že Česká republika nijak nezohlednila jeho doporučení z roku 1997 zejména vzhledem ke stále chybějícímu orgánu, který by koordinoval, monitoroval a kontroloval dodržování práv dětí a činnost roztříštěných státních institucí zabývajících se dětmi, včetně koordinace mezi centrálními a místními úřady a spolupráce s nevládními organizacemi," upozorňuje Radka Jelínková. "Pravomoci Veřejného ochránce práv či Rady vlády pro lidská práva hodnotil Výbor pro práva dítěte k těmto účelům jako nedostatečné," dodává. Na nesystematickou a necílenou politiku ohledně dětí poukázala zpráva mimo jiné kritikou chybějícího stanovení priorit politiky ohledně dětí a rodiny a chybějícího centrálního mechanismu sběru dat týkajících zvláště znevýhodněných skupin dětí.

Výbor pro práva dítěte ve svém stanovisku také požaduje náležité, okamžité a nestranné vyšetřování případů zneužití pravomoci policie na dětech – zejména romských – nezávislou institucí. "Tento požadavek vznesla Liga lidských práv v rámci projektu OPH již několikrát, avšak vláda na něj dosud nereagovala," zdůrazňuje Radka Jelínková. Dalším bodem kritiky výboru OSN se staly vedle nedostatečné podpory a pomoci rodinám v krizových situacích, které vedou k nadměrnému umísťování dětí do ústavní péče ze sociálních důvodů, také podmínky v zařízeních ústavní výchovy: autory zprávy znepokojuje nedostatek individuálního přístupu, omezování kontaktu dětí s rodiči a nedostatek pomoci dětem, které opouštějí ústavy.

Vládě České republiky Výbor pro práva dítěte doporučil, aby přijala opatření k zajištění účinné pomoci obětem domácího násilí a špatného zacházení a zamezila zneužívání dětí včetně pohlavního zneužívání. "Vláda by měla zejména zajistit vhodné programy pomoci obětem a vytvořit vhodné podmínky k tomu, aby oběti násilí nebyly dále poškozovány současným systémem vyšetřování," říká Radka Jelínková. Výbor OSN rovněž požaduje legislativní zakotvení a uvedení do praxe zákazu tělesného trestání ve školách, v ústavech, v rodině i jinde. V rámci problematiky trestání mladistvých Výbor v doporučeních naléhá na vládu, aby současný věk trestní odpovědnosti zůstal na hranici patnácti let. "Podobně jako další mezinárodní lidskoprávní instituce se Výbor zabýval také otázkou menšin – zejména přístupem romských dětí ke zdravotní péči, k sociálním službám a hlavně ke vzdělání, neboť byl znepokojen faktem, že dvě třetiny romských dětí navštěvuje speciální školy," uzavírá Radka Jelínková.

Jana Sobotková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


-
Press servis
Snadné zasílání tiskových zpráv NNO do médií.
Využijte internetovou službu Econnectu pro Vás.
http://press-servis.ecn.cz/

Press Service - snadné zasílání tiskových zpráv

O Autorech

Jana Sobotková

Autorka je redaktorkou Econnectu pro lidská práva, sociální oblast a gender.

-

Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz