Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Bílá pastelka - komu patří a komu pomáhá kreslit příběh do tmy?

18. 10. 2002 - PRAHA [Econnect]

Pastelky před Českým rozhlasemNápad na uspořádání celonárodní veřejné sbírky na podporu nevidomých a slabozrakých vznikl před více než dvěma lety a první ročník této sbírky - již pod názvem Bílá pastelka - se uskutečnil v říjnu roku 2000. Akci zajišťovala Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS), která s pomocí dobrovolníků v jednotlivých městech prodávala bílou pastelku jako symbol světa nevidomých. Výnos sbírky dosáhl částky nepatrně přesahující jeden milion korun a po úhradě nákladů spojených s realizací sbírky byla zbylá částka ve výši zhruba 800 000,- Kč rozdělena mezi dva projekty společnosti Tyfloservis o.p.s. a SONS, podporující služby těchto dvou organizací.

Akce se nesetkala s příliš velkým ohlasem a její výtěžek zaostal za potenciálem podobné sbírky i očekáváním organizátorů. V dalším roce pak s organizací SONS navázal spolupráci Nadační fond Českého rozhlasu, který se ujal pořádání druhého ročníku sbírky v roce 2001. V rámci přípravy akce byla zrealizována poměrně masivní marketingová kampaň, která se, především díky podpoře ze strany médií, dostala do podvědomí veřejnosti. Kromě již zmíněného prodeje bílých pastelek, jako symbolu světa neviditelných linií, probíhala také řada doprovodných akcí.

Mimo jiné se například uskutečnil prodej virtuálních pastelek po internetu, dražba obří pastelky ve vysílání Českého rozhlasu, 24hodinový radiomaraton s názvem "Umění žít ve tmě" vysílaný Českým rozhlasem apod. V rámci kampaně byly zřízeny také speciální zkušenostní trasy, na kterých si mohla veřejnost s šátkem přes oči vyzkoušet, jaký je život ve tmě. Jedním z cílů kampaně bylo také seznamovat veřejnost s problematikou sociální rehabilitace nevidomých.

Obrázek nakreslený bílou pastelkouVýsledkem druhého ročníku sbírky pořádané 15. října 2001 při příležitosti Mezinárodního dne bílé hole byla pětinásobně vyšší částka, kdy čistý výnos přesáhl sumu pěti milionů korun. Výtěžek byl následně rozdělen ve vyhlášeném grantovém řízení mezi 18 úspěšných projektů zaměřených na podporu zrakově postižených v celé ČR. Přestože byla značná část prostředků rozdělovaných odbornou komisí přidělena společnostem Tyfloservis o.p.s. a SONS (3 650 tis. Kč), vystoupil zástupce SONS s požadavkem smluvního zakotvení povinnosti předat vždy 80 % výtěžku sbírky ve prospěch této organizace. S tímto požadavkem však nesouhlasila správní rada NF ČRo. Na základě těchto neshod byla v letošním roce sbírka pořádána pouze organizací SONS bez účasti Nadačního fondu Českého rozhlasu.

Dle vyjádření ředitelky NF ČRo paní Martiny Kaderkové hodlá tato organizace nadále pokračovat v pořádání celonárodní sbírky ve prospěch zrakově postižených v rámci nově připravovaného projektu, tentokrát však již bez spolupráce se SONS. Kromě toho vyvíjí NF ČRo několik dalších aktivit ve prospěch zrakově postižených. Dlouhodobým projektem je například Dobročinná aukce on-line, kdy jsou na webových stránkách www.dobrocinna.aukce.cz draženy předměty darované známými osobnostmi a výtěžek je věnován na podporu talentovaných nevidomých hudebníků.

U příležitosti Vánoc a svátků jara vydal NF ČRo ve spolupráci s Men on the Moon a Centrum.cz již třetí sérii tzv. virtuálních pohlednic, které je možné nalézt na stránkách projektu Bílá pastelka www.bilapastelka.centrum.cz. Virtuální pohlednice je možné zaslat prostřednictvím internetu a připomínají tak veřejnosti dlouhodobé sbírkové konto (deset devítek) 9999999999/0600.

V souvislosti s ničivými povodněmi letošního léta NF ČRo vyhlásil veřejnou sbírku na pomoc nevidomým, kteří byli postiženi povodní. Následně pak uvedl do provozu krizovou linku (tel.: 221 551 219), na kterou se obrací zrakově postižení se svými naléhavými potřebami, jako např. krizová osobní asistence, průvodcovské služby spojené se změnou městské hromadné dopravy či náhrady zničených zdravotních pomůcek. Zprostředkovává také pomoc více než 50 dobrovolníků, kteří jsou průběžně proškolováni a jsou připraveni pomoci nevidomým, kteří nadační fond požádají o pomoc.


Petr Bittner

DISKUSE - KOMENTÁŘE:


O Autorech

Petr Bittner

Správce oblasti Občanský sektor a Informační servis pro NNO.

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz