Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - životní prostředí
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tiskové zprávy NNO

Vybrat25.11.2020 - Brno [Sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně]
Plocha zelených střech v ČR se zdvojnásobila

Plocha zelených střech v České republice se za posledních pět let zdvojnásobila

Ke konci roku 2019 se na území České republiky nacházelo 1,58 milionu m² zelených střech, extenzivních i intenzivních, což je 1,2násobek rozlohy pražského Starého Města nebo přibližně polovina rozlohy pražského Nového Města. Dynamiku vývoje dokládá fakt, že za posledních pět let se plocha zelených střech v republice více než zdvojnásobila. K těmto výsledkům dospěla odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně (SZÚZ), která každoročně zjišťuje celkovou výměru zelených střech zrealizovaných na území České republiky.
Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat24.11.2020 - PRAHA [Asociace soukromého zemědělství ČR]
Ďábelský detail v zákoně na ochranu proti týrání zvířat

V rámci novely zákona na ochranu zvířat proti týrání byl jednoznačně nejdiskutovanější změnou zákaz klecových chovů nocnic, k němuž se Asociace soukromého zemědělství ČR již několikrát vyjadřovala. S ohledem na tuto skutečnost však zůstal takřka nepovšimnut fakt, že schválením novely došlo i k plošnému zákazu v chovech hospodářských zvířat „provádět kastraci samců a zkracování ocasů zaškrcením varlat nebo části ocasu“. Jde o další z řady důkazů toho, že ačkoli má podnikání v zemědělství množství lokálních i komoditních specifik, přetrvávají v naší zemi snahy zákonodárců regulovat pokud možno každý detail toto podnikání ovlivňující. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat24.11.2020 - [Děti Země]
Příprava obřího nákladního překladiště u Holíče se zbrzdila

Firma MLC Holíč stáhla žádost o posouzení vlivů záměru na životní prostředí Celý text ::životní prostředí::
 
 

Vybrat24.11.2020 - Praha [Česká rozvojová agentura]
Projekt ČRA pomůže zlepšit nakládání s odpadní vodou v obci Branjevo

V obci Branjevo, která se nachází v municipalitě Zvornik v Bosně a Hercegovině nedaleko hranic se Srbskem, je vybudována část stokové sítě, ale zatím zde úplně chybí čistička odpadních vod. Část odpadní vody tedy koncentrovaně odtéká do řeky Driny. Starosta města Zvornik proto nedávno podepsal s Češkou rozvojovou agenturou Memorandum o porozumění na realizaci projektu, v rámci něhož ČRA zajistí vybavení pro kanalizační síť. Město Zvornik financuje stavební práce, zajistí i lokalitu pro čistírnu odpadních vod, povolení a kanalizační přípojky. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat23.11.2020 - PRAHA [Asociace soukromého zemědělství ČR]
Ministerstvo zdravotnictví: Nákup na farmářském trhu je (nepřípustnou) společenskou událostí

Asociace soukromého zemědělství ČR společně se Zelinářskou unií Čech a Moravy a Ovocnářskou unií ČR zaslaly na počátku listopadu na Úřad vlády ČR své nesouhlasné stanovisko s regulačními opatřeními stanovujícími maximální možný limit 20 účastníků farmářského trhu na 400 metrů čtverečních. Považují je za faktickou likvidaci farmářských trhů za situace, kdy takové akce představují z celé řady důvodů vhodnou alternativu k nákupům potravin v obchodních centrech (více zde: https://www.asz.cz/cs/aktualne-z-asz/podminky-pro-poradani-farmarskych-trhu-jsou-nesmyslne-a-likvidacni.html). Jaká přišla odpověď z ministerstva zdravotnictví? Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat23.11.2020 - PRAHA [Asociace soukromého zemědělství ČR]
Připomínky ASZ ČR k návrhu Strategického plánu SZP

Asociace soukromého zemědělství ČR poslala minulý týden dosavadní připomínky k návrhu Strategického plánu podpory Společné zemědělské politiky, který ministerstvo zveřejnilo na začátku listopadu coby zásadní materiál, jímž se stanoví pravidla pro aplikaci SZP na následujících sedm let. Protože připomínky nemohly být vzhledem ke krátkému termínu pro jejich vypracování a vzhledem k omezením v souvislosti s pandemií dostatečně projednány v rámci členské základny, budeme samozřejmě nadále pracovat na jejich doplňování a upřesňování a věříme, že naše organizace bude do další přípravy tohoto zásadního materiálu intenzívně zapojena. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat23.11.2020 - PRAHA [Fridays for Future]
Konec uhlí po roce 2030 je pozdě! Klimatické hnutí i po týdnu pokračuje v okupaci Ministerstva životního prostředí

Už týden okupují lidé z organizací Extinction Rebellion, Fridays for Future, Limity jsme my a Univerzity za klima prostor před budovou Ministerstva životního prostředí. [1] Akci pořádají u příležitosti blížícího se jednání Uhelné komise, která bude 4. prosince rozhodovat o datu útlumu uhlí. Komise rozhoduje o termínech 2033, 2038 a 2043. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat23.11.2020 - PRAHA [Česko za klima]
Čeští občané žádají klimatickou neutralitu, předali vládě petici

V Praze 23. 11. 2020: Zástupci spolku Česko za klima předali vládě a poslancům podpisové archy petice požadující, aby vrchní státní představitelé začali aktivně jednat v ochraně klimatu. Petenti argumentují vědeckými a ekonomickými studiemi, které ukazují, že je dekarbonizace nejen technicky uskutečnitelná, ale může být pro Česko i výhodná. Petici podpořily i odborné instituce. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat23.11.2020 - DOMAŽLICE [Asociace soukromého zemědělství ČR]
ČT2 - pořad NEDEJ SE! Rodina sedláků se vzepřela nesmyslnému projektu opravy a narovnání potoka

Na jaře letošního roku Povodí Vltavy zahájilo opravu koryta Srbického potoka nedaleko Domažlic. Jednalo se o jeho napřímení a nové zadláždění. S napřimováním potoka zásadně nesouhlasila rodina místních sedláků, která zde hospodaří už od sedmnáctého století. Až když Kreysovi z Asociace soukromého zemědělství Plzeňsko zakázali firmě, která stavbu prováděla, vstup na své pozemky, teprve pak s nimi začala firma a zástupci Povodí Vltavy jednat. Výsledkem jednání byl kompromis, kdy se potok místy mohl vrátit po řadě let do lužního lesa. To, že to s krajinou sedláci myslí vážně, dokazují i nová stromořadí, která vysázeli na mezích. Jejich zmenšená pole kontrastují se sousedními stohektarovými lány v katastru Staňkova. Sedlákům záleží na tom, kde žijí a jakou krajinu předají další generaci. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat23.11.2020 - [Děti Země]
Soud uznal většinu žalobních bodů a zrušil umístění D1 u Přerova

Zákony porušily Magistrát města Olomouc, krajský úřad v Olomouci i MŽP Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat23.11.2020 - PRAHA [Česká společnost ornitologická]
Ptáci na krmítku – máme nový výukový program pro školy

Vzdělávání školní mládeže a budování pozitivního vztahu k přírodě je jednou z klíčových aktivit České společnosti ornitologické. Pro žáky základních škol pravidelně připravuje materiály obohacující výuku o environmentální rozměr. V letošním roce je pro učitele základních škol připraven kompletní výukový program o přikrmování volně žijícího ptactva. Program vrcholí sčítáním ptáků na krmítkách, které proběhne 8.–10. ledna 2021. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat23.11.2020 - MLADÁ BOLESLAV [CSOP Klenice]
Chráníme nejvzácnější rostlinu Mladoboleslavska. Poslední populace hořečku nahořklého

Na pomoc silně ohroženým hořečkům nahořklým vyrazili starší i nejmladší členové ČSOP Klenice. Posekali a pohrabali jednu z mála lokalit, kde lze ještě tyto nádherné rostliny nalézt. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat20.11.2020 - PRAHA [Hnutí DUHA, Česká společnost ornitologická a Zelený kruh]
Dosavadní průběh příprav zemědělských dotací nebyl transparentní, shodují se ekologické i zemědělské organizace

Ekologické organizace se ohrazují proti reakci Ministerstva zemědělství, které v reakci na jejich tiskovou zprávu a otevřený dopis [1] k nedostatečnému procesu rozdělování dvou set miliard z evropských fondů obvinilo Hnutí DUHA z šíření dezinformací. Ministerstvo zcela opomíjí, že obdobné výhrady mají i zemědělské organizace, což jen dokládá, že proces přípravy budoucí Společné zemědělské politiky nebyl dosud dostatečně transparentní. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat20.11.2020 - PRAHA [Fridays for Future]
Jednání Uhelné komise se opět odsouvá, aktivisté před ministerstvem životního prostředí zůstávají, svolali demonstraci

Jednání vládní Uhelné komise se přesunulo. Komise se původně měla sejít 26. listopadu. Podle nových informací však zasedne až 4. prosince. Aktivisté a aktivistky z hnutí Fridays For Future, Univerzity za klima, Limity jsme my a Extention Rebellion, kteří od tohoto pondělí okupují prostor před Ministerstvem životního prostředí zůstávají na místě. Na pondělí 30. listopadu svolávají k ministerstvu demonstraci. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat19.11.2020 - Praha [Svoboda zvířat]
Ukončení drezury divokých zvířat bylo definitivně přijato! Tisková zpráva Svobody zvířat, Praha 19. 11. 2020

Prezident republiky Miloš Zeman dnes podepsal novelu zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, která mj. zastavuje zneužívání divokých (volně žijících) druhů zvířat v ČR. Od 1. ledna 2022 tak nebude možná drezura nově narozených jedinců všech divokých druhů zvířat. Cirkusy také nebudou moct tato zvířata množit ani jinak nabývat. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat19.11.2020 - PRAHA [Arnika]
V dětských rukavicích se našly chemikálie narušující hormonální systém i potenciální karcinogeny

Testy prokázaly rizikové látky u dvou párů zimních rukavic pro děti, které nechal zanalyzovat spolek Arnika. Rukavice značky Lewro PINO a REUSCH FRANKY R-TEX XT MITTEN obsahovaly fluorované látky PFAS poškozující hormonální a imunitní systém. U druhé značky rozbor navíc odhalil celosvětově zakázanou chemikálii PFOA, která přispívá ke vzniku rakoviny. Obě látky zajišťují nepromokavost textilie, existují však bezpečnější alternativy. Rodiče by měli před Vánoci dávat větší pozor, co nakupují, a k ověření bezpečnosti používat mobilní aplikaci Scan4Chem, která na přítomnost rizikových látek upozorní po načtení čárového kódu. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat19.11.2020 - Strnady [Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.]
Jaký vliv má chování divočáků na možné šíření afrického moru prasat?

Při boji s africkým morem prasat (AMP) patří mezi jedno z nejdůležitějších opatření rychlé vyhledání a odstranění infikovaných uhynulých jedinců (kadáverů) a následná dezinfekce prostředí. Jak ale k možnému přenosu dochází a proč je nutné uhynulé divočáky z napadené oblasti vyhledávat a odstraňovat? Na otázku, jak se černá zvěř u kadáverů vlastního druhu chová, zaznívají nejrůznější tvrzení ať již ze strany laické, či odborné veřejnosti. Nejčastěji se objevuje názor, který předjímá konzumaci těl uhynulých divočáků živými jedinci, přestože takové chování dosud nebylo jednoznačně prokázáno. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat18.11.2020 - Praha [Česká rozvojová agentura]
ČRA podporuje v Etiopii projekt řešící problematiku nakládání s nemocničním odpadem

V současnosti Etiopie významně zaostává za vyspělými státy světa ve způsobu nakládání s odpadem, který je zpravidla skládkován. V případě nemocničních odpadů se tento problém dále prohlubuje, neboť ty vykazují nebezpečné vlastnosti, zejména infekčnost. Firma Eveco Brno, která se specializuje na energetické využití odpadů, proto s finanční podporou Programu B2B České rozvojové agentury připravuje projektovou dokumentaci, která by vedení nemocnice Felege Hiwot umožnila vypsat výběrové řízení na spalovnu nemocničních odpadů. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat18.11.2020 - PRAHA [Česká rozvojová agentura]
ČRA podporuje v Etiopii projekt řešící problematiku nakládání s nemocničním odpadem

V současnosti Etiopie významně zaostává za vyspělými státy světa ve způsobu nakládání s odpadem, který je zpravidla skládkován. V případě nemocničních odpadů se tento problém dále prohlubuje, neboť ty vykazují nebezpečné vlastnosti, zejména infekčnost. Firma Eveco Brno, která se specializuje na energetické využití odpadů, proto s finanční podporou Programu B2B České rozvojové agentury připravuje projektovou dokumentaci, která by vedení nemocnice Felege Hiwot umožnila vypsat výběrové řízení na spalovnu nemocničních odpadů. Celý text ::životní prostředí::
 

stránka   Předchozí | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | .. | 836 | Další

Nenašli jste tiskovou zprávu? Vyhledejte jí v archívu tiskových zpráv!

ZPRÁVY Z EkoListu (www.ekolist.cz)
3. 3. 14:03 [ČTK] - Sněmovna opět přerušila schvalování zákona ke stavbě Dukovan
3. 3. 11:42 [ČTK] - Znalec podruhé žádá o delší termín na zpracování posudku k Bečvě
3. 3. 11:29 [Ekolist] - Agentura sbírá nominace na cenu za pomoc přírodě
3. 3. 09:10 [ČTK] - Brazílie vyšetřuje prodej chráněné půdy z Amazonie na Facebooku
3. 3. 09:04 [ČTK] - Plán Malajsie vybudovat umělé ostrovy rozděluje občany

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.

Tipy Econnectu pro oblast ŽP:

EkoLink: Katalog odkazů o životním prostředí (součást katalogu Kormidlo.cz)
Zelená seznamka s ekologickými organizacemi na
KOMU? KAM? PROČ?: Adresář NNO působících v oblasti životního prostředí
Zelený kruh: Servisní organizace pro NNO působící v ŽP a jejich Platformu.
Ekolist - deník o životním prostředí
EnviWeb - Server o životním prostředí
EcoMonitor: Databáze článků o ŽP
Hra o Zemi: Chcete něco udělat pro ŽP a nevíte jak? Víte, jaká je vaše Ekologická stopa?

Diskuse o životním prostředí a regionálním rozvoji

- E-mailové konference (pro další informace a přihlášení piště správci):
na serveru Zdravá města: Životní prostředí & Ekologie, Udržitelný rozvoj, Místní Agenda 21, Doprava, Energie, Zemědělství, EIA,...
Ekodům - diskusní konference
Regionální rozvoj - spravuje Econnect
Evropská unie a životní prostředí - spravuje Zelený kruh
Rozvojová a humanitární pomoc - spravuje Econnect

- Názory a komentáře:
Fórum EkoListu

vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz