Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - sociální oblast
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > komentáře
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

AIDS: "Nejsem lhostejný. A co ty?"

3. 12. 2002 -, Econnect

Podle údajů zveřejněných UNAIDS a Světové zdravotnické organizace (WHO) nemáme ani v roce 2002 důvod k optimismu - celkové statistiky říkají, že v roce 2002 bude žít s HIV/AIDS celkem 42 milionů osob, z toho 5 milionů tvoří nové případy z roku 2002. Nejhorší situace trvá v subsaharské Africe, kde se pro rok 2002 odhaduje 3,5 milionů nových infekcí HIV a 2,4 milionů úmrtí. Ke Světovému dni AIDS, který si svět připomněl 1. prosince, upozornily UNAIDS a WHO především na to, že AIDS může zhoršit hlad v jižní Africe, dále že se AIDS prudce rozšiřuje v nových oblastech světa a konečně že přes veškeré úspěchy preventivních programů je stále nedostatek prostředků pro jejich financování.

Statistiky jsou hrozivé: každou hodinu se na světě nakazí HIV téměř 600 lidí a každou hodinu zemře více než 60 dětí v důsledku nakažení virem HIV. Motto letošního Světového dne boje proti AIDS znělo "Nejsem lhostejný. A co ty?" K zájmu se snažili kolemjdoucí přesvědčit dobrovolníci, který na Světový den AIDS prodávali červené stužky jako symbol solidarity. AIDS se – byť ne do takové míry, jak v mnohých dalších částech světa – týká i nás: podle statistik Státního zdravotnického ústavu v Praze je situace v České republice (ke 30. červnu tohoto roku) následující - bylo zaznamenáno celkem 579 HIV pozitivních osob, z toho se ve 159 případech projevily příznaky AIDS a celkem 97 osob již zemřelo. Údaje se vztahují na občany ČR a cizince s trvalým pobytem na území ČR.

Podle provedených šetření je situace velmi tragická v jižní Africe, kde panuje nedostatek potravin: více než čtrnáct milionů lidí je ohroženo hladomorem v Lesothu, Malawi, Mozambiku, Svazijsku, Zambii a Zimbabwe. Těchto šest především zemědělských států bojuje proti epidemii - v současné době je zde více než 5 milionů dospělých a 600 000 dětí s HIV/AIDS při celkové populaci 26 milionů obyvatel. Takový rozsah epidemie podle UNAIDS a WHO již představuje podstatný problém s výpadky pracovních sil v zemědělství a ohrožuje výrobu potravin. V 25 afrických zemích zemřelo od roku 1985 celkem 7 milionů pracovníků v zemědělství.

Afrika však není jedinou silně postiženou oblastí: epidemie AIDS se prudce rozšiřuje v Asii a ve východní Evropě. Centry nevětšího růstu choroby se v roce 2002 stávají právě východní Evropa a středoasijské státy: pro rok 2002 je zde odhadováno 250 000 nových případů, čímž počet osob žijících s HIV/AIDS dosáhne v této oblasti počtu 1,2 milionu. Mezinárodní organizace varují, že pokud se neučiní odpovídající preventivní opatření, může Asii postihnout v nejbližších pěti letech 11 milionů nových případů HIV infekce. Hlavním způsobem přenosu HIV ve východní Evropě a v některých zemích Asie, Středního Východu a severní Afriky je injekční užívání drog - například v Indonésii, kde injekční užívání drog bylo před 10 lety prakticky neznámé, dnes čelí situaci, kdy případy HIV-pozitivity mezi 200 000 uživateli injekčně aplikovaných drog raketově rostou. Jen v hlavním městě Jakarta je incidence HIV mezi IUD téměř 50% (pro srovnání: v roce 1998 to bylo 0%). Injekční uživatelé drog a stejně tak i jiné ohrožené skupiny by měli mít přístup k preventivním aktivitám – a šířeji cílené programy by pak měly zahrnovat populaci.

Informační kampaně, které byly zahájeny v posledních letech v Jižní Africe a v Etiopii, přinesly své ovoce především u mladých lidí: například v Jižní Africe poklesla incidence HIV-pozitivity u těhotných žen do 20 let z 21 % v roce 1998 na 15,4 % o tři roky později. Podobné trendy byly zaznamenány i v etiopském hlavním městě Addis Abebě, v Zambii a v některých regionech Ugandy. Preventivní programy dosáhly úspěchu i v Kambodži, která je nejvíce zasaženou oblastí v Asii. Mezi osobami poskytujícími sexuální služby (sex workers) poklesl počet HIV-pozitivních osob z 42 % v roce 1998 na 29 % v roce 2002. Pro efektivní prevenci a pro programy pomoci v nízko- a středněpříjmových zemích by bylo potřeba – dle odhadu UNAIDS - do roku 2005 vynaložit 10,5 miliardy dolarů. Podle stejných odhadů potřeba financování těchto projektů dále poroste a v roce 2007 by bylo potřeba vynaložit již 15 miliard USD ročně po nejméně 10 let.

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

Související odkazy
AIDS server

O Autorech

Jana Sobotková

Autorka je redaktorkou Econnectu pro lidská práva, sociální oblast a gender.

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz