Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tiskové zprávy NNO

Vybrat16.10.2023 - Praha [WWF v Česku]
Nová zpráva WWF varuje: Světová krize s vodou ohrožuje ekonomickou hodnotu ve výši 58 trilionů dolarů a potravinovou bezpečnost

Voda, nejcennější a zároveň nejpodceňovanější světový zdroj, je jádrem narůstající globální krize, která ohrožuje nejen potravinovou bezpečnost, ale i zdraví lidí a celé planety varuje nová zpráva WWF "Vysoká cena levné vody", která byla vydána u příležitosti Světového dne potravin. WWF aktivně vyzývá podniky, aby se bezodkladně ujaly vedení transformace potravinářského průmyslu a přijaly "Principy WWF pro udržitelné potravinové systémy ve střední Evropě". Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat13.10.2023 - PRAHA [Hnutí DUHA]
Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu: Lepší ochrana krajiny i rozvoj agrovoltaiky

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu nově zahrne část krajinných prvků, jako jsou meze, remízky nebo mokřady, do zemědělského půdního fondu. Díky tomu nebude muset zemědělec nebo vlastník byrokraticky při tvorbě takových prvků převádět půdu mimo něj. Pomůže to překonat pohled, že krajinné prvky jsou něčím neprospěšným pro zemědělství, ale že jsou naopak nedílnou a potřebnou součástí zemědělské krajiny. Smysluplně realizované krajinné prvky mohou plnit protierozní funkci, podporvat biologickou rozmanitost, zlepšovat kvalitu půdy ve svém sousedství a pomáhat zadržovat vodu v krajině. Česká krajina byla o krajinné prvky v minulých desetiletích systematicky připravena, což ji činí speciálně zranitelnou vůči dopadům klimatické změny, jako jsou přívalové deště nebo sucha. Právě systematická obnova krajinných prvků je proto jedním ze stěžejních řešení adaptace krajiny na klimatickou změnu, ochrany půdy před erozí, znečištění vodních zdrojů pesticidy a živinami a úbytku diverzity na zemědělskou krajinu vázaných druhů. Celý text ::životní prostředí::
 
 

Vybrat12.10.2023 - Praha [Zelený kruh]
Poslanci prosazují těžbu štěrkopísku bez ohledu na životní prostředí a berou kompetence inspekci životního prostředí

Poslanci v rámci projednávání novely liniového zákona (tisk 410) předložili zásadní změny s cílem razantně omezit práva občanů, obcí a vlastníků nemovitostí, kteří mají být dotčeni výstavbou dopravní a energetické infrastruktury. Zelený kruh upozorňuje, že některé z návrhů v případě schválení zásadním způsobem omezí ochranu životní prostředí. Ačkoli se má podstatně změnit více než devět zákonů, návrhy neprojednala vláda ani experti z legislativní rady vlády. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat10.10.2023 - PRAHA [Klimatická koalice]
EU i Česko by měly jet na 28. klimatickou konferenci OSN s vyššími ambicemi, píší ministru Hladíkovi nevládní organizace

Evropa, včetně Česka, by měla na prosincovou 28. konferenci OSN o klimatu (COP 28) jet s vyššími klimatickými cíli, píší nevládní organizace ministrovi. Evropská unie bude přijímat svou pozici ke klimatické konferenci COP 28 už 16. října na zasedání Rady pro životní prostředí (ENVI), kde bude Českou republiku zastupovat ministr životního prostředí Petr Hladík. 17. října se budou na Radě pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN) projednávat také některé otázky související s oblastí klimatických financí. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat10.10.2023 - [Děti Země]
Odsun nádraží v Brně se sune k povolování dvou staveb

Chystá se kácení stovky stromů a téměř hektaru keřů v centru Brna a v Židenicích Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat9.10.2023 - České Budějovice [Energy Centre České Budějovice]
Jak nachytat dešťovku

Město České Budějovice podpořilo grantem v rámci svého dotačního programu na podporu ochrany životního prostředí projekt pro českobudějovické základní školy s názvem „Jak nachytat dešťovku“. Cílem projektu je motivovat žáky k úsporám vody a využívání dešťové vody a seznámit je s pojmem virtuální voda, tj. voda, která se spotřebovává při výrobě produktů a na pěstování plodin a která nemusí být v produktech přímo obsažena, ale její spotřeba zatěžuje naše životní prostředí. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat9.10.2023 - Praha [Semínkovna, z.s.]
Občanská iniciativa Semínkovna slaví 8 let své existence v České republice K narozeninám si nadělila dvojitou podporou od Nadace OSF

Návrat k tradičnímu domácímu semenaření i zachování lokálně adaptovaných odrůd, to je poslání občanské iniciativy Semínkovna. Ve čtvrtek 12. října oslaví své 8. narozeniny slavnostním setkáním v Knihovně Antonína Švehly v Praze.
Na účastníky čeká bohatý program, vstup na akci je zdarma. Chybět nebude ani semínková burza pro všechny nadšené zahrádkáře. Osm let existence ale není jediným důvodem k oslavě. Zájem o semínkové knihovny rok od roku roste. K narozeninám dostala iniciativa dárek v podobě grantové podpory od Nadace OSF. Programy Active citizen Fund a Stronger roots umožní budování komunity příznivců a rozvoj organizace Semínkovna, z.s. zastřešující více než 250 semínkových knihoven po celé České republice.
Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat8.10.2023 - BRNO [MFF Ekofilm]
Grand Prix EKOFILMu získal francouzský film Nájezd na Atlantik

Nejstarší evropský filmový festival o přírodě EKOFILM zná letošní vítěze. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat6.10.2023 - Praha [Česká rozvojová agentura]
ÚKZÚZ pomohl s podporou ČRA ekologickému zemědělství v Moldavsku

Po šesti letech Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) úspěšně zakončil projekt podpořený ČRA zaměřený na oblast ekologického zemědělství v Moldavsku. Jeho cílem bylo zavedení systému úředních kontrol, související podpora místních laboratoří a zároveň doporučování odrůd vhodných pro ekologické zemědělství. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat6.10.2023 - Brno [Ukliďme Česko z.s.]
7. října - Den otevřených dřevostaveb

Tradiční den, kdy si mohou návštěvníci po celé České republice ZDARMA prohlédnout desítky rozestavěných i dokončených dřevostaveb pořádá Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD). Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat5.10.2023 - PRAHA [Hnutí DUHA]
Peníze z emisních povolenek potřebujeme na pomoc lidem i krajině v klimatické krizi, ne je rozpustit v rozpočtu

Ve středu 27. září zaslaly nevládní organizace Hnutí DUHA, Centrum pro dopravu a energetiku a sítě organizací Česká rada dětí a mládeže, FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci, Klimatická koalice, Platforma pro sociální bydlení, Transparency International a Zelený kruh společný otevřený dopis premiéru Petru Fialovi (ODS), v němž žádají cílené a transparentní využití výnosů z aukcí emisních povolenek na řešení problémů, které přináší klimatická krize.[1] Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat5.10.2023 - Chrudim [Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi]
Duchůplné muzeum láká na čáry a kouzla

Symbolicky v pátek 13. října 2023 se v Muzeu loutkářských kultur uskuteční již desáté pokračování oblíbené halloweenské akce Duchůplné muzeum. Tentokrát bude ve znamení čar a kouzel, neboť se na návštěvníky chystá tajná kouzelnická škola, volně inspirovaná příběhy Harryho Pottera. Celý text ::kultura::
 

Vybrat5.10.2023 - PRAHA [STUŽ]
Ředitel ČIŽP Petr Bejček potvrdil historicky největší propouštění inspektorů i snahy urychleně škrtnout důležité kompetence

Seminář Quo vadis Česká inspekce životního prostředí aneb Jaké jsou cesty obnovení důvěryhodnosti ČIŽP, Diskusní seminář STUŽ, Praha, Novotného lávka, 3. 10. 2023, Seminář již svým názvem předznamenává v odborných kruzích i na veřejnosti panující nejasnosti ohledně směřování inspekce a ohledně jejích kompetencí. Není její plánovaná redukce jen zástěrkou pro její likvidaci? A bude v nové podobě vůbec schopna plnit svoji funkci kontrolního a dozorového orgánu? Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat4.10.2023 - Praha [Zelený kruh]
Chránit stromy před kácením bude jednodušší: pozvánka na debatu

Zelený kruh zve na debatu o tom, jak chránit stromy ve městě. V debatě vystoupí expertky na právo životního prostředí Petra Humlíčková a Jitka Jelínková. Cílem debaty je představit právní a občanské nástroje, které lze využít při ochraně stromů ve městech. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat3.10.2023 - Brno [Ukliďme Česko z.s.]
Partnerem Dne energetické účinnosti je Schneider Electric. Firma mění průmysl i společnost

Na každou první říjnovou středu připadá Den energetické účinnosti. V roce 2023 si ho připomínáme 4. října. Partnerem letošní akce je v Česku společnost Schneider Electric, globální lídr v oblasti digitální transformace, automatizace a řízení energií. Dává to dokonalý smysl, celá řada jeho chytrých řešení pro průmysl, velké stavby, infrastrukturu, ale i domácnosti pomáhá energii dokonale využívat. Tím šetří peníze, ale také zdroje, a tak i celou planetu. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat3.10.2023 - BRNO [FSC ČR]
Mysli na lesy a vyhraj zrcadlovky! FSC ČR zahájila jubilejní desátý ročník úspěšné fotosoutěže

Organizace FSC ČR zahájila již desátý ročník fotografické soutěže, která patří mezi největší s environmentální tematikou v ČR. Nese název „Mysli na lesy“ a jejím hlavním tématem je přírodě blízké lesní hospodaření a ochrana lesů před negativními dopady klimatické změny. Každý z nás totiž může lesům pomoci svou odpovědnou spotřebou a výběrem dřevěných výrobků z přírodě blízkých lesů, například těch s logem FSC (Forest Stewardship Council). Fotografie můžou soutěžící zasílat od 29. září do 30. listopadu 2023 a na vítěze čekají fotoaparáty, foto příslušenství, nebo fotografický workshop a další ceny v celkové hodnotě přes 100 tisíc korun. Patronem fotosoutěže je i tento rok celosvětově známý fotograf Martin Rak. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat27.9.2023 - [Děti Země]
Miroslav Patrik: Poruchový stát

Článek předsedy Dětí Země Miroslava Patrika o vizích premiéra na budoucnost státu a k přehlížení angažované veřejnosti, který vyšel v časopise A2 (27.09.2023). Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat27.9.2023 - Brno [Ukliďme Česko z.s.]
29. září – Mezinárodní den osvěty o potravinových ztrátách a snižování plýtvání

Mezinárodní den informovanosti o potravinových ztrátách a plýtvání (vyhlášený OSN v roce 2019) je příležitostí vyzvat k akci jak veřejný sektor (národní nebo místní orgány), tak soukromý sektor (podniky a jednotlivce) a také stanovit priority těchto akcí. Pokročit s inovacemi s cílem snížit ztráty a plýtvání potravinami a budovat lepší a odolnější potravinové systémy. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat27.9.2023 - LIBEREC [Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody]
Vernisáž představila benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2024

Více než sedmdesát hostů dorazilo pokřtít na vernisáž výstavy nový benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2024. Ten vzešel ze stejnojmenné fotografické soutěže, kterou pořádá Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody již potřinácté. Přihlásilo se do ní celkem 47 autorů se svými 153 snímky Jizerských hor. Odborná porota pak vybrala širší výstavní kolekci 35 fotografií, které si lidé na vernisáži výstavy v libereckém Centru Babylon prohlédli a z nich 13 nejkrásnějších do benefičního kalendáře. Výtěžek z jeho prodeje poputuje na výsadbu více než 50 tisíc stromků do místních lesů pro zvýšení jejich druhové i věkové rozmanitosti. Celý text ::životní prostředí::
 

stránka   Předchozí | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 1376 | Další

Nenašli jste tiskovou zprávu? Vyhledejte jí v archívu tiskových zpráv!

Z webové dílny Ecn

1 2 3 4 5
  1. media4us.cz
  2. ekolist.cz
  3. biofarma.cz
  4. www.amelie-os.cz
  5. romea.cz

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.

Press servis

Snadné zasílání tiskových zpráv NNO do médií.
Využijte internetovou službu Econnectu pro Vás.
http://press-servis.ecn.cz/

Press Service - snadné zasílání tiskových zpráv

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz