Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - vše
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tiskové zprávy NNO

Vybrat20.12.2019 - [Děti Země]
Připravovanou dálnici D1 u Přerova čekají dvě odvolací řízení

Děti Země podaly odvolání proti změně územního rozhodnutí a proti kácení dřevin Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat19.12.2019 - PRAHA [Hnutí DUHA]
Schizofrenie na Ministerstvu zemědělství. Čerstvou novelou zákona o myslivosti ohrožuje budoucnost našich lesů

Do meziresortního připomínkového řízení dnes Ministerstvo zemědělství předložilo návrh novely, který nejen že neřeší stávající problémy myslivosti, ale naopak další přináší: především ruší povinnost stanovovat minimální a normované stavy zvěře tak, aby nedocházelo k nadměrnému poškozování lesních ekosystémů zvěří či znemožňuje způsob plánování míry lovu podle zdravotního stavu lesů. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat19.12.2019 - ŠPINDLERŮV MLÝN [SMO Krkonoše]
Prosincová Valná hromada předcházela výročí 20 let od vzniku Svazku Krkonoše

V polovině září 2000 bylo osmadvaceti starosty měst a obcí ustanoveno Sdružení Krkonoše se sídlem ve Vrchlabí s cílem realizovat aktivity v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu na podporu rozvoje Krkonoš. Přípravy na jeho vznik trvaly zhruba půl roku. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat19.12.2019 - Čkyně [Komunita pro duchovní rozvoj, o.p.s.]
Lesy českého státu II. - nová kniha P. Martana

V prosinci 2019 vychází již sedmnáctá kniha od jihočeského autora Petra Martana, který je nositelem Medaile Za zásluhy I. stupně, za zásluhy o stát a literární díla v lesnictví, udělená letos prezidentem republiky Milošem Zemanem. Celý text ::::
 

Vybrat19.12.2019 - Praha [Institut cirkulární ekonomiky]
Na půdě Poslanecké sněmovny se diskutovalo o odpadovém zákoně. Co přinesl seminář INCIEN

V reakci na nový zákon o odpadech byl na půdě Poslanecké sněmovny uspořádán seminář „65-25-10“. Setkali se zde zástupci institucí, jejichž role je v odpadovém zákoně významná. Cílem semináře bylo otevřeně diskutovat nad novou legislativou, jejími nedostatky i přednostmi. Výsledky semináře shrnuje v tomto textu Soňa Jonášová, ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky, který seminář organizoval. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat18.12.2019 - [Děti Země]
Úřady mají potíže s povolováním D55 u Moravského Písku

Děti Země podaly odvolání proti stavebnímu povolení i proti kácení dřevin. Ministerstvo dopravy i Městský úřad Staré Město podle zjištění Dětí Země povolují dálnici D5508 ze Starého Města do Moravského Písku v rozporu se zákonem. Ministerstvo dne 14. listopadu 2019 vydalo stavební povolení, aniž by mělo návrhy kompenzačních opatření za ničení biotopů vzácných druhů živočichů. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat18.12.2019 - Praha [Asekol]
Za staré mobily pomoc do dětských domovů

Sběrová kampaň společnosti ASEKOL s názvem Věnuj mobil pravidelně pomáhá dobročinným organizacím. Za sběr vysloužilých mobilních telefonů daruje ASEKOL nové mobilní zařízení vybrané organizaci a navíc se postará o správnou ekologickou likvidaci starých zařízení. Letos se do této sběrové kampaně zapojili i zaměstnanci společnosti Avast, kteří během jednoho roku sesbírali 173 starých nefunkčních mobilů a odevzdali je k odborné recyklaci. Za tento počin ASEKOL věnoval 2 nové přístroje, které byly předány organizaci Dejme dětem šanci. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat17.12.2019 - [Děti Země]
Naším cílem není však pouze ochrana přírody

Článek předsedy Dětí Země Miroslava Patrika o činnosti nezávislých občanských a politických inicitaiv při ochraně životního prostředí v ČSR před rokem 1990, který vyšel v časopise Sedmá generace č. 6/2019 (17.12.2019).
Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat17.12.2019 - PRAHA [Hnutí DUHA]
Poslanci rozhodli o rozsáhlém kácení zdravých stromů u železničních a tramvajových tratí

Především díky hlasům ANO, KSČM a ČSSD dnes Poslanecká sněmovna opětovným přijetím novely zákona o drahách označila všechny stromy rostoucí v okolí drážních tratí za nebezpečné. V praxi tento cejch způsobí kácení stovek tisíc zdravých stromů. Statistiky Drážní inspekce však potřebu takto radikálního zásahu nepotvrzují. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat16.12.2019 - PRAHA [Hnutí DUHA]
Novela zákona o drahách může vést ke kácení stovek tisíc zdravých stromů

Poslanecká sněmovna zítra opět projedná novelu zákona o drahách. Senát navrhuje z jejího znění vypustit pasáž, která označuje všechny stromy rostoucí v okolí dráhy za nebezpečné. Toto zákonné ustanovení by v praxi znamenalo rozsáhlé kácení stovek tisíc zdravých stromů v okolí železnic, tramvajových tratí i například podél lanovky na Petřín. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat16.12.2019 - Praha [Zelený kruh]
Program na snižování znečištění ovzduší: vláda přešlapuje na místě a neplní evropské cíle

Aktualizaci Národního programu na snižování emisí ČR, kterou dnes schválila vláda, považují ekologické organizace Zeleného kruhu za promarněnou příležitost ke zlepšení životního prostředí. Program nereaguje na evropské trendy a nedává žádnou šanci na výraznější snížení emisí ani v dopravě, ani v oblasti energetiky . Plán především rezignoval na redukci spalování uhlí a legislativní podporu bezmotorové dopravy. Ministerstvo životního prostředí v něm navíc rezignovalo na dostatečný nárůst obnovitelných zdrojů, ten totiž Ministerstvo průmyslu a obchodu v Národním klimaticko-energetickém plánu ČR potlačuje. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat16.12.2019 - Liberec [Stav Agency s.r.o.]
EU pravidla pro stavbu nových domů

V ČR postupně dochází ke změně ve výstavbě budov směrem k energeticky účinnějším domům. Všechny domy, pro jejichž výstavbu bude vydáno stavební povolení od roku 2020, budou muset splňovat směrnice EU. Domy budou muset být stavěny jako budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Na rozdíl od pasivních domů nemají tyto požadované parametry absolutní hodnotu. Výpočet energetické náročnosti je založen na porovnání hodnocené budovy s takzvanou referenční budovou. Zjednodušeně se jedná o softwarově namodelovanou budovu, která je totožná s hodnocenou budovou, přičemž parametry užívaných technických systémů a stavebních konstrukcí odpovídají minimálním požadavkům stanovených vyhláškou. To znamená, že pokud hodnoty ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy nejsou větší než hodnoty shodných ukazatelů pro referenční budovu, pak hodnocená budova splňuje zákonné požadavky. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat16.12.2019 - PRAHA [Česká zemědělská univerzita]
ČZU je opět nejekologičtější univerzita v ČR

Rok tvrdé práce se vyplatil. ČZU poskočila v žebříčku UI Green Metric World University Rankings na 31. místo. Patří tak ke světové špičce v ohleduplnosti k životnímu prostředí. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat13.12.2019 - BRUSEL [Klimatická koalice]
Evropská unie bude do roku 2050 uhlíkově neutrální! Andrej Babiš tentokrát zásadní dohodu na ochranu klimatu podpořil!

Napínavé vyjednávání Evropské rady, které skončilo až po jedné hodině v noci z čtvrtka na pátek, skončilo dohodou 27 členských států EU na cíli dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Dohodu na tomto cíli nakonec podpořilo i Česko, které jí dosud blokovalo. Premiér Andrej Babiš stejným postupem vyhrožoval i tentokrát, nakonec však svůj postoj změnil. Jediný, kdo se k cíli nepřihlásil, je zatím Polsko. To se celou dobu pokoušelo vyjednávat posunutí cíle na rok 2070. Dohodu Evropské unie však nakonec nevetovalo a pro zatím získalo pouze výjimku, o které bude Evropská rada znovu jednat v červnu 2020. Celý text ::::
 

Vybrat12.12.2019 - PRAHA [Klimatická koalice]
Potopí Babiš zásadní dohodu na ochranu klimatu? Zablokováním hrozí jako jediný politik z celé EU

Na summitu Evropské rady, který proběhne ve čtvrtek a v pátek, se premiér Andrej Babiš podle vlastních slov [1] chystá zablokovat cíl klimatické neutrality EU. Návrh, který počítá s tím, že by EU do roku 2050 neměla vypouštět více emisí skleníkových plynů, než dokáže pohltit, v současné době nahlas kritizuje pouze Česko, které hrozí jeho zablokováním. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat12.12.2019 - PLZEŇ [Církevní gymnázium Plzeň]
Eden, školní dvůr ožívá

V říjnu 2018 se skupina oktavánů spolu se svými učiteli začala věnovat plánování, jak oživit stávající školní dvůr Církevního gymnázia v Plzni. Během setkání se seznámili se strukturou projektové žádosti, formulovali cíle, hledali prostředky jak je naplnit a navrhli, jakými způsoby informovat o dění a změnách na dvoře. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat12.12.2019 - Praha [CENIA, česká informační agentura životního prostředí]
ENHANCE - Projekt na podporu EMAS v České republice

CENIA, česká informační agentura životního prostředí realizuje projekt ENHANCE – EMAS as a Nest to Help And Nurture the Circular Economy, jehož účelem je podpořit oběhové hospodářství a ochranu životního prostředí prostřednictvím programu environmetálního auditu a managementu EMAS. Cílem projektu, jehož se účastní dalších pět partnerů ze čtyř evropských zemí (Itálie, Španělsko, Rakousko a Estonsko), je zavést opatření zvýhodňující organizace s EMAS ve vybraných oblastech, a odstranit bariéry, které brání většímu rozšíření a celkovému zájmu o EMAS v ČR.
Projekt prošel úvodní fází, v jejímž rámci bylo identifikováno 5 nejvhodnějších opatření na podporu EMAS, která figurují v národních i regionálních politikách zúčastněných států a která mají největší potenciál na přijetí do legislativního prostředí České republiky.
Na úvodní část navázala druhá fáze projektu, v jejímž rámci dochází k realizaci vybraných opatření. Projektový tým vykomunikoval nová pravidla pro uplatnění programu EMAS v zařízeních v režimu IPPC, informoval Evropskou komisi o možnostech optimalizace podpory programu při revizi tzv. závěrů o BAT a v neposlední řadě vyvíjí snahu k větší propagaci dotační podpory Ministerstva průmyslu a obchodu pro zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu, což se vztahuje rovněž na systém EMAS. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat12.12.2019 - Praha [Zvonečník, z.s.]
Výdechy tunelů vnitřního okruhu Prahy

Na základě návštěvní akce 16. října 2019 střešovického výdechu tunelu Blanka a zahrádkové osady na Ořechovce se Zvonečník zabýval nejen ozeleněním jednoho komínového výdechu, ale také řešením znečištění ovzduší v okolí výdechů dlouhých městských automobilových tunelů jako takových a zdůrazňuje význam zavedení expresních linek MHD mezi celými městskými částmi. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat10.12.2019 - BRUSEL [Justitia et Pax Europa]
Domorodé národy jsou živou výzvou k naději

Odhaduje se, že na světě existuje na 5000 různých domorodých národností obyvatel, kteří mají silné vazby na své přirozené prostředí a mají výrazné sociálně-ekonomické, politické, kulturní a náboženské rysy. I přes jejich geografické rozptýlení ve více než v 70 zemích po celém světě a jejich sociokulturní rozmanitost, jsou tito lidé často konfrontováni s podobnými hrozbami a výzvami. Celý text ::životní prostředí::
 

Vybrat10.12.2019 - PRAHA [Amnesty International ČR]
Změna klimatu patří mezi nejdůležitější otázky naší doby, myslí si generace Z

10 tisíc mladých lidí z 22 zemí označilo ve výzkumu pro Amnesty k Mezinárodnímu dni lidských práv klima za nejpalčivější problém. Mají pocit, že žijí uvnitř „neúspěšného systému“, a že lídři „zrazují jejich generaci.“ Celý text ::životní prostředí::
 

stránka   Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1257 | Další

Nenašli jste tiskovou zprávu? Vyhledejte jí v archívu tiskových zpráv!

Z webové dílny Ecn

1 2 3 4 5
  1. media4us.cz
  2. ekolist.cz
  3. biofarma.cz
  4. www.amelie-os.cz
  5. romea.cz

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.

Press servis

Snadné zasílání tiskových zpráv NNO do médií.
Využijte internetovou službu Econnectu pro Vás.
http://press-servis.ecn.cz/

Press Service - snadné zasílání tiskových zpráv

KORMIDLO - katalog odkazů občanské společnosti

www.kormidlo.cz * Lidská práva * Sociální rozvoj a pomoc * Životní prostředí * Globalizace a udržitelný rozvoj * Kultura * Lidé a společnost * Neziskový sektor
www.kormidlo.cz

vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
NAVRCHOLU.cz Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz