Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tiskové zprávy NNO

Vybrat27.5.2003 - KRNOV [Hnutí Duha Jeseníky]
Kdo tasí dříve: soud nebo povodeň?

Krnované budou mít možná svou vlastní přehradu. Trochu zvláštním způsobem jsou totiž na letní srážky připraveni obyvatelé krnovského předměstí Kostelec. Na břehu řeky Opavy vyrůstají protipovodňové hráze, které v případě povodně zabrání vylité vodě v návratu do koryta. Zadržená voda tak zaplaví okolní domy, které se po delší dobu ocitnou na dně této jistě nežádoucí retenční nádrže. Podle týdeníku Region sdílí tyto obavy i vedení města. Celý text ::regionální rozvoj, životní prostředí::
 

Vybrat26.5.2003 - PRAHA [EUROPEUM]
Okno do světa strukturálních fondů

V úterý 20. května 2003 byl slavnostně spuštěn nový internetový portál se zaměřením na pomoc ze strukturálních fondů Evropské unie. Tento portál byl vytvořen Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM v rámci programu Phare – rozvoj občanské společnosti. Zájemci naleznou na stránkách www.europeum.org mnoho informací nejen o fungování strukturálních fondů, ale především užitečné praktické rady, jak prostředky EU získat. Celý text ::občanský sektor, regionální rozvoj, životní prostředí::
 

Vybrat21.5.2003 - Praha [Nadace Partnerství, program Doprava pro 21. století]
Blíží se uzávěrka přihlášek do soutěže „Zklidňování dopravy ve městech a obcích“

Až do 30.5.2003 mohou města a obce přihlásit do soutěže „Zklidňování dopravy ve městech a obcích“ projekty, v jejichž důsledku došlo ke zlepšení životního prostředí a bezpečnosti silničního provozu (zejména s ohledem na jeho nejzranitelnější účastníky - chodce a cyklisty) a které byly realizovány v posledních pěti letech, tj. předané k užívání v roce 1998 a letech následujících. Celý text ::regionální rozvoj::
 

Vybrat20.5.2003 - Česká Skalice [Nadace rozvoje občanské společnosti]
Dárci a dobrovolníci Královéhradeckého kraje budou oceněni

V sobotu 24. května od 9 do 22 hodin se ve Vile Čerych v České Skalici bude konat Jarní slavnost. Tato akce je veřejným poděkováním místním dárcům a dobrovolníkům, kteří přispěli v roce 2002 dobrovolnou prací, finanční částkou nebo materiální pomocí na veřejně prospěšný projekt v Královéhradeckém kraji. Slavnosti jsou součástí širšího projektu na posílení dárcovství a dobrovolnictví tohoto regionu, který je podporován Charles Stewart Mott Foundation a Nizozemským velvyslanectvím. Ceny budou předány v přítomnosti hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Pavla Bradíka. Celý text ::regionální rozvoj::
 

Vybrat16.5.2003 - Kostelecké Horky [INEX SDA]
V Kosteleckých Horkách se v sobotu otevře infocentrum

V sobotu 17.května 2003 bude ve Venkovském centru Sdružení dobrovolných aktivit INEX v Kosteleckých Horkách u Chocně otevřeno Informační centrum Dům z modrého kamene spojené s cyklistickou naučnou stezkou Poorličím. Infocentrum bude v původních prostorách Sládkova statku nabízet nejen základní informace z regionu, ale také o činnosti sdružení, o zdejších hodnotách krajiny a kromě příležitostných tematických výstav je tu i možnost navštívit Malé muzeum místa umístěné v roubené sýpce a skromné občerstvení. Celý text ::občanský sektor, regionální rozvoj::
 

Vybrat17.4.2003 - PRAHA [REC - Regionální environmentální centrum ČR]
Veřejnosti byl předložen k připomínkování Horizontální plán rozvoje venkova

Dne 15. dubna 2003 byla zveřejněna finální podoba Horizontálního plánu rozvoje venkova (HRDP) a jeho Posouzení z hlediska vlivu na životni prostředí (SEA HRDP). Od této doby běží 60-denní lhůta, ve které je možné se k oběma materiálům vyjadřovat a zasílat připomínky ze strany veřejnosti. Celý text ::regionální rozvoj, životní prostředí::
 

Vybrat15.4.2003 - PRAHA [Dvojka sobě / Oživení]
Kateřinky - místo pro život - prezentace projektu

Občanské sdružení Dvojka sobě ve spolupráci se sdružením Oživení si Vás dovolují pozvat na prezentaci projektu Kateřinky - místo pro život. Prezentace se uskuteční 17. 4. 2003 od 17 hodin v tiskovém sále Zeleného kruhu v Lublaňské 18, v Praze 2.

Celý text ::regionální rozvoj, životní prostředí::
 

Vybrat14.4.2003 - OLOMOUC [Středisko ekologické výchovy - Sluňákov]
Ekologické dny Olomouc 2003

Letos se v Olomouci uskuteční již 13. ročník Ekologických dnů Olomouc (EDO). Tento festival nejrůznějších ekologických aktivit se stal postupně největší akcí, která se snaží o zvýšení ekologického povědomí veřejnosti v ČR. V posledních letech navštěvuje EDO pravidelně přes 20000 lidí. 22. dubna se akce vrací ke svým kořenům. V aule přírodovědecké fakulty UP v Olomouci se uskuteční mezinárodní seminář k problematice záměru výstavby vodní cesty Dunaj-Odra-Labe. Přestože o této stavbě zatím jednají především odborníci a úřady, případná stavba by se dotkla života mnoha lidí, proto bude seminář přístupný veřejnosti. Celý text ::kultura, občanský sektor, životní prostředí, regionální rozvoj::
 

Vybrat11.4.2003 - PLZEŇ [Děti Země Plzeň]
V pondělí začínají Dny alternativní dopravy

Děti Země a Společnost pro veřejnou dopravu zahájí v pondělí 14.4. třetí ročník Dnů alternativní dopravy - akce zaměřené na podporu alternativ k automobilové dopravě. „Cílem Dnů alternativní dopravy je upozornění na možnosti hromadné dopravy, cyklistiky a chůze v systému městské dopravy. Právě tyto ekologicky šetrné způsoby dopravy jsou bohužel v Plzni poněkud nedoceňovány,“ říká místopředseda Dětí Země Vít Roušal.
Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj::
 

Vybrat2.4.2003 - Drážďany [Česko-německý fond budoucnosti]
Pět let Česko-německého fondu budoucnosti – správní rada bilancuje v Drážďanech

Správní rada Česko—německého fondu budoucnosti (dále fond) zasedá v pátém roce jeho trvání
od 3. do 4. dubna v Drážďanech. Fond tak současně vstupuje do druhé poloviny svojí existence, vymezené prozatím na deset let. Zasedání v Drážďanech má proto podnítit veřejnou diskusi nejenom o budoucích formách a potřebách česko-německých vztahů.
Celý text ::sociální oblast, regionální rozvoj, lidská práva::
 

Vybrat1.4.2003 - BRNO [Český a slovenský dopravní klub]
TK: Odsun nádraží nepovede k rozvoji Jižního centra

Brněnský dopravní kruh, volné sdružení 10 neziskových organizací zabývajících se dopravou v Brně, si dovoluje Vás pozvat na tiskovou konferenci na téma Odsun nádraží nepovede k rozvoji Jižního centra, která se uskuteční v Zastupitelském klubu města Brna na Mečové ulici ve čtvrtek 3. dubna 2003 v 11 hodin (resp. po skončení pravidelné tiskové konference KSČM, která začíná v 10 hodin). Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj::
 

Vybrat25.3.2003 - Liberec [Jizersko-ještědský horský spolek]
Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku

V těchto dnech vychází Ročenka Jizersko-ještědského horského spolku 2002. Jedná se o první ročník a JJHS by tak chtěl navázat na ročenky vydávané původním Německým horským spolkem pro Ještědské a Jizerské hory. Ročenka by od teď měla vycházet každý rok. Na 192 stránkách je možno nalézt množství zajímavých článků nejen o činnosti Horského spolku, ale také například unikátní článek Otokara Simma o zaniklé osadě na Velké Jizeře, dále články o přírodě našeho kraje, o hraničním opevnění v Jizerských horách z let 1937-38, o lezení na pískovcových skalách nebo o jizerskohorských pomníčkách. Celý text ::kultura, občanský sektor, regionální rozvoj::
 

Vybrat24.3.2003 - PRAHA [Dobročinný spolek medáků ve Střešovicích]
Nedělejte z kauzy Střešovic osobní problém, napsali Medáci starostovi

Členové občanských sdružení ve starých Střešovicích se dnes obrátili dopisem na starostu Prahy 6 Tomáše Chalupu. Vyzvali jej, aby z kauzy starých Střešovic nedělal osobní problém. Starosta v poslední době v médiích i na veřejných setkáních několikrát slovně napadnul bývalého předsedu Spolku Medáků Martin Skalského. Obvinil jej ze lží, manipulací a porušování dohod. Další představitelé Medáků i nově založené Lípy slovanské říkají: Nejde o jediného člověka, ale o alternativní kulturu a záchranu starých Střešovic. Starosta podle nich zamlžuje skutečné problémy. Celý text ::sociální oblast, životní prostředí, regionální rozvoj, kultura::
 

Vybrat10.3.2003 - Milovice [Občanské sdružení Mladá]
Co nového na stepích

Bezlesní travnatá území v bývalém vojenském prostoru Mladá u Milovic vznikly díky činnosti armád, nejedná se tedy o stepi v pravém slova smyslu. Některé lokality mají ovšem k přirozené stepi velice blízko. Zachoval se tu stav přírody teplé nížinné oblasti z počátku minulého století. Oblast se vyznačuje výskytem desítek chráněných živočichů a rostlin a obrovskou biodiverzitou. Centrální část bývalého vojenského prostoru však velice zaujala společnost Škoda-Auto. Již několik let zde usiluje o výstavbu testovacího autodromu a o něco severněji bylo s podporou Škody-Auto zahájeno budování obřího golfového areálu. Celý text ::regionální rozvoj, životní prostředí::
 

Vybrat5.3.2003 - Břeclav [Petium]
Přínos aktivit neziskových organizací na jižní Moravě

Občanské sdružení Petium ve spolupráci s občanským sdružením Echo Moravia si vás dovolují pozvat na diskusi a následnou tiskovou besedu k tématu "přínos aktivit neziskových organizací", která se uskuteční v pátek 7. března 2003 v synagoze v Břeclavi, ul. U tržiště 10 od 15:00 hodin. Při této příležitosti si dovolíme prezentovat potenciální projekty, které neziskové organizace mohou realizovat a tím nabídnout spolupráci při řešení aktuálních problémů ve své obci, městě či regionu. Celý text ::regionální rozvoj, občanský sektor::
 

Vybrat25.2.2003 - Tvarožná Lhota [INEX SDA]
Svátek oskoruší

Ve všech prostorách kulturního domu Strážničan ve Strážnici bude dne 1. března 2003 celý večer věnován oskoruším, vzácnému stromu který má na Jihovýchodní Moravě svou tradici. Celý text ::kultura, občanský sektor, regionální rozvoj, životní prostředí::
 

Vybrat19.2.2003 - SEMANÍN [Petiční výbor proti silnici R35 ve variantě “B”]
V Semaníně mají stále obavy z rychlostní silnice R35

Již více než dvě stovky občanů z obce Semanín a z jejího okolí podpořily petici proti výstavbě střední varianty rychlostní silnice R35. Nový koncept územního plánu Pardubického kraje v úseku Vysoké Mýto - Mohelnice předkládá tři základní trasy této komunikace. Organizátoři petice se domnívají, že střední varianta označovaná jako “B” poškodí přírodu nejen v okolí Semanína, ale také nedalekého Kozlova či Němčic. Trasa totiž prochází zachovalou volnou krajinou a také zabírá nejvíce plochy lesa. Navíc je pouhých čtyři sta metrů od návsi obce při jejím okraji. Celý text ::občanský sektor, životní prostředí, regionální rozvoj::
 

Vybrat17.2.2003 - BRNO [Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu]
O budoucnosti Pardubického kraje může rozhodnout každý

Veřejné projednání konceptu územního plánu kraje je již příští týden. Už skoro dva měsíce může každý občan posílat na krajský úřad připomínky k novému konceptu Pardubického kraje, který je také posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí. Oba materiály jsou veřejnosti k dispozici jak v Pardubicích a v České Třebové, tak na internetové stránce www.pardubickykraj.cz. Veřejné projednání se koná v pondělí 24. února od 12 hodin v Kulturním centru v České Třebové a v úterý 24. února od 9 hodin v Domě hudby v Pardubicích. Děti Země očekávají, že největší zájem občanů bude o trasu nové rychlostní silnice R35.
Celý text ::regionální rozvoj, životní prostředí, občanský sektor::
 

Vybrat14.2.2003 - Hradec Králové [Ministerstvo životního prostředí]
Obnovitelné zdroje energie 2003 - odborná výstava a konference

Ministerstvo životního prostředí pořádá ve dnech 9. a 10. dubna 2003 v Hradci Králové - Aldis konferenci Obnovitelné zdroje energie v obcích 2003. Konference navazuje na evropská i světová setkání, zabývající se využíváním obnovitelných zdrojů a je třetím jednáním tohoto typu v České republice (I. Konference v Průhonicích – 5.-6.října 2000). Přednášená a diskutovaná témata jsou věnovaná především místní samosprávě a program je koncipován tak, aby pokrýval všechny nezbytné kroky vedoucí ke kvalifikovanému hodnocení a rozhodnutí o možnostech řešení potřeb tepla v obci prostřednictvím místních zdrojů energie. Tisková konference se uskuteční dne 4. 3. 2003 v 10,00h. v hotelu Harmony v Pardubicích. Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj::
 

Vybrat13.2.2003 - PRAHA [Dobročinný spolek Medáků ]
Tisková konference: Medáci prohráli soudní řízení

Dobročinný spolek Medáků prohrál soudní řízení s Městskou částí Praha 6 a musí proto vyklidit domky, které užíval od roku 1998, kdy byl spolek založen. V úterý 18. února 2003 od 10:00 hodin ve starých Střešovicích pořádá tiskovou konferenci na které budou vedle podrobností o vyklizení občanského sdružení Medáků ze Strešovic a soudním procesu otevřena tato témata: kulturní programy ve Strešovicích, činnost Spolku Medáků po odchodu ze Střešovic, další osud domků, které užíval Spolek Medáků. Celý text ::kultura, lidská práva, občanský sektor, regionální rozvoj, životní prostředí::
 

stránka   Předchozí | 1 | .. | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | Další

Nenašli jste tiskovou zprávu? Vyhledejte jí v archívu tiskových zpráv!

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.

Internetové tipy Econnectu

Regionální rozvoj v katalogu odkazů Ekolink
Fórum obnovy venkova: stránky Spolku pro obnovu venkova
Národní síť zdravých měst
Udržitelný rozvoj, Agenda 21 a místní Agenda 21 - stránky ČEÚ
Vesnice roku

Diskuse o životním prostředí a regionálním rozvoji

- E-mailové konference (pro další informace a přihlášení piště správci):
na serveru Zdravá města: Životní prostředí & Ekologie, Udržitelný rozvoj, Místní Agenda 21, Doprava, Energie, Zemědělství, EIA,...
Ekodům - diskusní konference
Regionální rozvoj - spravuje Econnect
Evropská unie a životní prostředí - spravuje Zelený kruh
Rozvojová a humanitární pomoc - spravuje Econnect

- Názory a komentáře:
Fórum EkoListu

vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz