Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Liberec a jeho krajina v názorech kandidátů v komunálních volbách

30.10.2002
LIBEREC [Společnost pro Jizerské hory o.p.s.]
Autor: Jitka Doubnerová, tel: 602 684 717

V období před komunálními volbami se Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. obrátila na kandidáty s anketou K čemu potřebujeme krajinu. Cílem ankety bylo zmapovat, jak budoucí zastupitelé vnímají území na hranici města – přírodní okolí, které je neodmyslitelnou charakteristikou Liberce. Volně přístupné, nezastavěné přírodní plochy – louky, pastviny, lesíky (tedy ne ještě les, který je vnímán jako nedotknutelný) v okolí Liberce se za posledních deset let přitom výrazně zmenšily. Anketa měla ukázat, zda ti, kdo kandidují na významná politická místa, z nichž budou v následujících letech rozhodovat o budoucnosti města, vnímají hodnotu tohoto území. Zda vědí, jak budoucnost těchto území řeší územní plán a zda jsou během volebního období ochotni zasazovat se o to, aby nebyly zastavovány cenné lokality: Hluboká, Špičák, Císařský kámen, Prosečský hřeben, Radčice, Krásná Studánka.

V anketě bylo osloveno všech 16 politických stran a hnutí, které do komunálních voleb v Liberci sestavily kandidátky. Ne vždy se podařilo získat kontakty přímo na kandidáty: poštou byli osloveni zmocněnci všech politických stran a hnutí se žádostí o rozeslání ankety na adresář prvních patnácti kandidátů, stejně byli o pomoc požádáni volební manažeři některých stran. Podle veřejně přístupných zdrojů informací pak byli poštou nebo e-mailem, popřípadě osobně osloveni kandidáti jednotlivých stran. Celkem bylo takto rozesláno 105 anketních lístků s vysvětlujícím dopisem.

K 30. říjnu, tj. předposlednímu dnu před komunálními volbami, se na adrese vyhlašovatele sešlo celkem 6 odpovědí. Na anketní otázky odpověděl jeden kandidát za ODS a Volbu pro město a po dvou kandidátech za Stranu občanské sounáležitosti a Unie pro sport a zdraví. Pouze tři současní členové zastupitelstva (po jednom zástupci SOS, ODS, USZ) se vyjádřili k budoucímu rozvoji města a ochranu jeho přírodního okolí.

Pozitivním výsledkem rozhodně je, že dvě kandidátky se v souvislosti s anketou rozhodly seznámit se s územním plánem blíže a zjistit, zda existuje ve verzi srozumitelné pro občany, kteří se odbornými otázkami rozvoje města běžně nezabývají. Potěšující je i to, že všichni, kdo odpověděli, si hodnotu přírodního okolí Liberce uvědomují: spektrum odpovědí kolísalo od využívání krajiny pro rekreační a sportovní aktivity až po ocenění přírody a krajiny jako svébytné hodnoty. Zejména ve srovnání s propagačními materiály a aktivitami jednotlivých stran, které před volbami občan Liberce nemůže přehlédnout, je však překvapivá a zarážející malá ochota kandidátů vyslovovat se osobně k tématu, které z programu stran poněkud vybočuje.DISKUSE - KOMENTÁŘE:


Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz