Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Ukončení devastace severních Čech je věcí nás všech

20. 12. 2005 - PRAHA [Econnect]

Pět občanských sdružení a iniciativ na severu Čech vyzývají další organizace, aby projevily svoji solidaritu s obyvateli obcí Horní Jiřetín a Černice a připojily se k výzvě „Ukončení devastace je věcí nás všech“. V tomto prohlášení odmítají zrušením ekologických těžebních limitů, které nyní obce chrání, a protestují proti agresivní kampani Mostecké uhelné společnosti, která doly vlastní a usiluje o rozšíření těžby. Reagují tak na nebezpečí, které ohrožuje budoucnost severních Čech a je zároveň podporováno i z úst některých politiků.

Mezi impulsy pro napsání výzvy je podle jednoho z iniciátorů výzvy Věry Bartoškové ze Společnosti přátel Duchcova i minulá zkušenost s bouráním obce Libkovice a možné další ohrožení naděje na zastavení devastace severních Čech, která panovala po revoluci v roce 1989. „Opakuje se zde něco, co již jednou proběhlo. Ohrožené obce potřebují pomoc, aby nezůstaly samy. Zároveň je to ale věc celých severních Čech i principů v celé naší republice,“ říká Věra Bartošková.

„Demokratický stát se dodnes nevyrovnal s většinou křivd, napáchaných proti svým občanům v období totalitní minulosti a dnes jen přihlíží, jak se oprašují další předlistopadové plány mosteckých těžařů, kteří se opět snaží zasahovat do osudů zdejších lidí,“ píše se v prohlášení.

Ohrožených obcí se nedávno zastal také bývalý prezident Václav Havel. Ve svém otevřeném dopise předsedovi vlády J. Paroubkovi vyjádřil přesvědčení, že jsou i jiné přístupy, než bourání obcí kvůli uhlí. „Kladu si otázku, zda je v dnešních podmínkách jednorázový a bezprostřední efekt těžby hnědého uhlí důležitější než staleté kořeny Horního Jiřetína a Černic. A která sídla přijdou na řadu příště, když je ani někdejší vládní záruky neochrání? Můžeme se nazývat kulturní zemí, když staleté historické dědictví přeměníme během několika let na energii, kterou navíc vyvezeme za hranice? Domnívám se, že kulturní dědictví je vyšší hodnotou než momentální zisk,“ napsal Václav Havel ve svém dopise.

O zachování či prolomení územních limitů těžby bude nyní rozhodovat především Ústecký kraj prostřednictvím svého územního plánu, který je nyní v přípravě. Nejbližším významným datem pro obyvatele severních Čech je proto nyní 10. leden, kdy proběhne veřejné projednání konceptu územního plánu. Zváni jsou všichni, kterým není osud obcí lhostejný a kteří chtějí podpořit zachování limitů a ochranu obcí.

10. leden je proto také první z významných dat pro připojení se k výzvě. Ani poté však sběr podpisů neskončí. Podpora je vítána nejen od severočeských organizací, ale i dalších z celé republiky.

O limitech těžby by dle prohlášení předsedy vlády J. Paroubka mohla v nejbližších týdnech jednat také vláda. Paroubek při své návštěvě Mostecka na začátku prosince otevřeně připustil možnost zrušení vládního usnesení o limitech z roku 1991. Hnutí Duha však upozorňuje, že jde o velmi problematické prohlášení, neboť je proti přání 96 procent lidí hlasujících v únorovém referendu za zachování Horního Jiřetína a Černic, proti stanovisku více než stovky severočeských obcí a názoru desetitisíců občanů Ústeckého kraje, kteří si nepřejí návrat zpět před rok 1991.

Hnutí Duha obcím i lidem ohroženým těžbou dlouhodobě pomáhá. Upozorňuje, že pro velkou část české společnosti je obětování několika tisíc lidí dolům nepřijatelné. Práci pro lidi v Podkrušnohoří lze podle Duhy zajistit i lépe než za cenu dalšího bourání domovů jejich sousedů. Varuje také, že v Horním Jiřetíně a Černicích se nerozhoduje pouze o dvou vesnicích, nýbrž o dalším osudu podkrušnohorského regionu a o zásadě, že se obce na Ústecku už bourat nebudou. Reaguje tak na Zprávu o plnění cílů Státní energetické koncepce, ve které ministr průmyslu a obchodu Urban požaduje "aktivněji otevřít otázku případného budoucího využití rezervních lokalit hnědého a černého uhlí" (str. 15). Ministr tak poprvé přiznává, že by mohl o těžbě dalších ložisek uvažovat. Zprávu minulý týden předložil vládě.

Již několik měsíců sbírá Hnutí Duha podpisy občanů na předtištěný korespondenční lístek adresovaný ústeckému hejtmanovi, kterého žádá o zachování územních limitů těžby - účinné ochrany obcí před těžbou uhlí. Připojit se můžete až do projednáváním územního plánu Ústeckého kraje v lednu 2006.


Ukončení devastace je věcí nás všech

Prohlášení regionálních občanských sdružení na severu Čech.

Protestujeme proti agresivní kampani Mostecké uhelné společnosti, zpochybňující další existenci podkrušnohorského městečka Horní Jiřetín a osady Černice. Severozápadní Čechy odvedly za minulého režimu neúnosnou daň v podobě nevratné devastace kulturní krajiny i historického osídlení, vznikajícího již ve 13. století. Vedle královského města Mostu bylo jen v Podkrušnohoří likvidováno sto obcí a osad. Bezmeznou devastaci doprovázelo nucené stěhování zdejších obyvatel a pohrdání jejich základními lidskými právy. Dlouholeté bezpráví ukončil až listopadový převrat v roce 1989, ale ani demokratický režim nedokázal ochránit občany obce Libkovice a zabránit zbytečné likvidaci jejich obce, naplánované ještě za komunistického režimu.

Demokratický stát se dodnes nevyrovnal s většinou křivd, napáchaných proti svým občanům v období totalitní minulosti a dnes jen přihlíží, jak se oprašují další předlistopadové plány mosteckých těžařů, kteří se opět snaží zasahovat do osudů zdejších lidí. Rekultivace váznou a vedle toho mají být narušeny poslední ostrůvky ekologické stability pro budoucí obnovu osídlení i krajiny; přísliby jakéhokoliv odškodnění občanů za jejich domy jsou v těchto souvislostech zcela nepatřičné.

Nesouhlasíme se zrušením ekologických těžebních limitů, které mají právě v této době své plné opodstatnění. Jsme občany Evropské unie a nechceme se vracet do období ekologické nevědomosti 70. let. Chceme, aby zbylé zásoby tak vzácného neobnovitelného zdroje, jako je hnědé uhlí, byly uchovány budoucím generacím, které již budou vědět, jak tuto surovinu vytěžit bezdevastační metodou a zužitkovat tak, aby nebyla barbarsky spalována v kamnech.

Odmítáme, aby bylo osm set pracovníků dolu Československé armády stavěno proti dvěma tisícům občanů Horního Jiřetína, třiceti tisícům občanů Litvínova i čtvrt milionu obyvatel třech „pánevních“ okresů v Podkrušnohoří. Trváme na tom, aby ukončení devastace českého severu, proklamované po listopadu 1989, bylo nezpochybnitelné a definitivní!

Uhájení práva na spokojený domov je věcí všech Severočechů a proto vyzýváme politické strany, aby se společně zasadily o vznik zákonných norem, které budou chránit zdejší osídlení i životní prostředí. Žádáme je, aby z nadcházejícího předvolebního boje vynechaly kontroverze, které mohou našemu společnému zájmu jen ublížit.

Vyzýváme občanská, společenská, odborná, kulturní a ekologická sdružení na severu Čech, aby projevila svoji solidaritu s obyvateli obcí Horní Jiřetín a Černice a připojila se k této výzvě, která bude v konečné fázi adresována českým politikům.

(Stačí e-mailem či poštou sdělit název sdružení a jméno statutárního zástupce).

S prohlášením „Ukončení devastace je věcí nás všech!“ ze dne 1. 12. 2005 souhlasí již tato občanská sdružení a iniciativy:
1) Společnosti za obnovu Jezeří
2) Společnost za obnovu Libkovic
3) Společnost přátel města Duchcova
4) Šance pro Duchcov
5) Poutníci Českého středohoří

Za správnost ručí: Pavel Koukal, mluvčí Společnosti za obnovu Jezeří

Kontaktní adresa: Pavel Koukal, Náměstí Legií 11, 419 01 Duchcov, e-mail: verabar@volny.cz


Alena Mejstříková

DISKUSE - KOMENTÁŘE:

28. 12. 2005
16. 1. 2006

Související komentáře

O Autorech

Alena Mejstříková

Autorka je redaktorka zpravodajství ECN a koordinátorka projektů.

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz