Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Kraj ignoroval odpor obcí, s polygonem se počítá dál

5.12.2002
PRAHA / MILOVICE [Arnika - Centrum pro podporu občanů]
Autor: Martin Skalský

Dnes po poledni rozhodlo zastupitelstvo Středočeského kraje o přípravě změn územního plánu Velkého územního celku Mladá. Hlavním důvodem ke změnám je projekt společnosti Škoda na výstavbu průmyslového polygonu v bývalém vojenském újezdu. Ačkoliv proti umístění polygonu uprostřed regionálního biocentra protestuje většina okolních obcí, tisíce místních obyvatel a řada biologů, zastupitelé polygon podpořili. Nyní se bude nový územní plán zpracovávat. O jeho definitivním schválení bude zastupitelstvo hlasovat na některé z příštích schůzí.

Hned v úvodu svého zasedání přesunuli zastupitelé otázku umístění polygonu v biocentru Mladá z odpoledního bloku do ranních hodin. To bylo také důvodem, proč nemohli své stanovisko přednést zastupitelé dotčených obcí – nestihli totiž do Prahy dorazit včas. Do diskuse se i přes zmatky přihlásil předseda odborné biologické společnosti a tři zástupci občanů Milovic. Všichni souhlasili se stavbou průmyslového polygonu, ale žádali zastupitele o jeho umístění do okrajových částí regionálního biocentra Mladá. V opačném případě totiž hrozí masivní poškození přírody, likvidace rekreačního zázemí několika obcí a zkomplikování dopravy mezi sídly v okolí bývalého vojenského prostoru.

„Představme si biocentrum v Mladé jako koláč. Když z něj sníte prostředek, okraje už nikdo nebude chtít. Umístění polygonu v centrální části přírodního komplexu povede k nevratné degradaci celé oblasti,“ varoval předseda Společnosti pro ochranu motýlů Vladimír Vrabec. „Žádám zastupitele jako občan i jako odborník, aby v návrhu územního plánu ponechali i variantu „Luštěnice“, která není z hlediska obcí ani ochrany přírody konfliktní. Takové řešení podporuje i většina přírodovědců tohoto státu,“ apeloval na zastupitele. Ti však prakticky bez diskuse odhlasovali původní návrh. Na příspěvky reagovala jen zastupitelka Milada Mašatová: „Neměli bychom tak hluboce zesměšňovat názory občanů a odborníků. Ekologická hodnota krajiny má stejnou váhu, jako ekonomický přínos průmyslových aktivit.“ Ze třiašedesáti přítomných nakonec polygon nepodpořilo jen patnáct zastupitelů.

Po zpracování výkresů nového územního plánu se k nim mohou znovu vyjádřit dotčené obce, poté proběhne další hlasování krajského zastupitelstva. Bude-li nový územní plán schválen, bude závazný stejně jako zákon. Lze očekávat, že poškozené obce budou schválení územního plánu blokovat. Občanská sdružení připravují alternativní plán rozvoje milovického regionu, možná sáhnou i k některým formám občanských protestů.

Co zaznělo v diskusi o umístění polygonu u Milovic:

Petr Bendl (ODS), hejtman Středočeského kraje:
Změny územního plánu se týkají především umístění zkušebního polygonu společnosti Škoda Auto. Tato investice pozvedne hospodářskou a sociální úroveň, stejně jako zaměstnanost v regionu. Aby bylo možné směřovat k rozvoji bývalého vojenského prostoru a ne k jeho úpadku, je nutná změna dnes již zastaralého územního plánu. Důležité je, že tato změna získala souhlas Ministerstva pro místní rozvoj a kladné vyjádření Ministerstva životního prostředí v rámci procesu posouzení vlivů na životní prostředí.

Vladimír Vrabec, předseda Společnosti pro ochranu motýlů:
Oblast Mladé je biocentrem s nevyčíslitelnou cenou. Biocentrum je jako ostrov, který byl v roce 1904 izolován od okolní krajiny a po desetiletí využíván specifickým způsobem. Tak se zde vyvinuly mimořádné ekosystémy. Objevili jsme zde dokonce několik druhů hmyzu, který žije pouze tam a nikde jinde v celé republice. Vážím si toho, co společnost Škoda dělá pro náš stát a toho, že zaměstnává velké množství lidí. Nemohu ale souhlasit s průmyslovým areálem ve středu biocentra. Představme si bývalý vojenský prostor jako koláč, v jehož středu je lokalita „Pozorovatelna“. Když z koláče sníte prostředek, okraje už nikdo nebude chtít. Je zřejmé, že jakákoliv parcelace a fragmentace prostoru povede k poškození přírody. Stavím se za variantu „Luštěnice“, která je na okraji prostoru. Když už musíme tento koláč krájet, uchovejme jeho nejcennější střed. Na takovém řešení se shodla většina přírodovědců tohoto státu. Luštěnickou variantu podpořil osobním dopisem i ministr životního prostředí.

Karel Procházka, zástupce občanského sdružení Mladá:
Po sametové revoluci nevěnoval stát na rozvoj bývalého vojenského újezdu v Mladé žádné investice, nikdy nedošlo k revitalizaci oblasti. Do Milovic se přitom stěhuje mnoho mladých lidí a zdejší obce chtějí okolní krajinu využívat jako rekreační zázemí. Nejdříve jsme slyšeli o výstavbě golfového areálu. Byť nebyl v souladu s územním plánem, říkali jsme si, ano, to je rekreační využití. Pak přišla Škoda se svým průmyslovým polygonem. O tuto alternativu nestojíme. Tisíce místních lidí řekly jasné ne, když podepsali petici proti výstavbě polygonu v nejcennější části biocentra Mladá. Vláda, okres ani kraj se nám nikdy nesnažili pomoci a teď nám ještě chtějí sebrat to nejcennější, co máme – unikátní březové háje a stepní krajinu v Mladé. Po listopadu1989 jsme měli radost z možností, které vznikly zrušením vojenského prostoru. Nechceme se vrátit do doby, kdy za Milovicemi začínala oplocená krajina.

Milada Mašatová (KSČM), zastupitelka:
Čtyřicet nových míst je důležitý fakt, stejně jako význam Škody pro zaměstnanost v celém regionu. Neměli bychom ale tak hluboce zesměšnit názory občanů a odborníků a prosazovat umístění polygonu do mimořádně cenné a kontroverzní lokality. Jakým právem chceme kritizovat třeba Brazílii za kácení deštných pralesů, když nejsme schopni ochránit unikátní lokality v naší zemi? Podporuji jednání o variantě „Luštěnice“, která představuje schůdný kompromis. Ráda bych se ještě zmínila o často prezentovaných fotografiích černých skládek, které mají dokázat zničení krajiny v Mladé. Tyto fotografie nevystihují skutečný stav věci. Převážná část území je poškozena daleko méně, než jsme si původně mysleli.

Jan Vaněček (Čtyřkoalice), zastupitel
Rád bych upozornil na fakt, že umístění polygonu u Luštěnic se brání ministerstvo zemědělství. Musela by zde totiž být smýcena velká plocha lesních kultur, produkčních lesů, proto se už s touto variantou nepočítá.


DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz