Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tiskové zprávy NNO

Vybrat24.9.2003 - VSETÍN [Regionální environmentální centrum Česká republika / město Vsetín]
Zastupitelstvo města Vsetín schválilo “Dohodu o přijetí iniciativy Na cestě k místní udržitelnosti - Společné evropské indikátory”

Zastupitelstvo města Vsetín schválilo dne 2. září 2003 na svém 8. zasedání “Dohodu o přijetí iniciativy Na cestě k místní udržitelnosti - Společné evropské indikátory” (Towards a Local Sustainability Profile - European Common Indicators). Na stejném zasedání schválilo Zastupitelstvo města i přistoupení k “Chartě evropských měst a obcí směřující k trvale udržitelnému rozvoji – Aalborgské Chartě”. Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj::
 

Vybrat19.9.2003 - PRAHA [Spiralis]
Dny zdraví 2003

Akce pořádaná českými Zdravými městy na podporu zdravého životního stylu obyvatel bude letos probíhat v období od 22. září téměř do konce října. Hlavním cílem Dnů zdraví je informovat zajímavou formou občany o tom, jak správně pečovat o své zdraví, jakou prevencí je možné předcházet zdravotním potížím a nabídnout jim aktivity, které mohou dlouhodobě přispívat k jejich fyzické i duševní pohodě. Celý text ::životní prostředí, sociální oblast, regionální rozvoj::
 

Vybrat18.9.2003 - Ústí nad Labem [Komunitní nadace Ústí nad Labem]
Lidé svému městu

Komunitní nadace Ústí nad Labem pořádá adresnou finanční sbírku s názvem - "Lidé svému městu". Smyslem akce je oslovení aktivních osobností společenského, kulturního a ekonomického života ve městě k jejich přispění na podporu veřejně prospěšných a charitativních činností realizovaných v Ústí nad Labem. Celý text ::regionální rozvoj, občanský sektor::
 

Vybrat10.9.2003 - BRNO [Nadace Partnerství]
Pojďme si utvářet místo, kde žijeme

Začátkem září vydala Nadace Partnerství publikaci Utváření místa, která je první příručkou z pětidílné série Metod komunitního rozvoje. Kniha, jejíž podtitul zní Příručka k vytváření kvalitních veřejných prostranství, je překladem americké publikace How to Turn a Place Around vydané organizací Project for Public Spaces a je doplněna o zkušenosti z pilotních projektů realizovaných v našem prostředí za použití metodiky Utváření místa.
Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj::
 

Vybrat8.9.2003 - Frýdlant [Občanské sdružení Frýdlantsko]
Občanské sdružení obnovilo jednu z drobných památek Frýdlantska

Slavnost k obnově Wildnerových božích muk v Raspenavě začíná v sobotu 13. září ve 14 hodin v Hejnicích u kláštera – Mezinárodního centra duchovní obnovy a pokračuje společným putováním k obnovené památce. Novorenesanční pískovcová boží muka obnovilo občanské sdružení Frýdlantsko s finanční podporou Nadace Občanského fóra a místní firmy Knorr-Bremse spol. s r.o., s celkovými náklady 100.000 Kč. Na rekonstrukci se podílela řada místních firem a odborníků.

Příjezd automobilem je možný pouze do Hejnic (parkoviště u kláštera), dále je třeba pokračovat pěšky nebo na kole. Celý text ::regionální rozvoj, kultura::
 

Vybrat5.9.2003 - BRNO [Nadace Partnerství]
Propagační jízda na trase mezinárodní zelené stezky Greenways Krakow-Morava-Wien

Nejkrásnější místa a památky mezi Krakovem a Vídní můžete navštívit na propagační jízdě, která se uskuteční ve dnech 14.–18. září 2003 na trase nové mezinárodní zelené stezky Greenways Kraków-Morava-Wien. Jízda chce upozornit všechny místní partnery, orgány odpovědné za rozvoj regionů a média na záměr vytvořit atraktivní a dobře vybavenou cyklistickou trasu procházející severojižně přes celou Moravu z Krakova do Vídně.
Celý text ::regionální rozvoj, životní prostředí::
 

Vybrat5.9.2003 - PRAHA [Český ekologický ústav]
Metodika pro místní Agendy 21 v ČR

Co ovlivňuje kvalitu našeho života, jak budeme žít za 20 a více let a jak budou žít naše děti? Jaký bude rozvoj měst, obcí a regionů České republiky za 50 let? Je současný rozvoj dlouhodobě udržitelný? Bylo pojmenováno to, co je neudržitelné i to, co rozvoj může podpořit v dlouhodobé perspektivě, tzv. principy udržitelného rozvoje. Nástrojem, jak uplatnit tyto principy v praktickém životě, je místní Agenda 21, neboli místní program pro 21. století. Celý text ::regionální rozvoj, životní prostředí::
 

Vybrat2.9.2003 - Pilníkov [INEX - Sdružení dobrovolných aktivit]
Studenti ze tří kontinentů v Pilníkově

V úterý 26.8.2003 zamířila do Pilníkova na Trutnovsku osmička dobrovolníků z Mexika, Německa, Rumunska, Thajska, Japonska, Itálie, Španělska a Velké Británie v čele se dvěma vedoucími české národnosti. V Pilníkově se dobrovolníci zdrží do neděle 7.9.2003, kde v průběhu dne pracují na renovaci hřiště, hřbitova a místní společenské místnosti. Večer dobrovolníci věnují přípravě divadelního představení pro školní mládež, které budou prezentovat od středy 3.9. v okolních školách. Celý text ::regionální rozvoj, kultura::
 

Vybrat2.9.2003 - LIBEREC [ANNOLK]
Ojedinělá dohoda neziskového sektoru a kraje

Dosud v ČR ojedinělou dohodu o dlouhodobé spolupráci podepsal nedávno hejtman Libereckého kraje Pavel Pavlík a předseda Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje (ANNOLK) Robert Korselt. Dohodou se konstatuje shoda mezi krajskou samosprávou a představiteli neziskového sektoru v důležitých záležitostech veřejného zájmu. Celý text ::občanský sektor, regionální rozvoj::
 

Vybrat5.8.2003 - PRAHA [Nadace VIA]
Do uzávěrky VIA Bona zbývá už jen 10 dní

Nadace VIA hledá letos již pošesté nejlepšího dárce, který by si zasloužil ocenění VIA Bona. Nejen ti, kteří pomáhají, ale i ti, kdo to „pouze platí“, si zaslouží naši pozornost a dík. Oceněni by měli být především ti, kteří se významným způsobem podpořili činnost neziskových organizací, a prospěli tak obci, městu nebo regionu, kde působí. Celý text ::občanský sektor, regionální rozvoj, sociální oblast::
 

Vybrat23.7.2003 - BRNO [Děti Země]
Koncept územního plánu Pardubicka se stále přepracovává

Krajský úřad obdržel přes sto sedmdesát připomínek a námitek. Již čtyři měsíce uplynuly od doby, kdy státní orgány, obce, občanská sdružení a veřejnost zaslaly krajskému úřadu své připomínky ke konceptu nového územního plánu Pardubického kraje a k textu jeho posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí. Výsledek je zatím v nedohledu, protože se oba dokumenty přepracovávají. Dvě třetiny připomínek pocházejí od státních institucí, ostatní jsou od občanských sdružení, petičních iniciativ a od jednotlivých občanů. Nejčastějším tématem připomínek je rychlostní silnice R35, přičemž jednoznačně preferovanou variantou se stala tzv. modifikovaná jižní. Celý text ::regionální rozvoj, životní prostředí, občanský sektor::
 

Vybrat23.7.2003 - BRNO [Český a Slovenský dopravní klub]
Prioritou Liberecka by měla být železniční doprava

Nová železniční trať z Liberce do Prahy by měla vést přes Jablonec nad Nisou. Brněnský Český a Slovenský dopravní klub zaslal krajskému úřadu v Liberci připomínky k návrhu konceptu územního plánu kraje, v nichž se především zabývá rozvojem železniční dopravy, neboť ji pro rozvoj kraje považuje za důležitější než silniční dopravu. V nich například navrhuje vybudovat nové železniční spojení mezi Libercem a Prahou s tunelem pod Jabloncem nad Nisou, které by lépe obsloužilo Semilsko a Krkonoše, a dále nové úseky na trati mezi Libercem a Českou Lípou. Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj::
 

Vybrat22.7.2003 - BRNO [Nadace Partnerství]
Nadace Partnerství rozdělila milion korun v programu Greenways – Česká spořitelna 2003

Nadace Partnerství (1) navrhla své správní radě rozdělení 1 100 000 Kč projektům zelených stezek. Svým grantovým a asistenčním programem Zelené stezky Greenways (2) tak podporuje zejména zlepšené bezpečnosti a vybavenosti stezek pro cyklisty a chodce. „Našim cílem je podporovat stezky, které mají několik funkcí. Jednak chceme podporovat zlepšování infrastruktury a bezpečnosti pro ty, kteří se pohybují vlastní sílou, stezky však mohou současně sloužit pro rekreaci, mohou být zelenými výpadovkami z města do krajiny, mohou zpřístupňovat přírodně a kulturně zajímavá místa.“ řekl Juraj Flamik, koordinátor programu Greenways. „Společným synergickým přínosem takové víceúčelové stezky pak může být rozvoj šetrné turistiky a podpora místních podnikatelů“. Celý text ::regionální rozvoj, občanský sektor, životní prostředí::
 

Vybrat14.7.2003 - DĚČÍN [Arnika Děčín]
V Děčíně slavilo 20 000 lidí

Bezmála 20 000 lidí přišlo spolu s Arnikou, Deníky Bohemia, Městem Děčín, SCHKO Labské pískovce a Rádiem Děčín v Děčíně slavit sbližování člověka s řekou Labe. Děčínské slavnosti Labe byly jednou z nejvýraznějších součástí letošních Slavností Labe, které proběhly nejméně v osmi městech na Labi. Celý text ::občanský sektor, regionální rozvoj, životní prostředí::
 

Vybrat8.7.2003 - PRAHA [Sdružení Tejnka ]
Senátor se prošel novou Památkovou zónou Tejnka

Pozvání občanské iniciativy starého Břevnova na procházku novou Památkovou zónou Tejnka přijal Jan Ruml, senátor pro Prahu 6. Za doprovodu zástupců Sdružení Tejnka a členky obvodního zastupitelstva Jaroslavy Hešíkové prošel v pondělí 7. července ulicemi za Strahovem, U dvora a Šlikova. Celý text ::kultura, regionální rozvoj, životní prostředí::
 

Vybrat8.7.2003 - Ústí nad Labem [YMCA - Křesťanské sdružení mladých lidí]
Život do kláštera vrátila neziskovka!

Nevládní nezisková organizace YMCA v Ústí nad Labem započala realizaci dlouhodobého projektu "Oživení budovy kláštera sv. Vojtěcha ve středu města Ústí n/L., ve které sídlí a bude mít ve správě. V přízemních prostorách již funguje 1. Nízkoprahové centrum zábavy a vzdělávání pro mladé lidi (pro děti a teenageři) a informační server www.usti.ymca.cz/nsektor/index.php
Areál Kláštera tak pomalu ožívá a mění svoji tvář. Projekt: "Nízkoprahové centrum" byl podpořen ze zdrojů EU Phare 2000, Nadací VIA, OSF Praha a Městem Ústí n/L. Celý text ::regionální rozvoj::
 

Vybrat30.6.2003 - OSTRAVA [Arnika Ostrava]
TK a křest knihy o ohrožených Nových Heřminovech

Tisková konference spojená s křestem knihy Nové Heřminovy Neu Erbersdorf proběhne ve čtvrtek 3.července v 11 hodin v kavárně Domu knihy Librex na Smetanově námestí 8 v Ostravě. Kromě autorů knihy se zde setkáte také s heřminovskými pamětníky.
Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj, kultura::
 

Vybrat26.6.2003 - PRAHA [Česká centrála cestovního ruchu]
Česká centrála cestovního ruchu vyzývá veřejnost „Pojďte s námi do muzea“

Česká centrála cestovního ruchu pod záštitou ministra pro místní rozvoj České republiky, pana Pavla Němce, vyhlásila na tiskové konferenci konané dne 26.6. 2003 soutěž „Pojďte s námi do muzea“. Cílem soutěže je získat přehled o tom, jaké regionální doprovodné programy muzea chystají, vyhodnotit nejzajímavější z nich a prostřednictvím médií informovat veřejnost o vybraných projektech. Celý text ::kultura, regionální rozvoj::
 

Vybrat24.6.2003 - PLZEŇ [Centrum pro komunitní práci (CpKP) Západní Čechy]
Krajské zastupitelstvo rozhodne o odpadové koncepci plzeňského kraje

Navrh odpadove plzenskeho kraje, ktery ma zitra schvalit krajske zastupitelstvo, povazuje Centrum pro komunitni praci Zapadni Cechy (dale jen CpKP) za prvni krok dobrym smerem na dlouhe ceste.
Odpadova koncepce sice navrhuje radu zmen k lepsimu, ale mnohe jeji soucasti bude jeste nutne zmenit nebo dopracovat (1).
Celý text ::občanský sektor, regionální rozvoj, životní prostředí::
 

Vybrat24.6.2003 - BRNO [ČSOP Veronica]
Letní škola v Bílých Karpatech

Dlouhodobým záměrem Ekologického institutu Veronica a všech jeho partnerů je vybudování Centra modelových ekologických projektů pro venkov v Hostětíně (CHKO Bílé Karpaty, Zlínský kraj). Účastníci tradičně pořádané školy budou mít možnost poznat a podílet se na pracovních činnostech souvisejících s hostětínskými aktivitami (kořenová čistírna odpadních vod, centrální biomasová výtopna, sluneční kolektory, tradiční zpracování ovoce moštováním a sušením atd.). Pracovní program bude doplňovat program vzdělávací (přednášky a konzultace na témata: energetické úspory v obytných budovách, alternativní stavění, rozvojová pomoc očima Ivana Ryndy, exkurze po bělokarpatské krajině apod.).
Celý text ::regionální rozvoj, životní prostředí::
 

stránka   Předchozí | 1 | .. | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | Další

Nenašli jste tiskovou zprávu? Vyhledejte jí v archívu tiskových zpráv!

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.

Internetové tipy Econnectu

Regionální rozvoj v katalogu odkazů Ekolink
Fórum obnovy venkova: stránky Spolku pro obnovu venkova
Národní síť zdravých měst
Udržitelný rozvoj, Agenda 21 a místní Agenda 21 - stránky ČEÚ
Vesnice roku

Diskuse o životním prostředí a regionálním rozvoji

- E-mailové konference (pro další informace a přihlášení piště správci):
na serveru Zdravá města: Životní prostředí & Ekologie, Udržitelný rozvoj, Místní Agenda 21, Doprava, Energie, Zemědělství, EIA,...
Ekodům - diskusní konference
Regionální rozvoj - spravuje Econnect
Evropská unie a životní prostředí - spravuje Zelený kruh
Rozvojová a humanitární pomoc - spravuje Econnect

- Názory a komentáře:
Fórum EkoListu

vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz