Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - regionální rozvoj
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tiskové zprávy NNO

Vybrat27.1.2004 - PRAHA [Národní síť Zdravých měst ČR]
Kampaň „30 dní pro neziskový sektor“ ve Zdravých městech ČR

Neziskové organizace (NO) patří mezi důležité partnery Projektu Zdravé město. Znamenají přínos pro rozvoj města a radnice Zdravých měst je také tak chápou. Kampaň „30 dní pro neziskový sektor“ má jejich podporu. Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj, občanský sektor::
 

Vybrat7.1.2004 - PRAHA [Hnutí DUHA]
Vláda odsunula atomové reaktory a uhelné doly

Vláda dnes prodloužila naděje severočeských obcí, že nebudou obětovány uhelným dolům. Odložila rozhodnutí o plánu ministra průmyslu a obchodu, který navrhuje vedle nového bourání vesnic také postavit dva nové atomové reaktory. Ministři o něm budou rozhodovat až o několik týdnů později. Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj::
 

Vybrat6.1.2004 - CHRUDIM [Občanské sdružení Altus]
Palmy, loď, ale i písek v expozici Občanského sdružení Altus

13. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech hostí od čtvrtka 8. ledna do neděle 11. ledna 2004 brněnské Výstaviště. Na něj kromě všech krajů, řady měst, ale i zahraničních středisek míří již potřetí i chrudimské Občanské sdružení Altus. Občanské sdružení Altus chce na této výstavě ukázat, že v Chrudimi je opravdu bohatý spolkový život a že připojení se k myšlence Zdravých měst není jen frází, ale daří se ji postupně naplňovat. Prezentovat se bude již zaběhlou přehlídku sdružení dětí a mládeže a středisek volného času s názvem Bambiriáda. Celý text ::regionální rozvoj, kultura::
 

Vybrat6.1.2004 - LIBEREC [Jizersko-ještědský horský spolek]
Kniha o jizerskohorských vyhlídkách

Po brožurách Jizerskohorské bučiny a Přírodní park Ještěd vydalo občanské sdružení Jizersko-ještědský horský spolek další publikaci. Tentokrát se jedná o úhlednou knížku s pevnou vazbou, kterou autoři nazvali Daleké obzory, jizerskohorské skalní vyhlídky. Na 112 stranách vytištěných na křídovém papíru se čtenář může seznámit s pětatřiceti vyhlídkami našich hor. Celý text ::regionální rozvoj, životní prostředí::
 

Vybrat22.12.2003 - Praha [REC ČR]
Strategické posouzení koncepčních dokumentů Moravskoslezského kraje na životní prostředí

Na základě rozhodnutí rady Moravskoslezského kraje bylo zahájeno strategické posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) čtyř regionálních koncepčních dokumentů: Program snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší, Územní energetická koncepce, Plán odpadového hospodářství, Surovinová politika. Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj::
 

Vybrat15.12.2003 - OSTRAVA [Vita - občanské sdružení]
Vita vydala zbrusu novou Ekomapu Ostravy 2003

Jedná se o 2 mapové listy a 50 stránkovou brožuru (Rádce občana), vše v průhledném obalu (velikosti žákovské knížky) s barevnou fotografií Ostravy na titulní straně. Dále lze v Ekomapě najít např. adresář institucí zabývajících se oblastí životního prostředí nebo seznam zajímavých internetových adres. Ekomapa je v rámci České republiky naprosto ojedinělým projektem. Ostrava je, tedy díky Vitě, prvním místem, kde vznikla. V současnosti se na nás obracejí další města i obce a mají o její zpracování zájem.
Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj::
 

Vybrat11.12.2003 - PRAHA [Tereza - sdružení pro ekologickou výchovu / Nadační fond VEOLIA ]
Vernisáž výstavy projektu Živá voda pro obec

10. prosince proběhla v prostorách Muzea pražského vodárenství Podolské vodárny vernisáž výstavy projektu Živá voda pro obec, kterou Nadační Fond VEOLIA oficiálně zahájil spolupráci na tomto projektu s Terezou, sdružením pro ekologickou výchovu. Nadační fond VEOLIA se tak stává hlavním garantem a spoluorganizátorem projektu Živá voda pro obec v roce 2004. Výstava bude probíhat do 31. 3. 2004. Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj::
 

Vybrat12.11.2003 - Ústí nad Labem [YMCA v Ústí nad Labem]
Výsadba Stromů života v klášterní zahradě v Ústí n/L.

Dne 12. 11. 2003 byl zahájen novodobý projekt – „Okrasná zahrada za zdmi kláštera“ v rámci, kterého proběhla výsadba tří stromů – Třešně Sakura „Amanogava“, jako symbolu vzniku nového života a spolupráce všech generací. Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj, kultura::
 

Vybrat29.10.2003 - BRNO [Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu]
Zastupitelé Pardubicka se zítra seznámí s územním plánem

Rozhodnutí o trase rychlostní silnice R35 v kraji je stále otevřené. Jedním z důležitých bodů zítřejšího jednání zastupitelů Pardubického kraje je posoudit stav prací na konceptu územního plánu kraje, který obsahuje i rychlostní silnici R35 ve třech koridorech. Konečné schválení konceptu však vzhledem k absenci řady podkladů Děti Země očekávají buď na prosincovém jednání nebo až příští rok. Již nyní je ale zřejmé, že jižní koridor je nejlepší z odborného hlediska, severní má zase silnou politickou podporu. Koridor uprostřed je tedy mimo hru. Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj, občanský sektor::
 

Vybrat23.10.2003 - BRNO [Nadace Partnerství]
Manželky velvyslanců budou sázet stromy

V sobotu 25. 10. 2003 přijedou do Kostelní Myslové u Telče manželky zahraničních velvyslanců v České republice, aby si zde zasadily svůj strom. Manželky velvyslanců sdružené v Diplomatic Ladies Association se zúčastní tradičního sázení stromů, které pořádá občanské sdružení Phoenix Telč za podpory programu Strom života Nadace Partnerství. Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj::
 

Vybrat21.10.2003 - Kostelecké Horky / Liberec [Omega Liberec]
Zástupci venkovských hnutí z evropských zemí jednali v Banské Štiavnici o rozvoji venkova

Zástupci českých neziskových organizací, nadací i Ministerstva pro místní rozvoj ČR jednali celý minulý týden o strategii a možnostech rozvoje venkova a venkovských oblastí. Mezinárodní jednání, kterého se zúčastnily neformální delegace ze 17 zemí střední a jižní Evropy včetně Anglie, Skotska, Německa, Švédska a Finska, sezval na Slovensko organizační výbor mezinárodní sítě pro rozvoj venkova PREPARE. Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj::
 

Vybrat6.10.2003 - Kostelecké Horky [INEX SDA]
Představitel neziskové organizace z Konga zavítal do Kosteleckých Horek

Do České republiky přijel na pozvání neziskové organizace INEX-Sdružení dobrovolných aktivit představitel dobrovolnické organizace FODEST z Konga, 38-letý Faustin Bapuekeshayi Babatumanyi. V sobotu 4. října se v Informačním centru v Kosteleckých Horkách u Chocně zúčastnil přednášky o africké zemi Botswaně, aby posléze v krátkém vystoupení načrtl hlavní problémy své země. Celý text ::regionální rozvoj, sociální oblast, občanský sektor::
 

Vybrat3.10.2003 - OSTRAVA [Vita - občanské sdružení]
Dlaně 2003

S rozumem a citem pro budoucnost! V pondělí 22. září 2003 začal 1. ročník přehlídky aktivit, které podporují udržitelný rozvoj – rozvoj založený na ekonomické stabilitě, ekologické udržitelnosti a dobré sociální situaci v kraji. Jmenuje se Dlaně 2003 a nese podtitul S rozumem a citem pro budoucnost.
Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj::
 

Vybrat26.9.2003 - HOSTĚTÍN [Tradice Bílých Karpat]
Na Svatého Václava na Jablečnou slavnost!

I letos na podzim, v čase sklizně ovoce všeho druhu, proběhne na svatováclavskou neděli v obci Hostětín (obec s 230 obyvateli na Uherskobrodsku) Jablečná slavnost. Vyvrcholí jí vzdělávací a osvětová akce na podporu ovocnářství v Bílých Karpatech nazvaná Týden pro jablko, kterou pořádá občanské sdružení Tradice Bílých Karpat.
Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj, kultura::
 

Vybrat24.9.2003 - VSETÍN [Regionální environmentální centrum Česká republika / město Vsetín]
Zastupitelstvo města Vsetín schválilo “Dohodu o přijetí iniciativy Na cestě k místní udržitelnosti - Společné evropské indikátory”

Zastupitelstvo města Vsetín schválilo dne 2. září 2003 na svém 8. zasedání “Dohodu o přijetí iniciativy Na cestě k místní udržitelnosti - Společné evropské indikátory” (Towards a Local Sustainability Profile - European Common Indicators). Na stejném zasedání schválilo Zastupitelstvo města i přistoupení k “Chartě evropských měst a obcí směřující k trvale udržitelnému rozvoji – Aalborgské Chartě”. Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj::
 

Vybrat19.9.2003 - PRAHA [Spiralis]
Dny zdraví 2003

Akce pořádaná českými Zdravými městy na podporu zdravého životního stylu obyvatel bude letos probíhat v období od 22. září téměř do konce října. Hlavním cílem Dnů zdraví je informovat zajímavou formou občany o tom, jak správně pečovat o své zdraví, jakou prevencí je možné předcházet zdravotním potížím a nabídnout jim aktivity, které mohou dlouhodobě přispívat k jejich fyzické i duševní pohodě. Celý text ::životní prostředí, sociální oblast, regionální rozvoj::
 

Vybrat18.9.2003 - Ústí nad Labem [Komunitní nadace Ústí nad Labem]
Lidé svému městu

Komunitní nadace Ústí nad Labem pořádá adresnou finanční sbírku s názvem - "Lidé svému městu". Smyslem akce je oslovení aktivních osobností společenského, kulturního a ekonomického života ve městě k jejich přispění na podporu veřejně prospěšných a charitativních činností realizovaných v Ústí nad Labem. Celý text ::regionální rozvoj, občanský sektor::
 

Vybrat10.9.2003 - BRNO [Nadace Partnerství]
Pojďme si utvářet místo, kde žijeme

Začátkem září vydala Nadace Partnerství publikaci Utváření místa, která je první příručkou z pětidílné série Metod komunitního rozvoje. Kniha, jejíž podtitul zní Příručka k vytváření kvalitních veřejných prostranství, je překladem americké publikace How to Turn a Place Around vydané organizací Project for Public Spaces a je doplněna o zkušenosti z pilotních projektů realizovaných v našem prostředí za použití metodiky Utváření místa.
Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj::
 

Vybrat8.9.2003 - Frýdlant [Občanské sdružení Frýdlantsko]
Občanské sdružení obnovilo jednu z drobných památek Frýdlantska

Slavnost k obnově Wildnerových božích muk v Raspenavě začíná v sobotu 13. září ve 14 hodin v Hejnicích u kláštera – Mezinárodního centra duchovní obnovy a pokračuje společným putováním k obnovené památce. Novorenesanční pískovcová boží muka obnovilo občanské sdružení Frýdlantsko s finanční podporou Nadace Občanského fóra a místní firmy Knorr-Bremse spol. s r.o., s celkovými náklady 100.000 Kč. Na rekonstrukci se podílela řada místních firem a odborníků.

Příjezd automobilem je možný pouze do Hejnic (parkoviště u kláštera), dále je třeba pokračovat pěšky nebo na kole. Celý text ::regionální rozvoj, kultura::
 

Vybrat5.9.2003 - BRNO [Nadace Partnerství]
Propagační jízda na trase mezinárodní zelené stezky Greenways Krakow-Morava-Wien

Nejkrásnější místa a památky mezi Krakovem a Vídní můžete navštívit na propagační jízdě, která se uskuteční ve dnech 14.–18. září 2003 na trase nové mezinárodní zelené stezky Greenways Kraków-Morava-Wien. Jízda chce upozornit všechny místní partnery, orgány odpovědné za rozvoj regionů a média na záměr vytvořit atraktivní a dobře vybavenou cyklistickou trasu procházející severojižně přes celou Moravu z Krakova do Vídně.
Celý text ::regionální rozvoj, životní prostředí::
 

stránka   Předchozí | 1 | .. | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | .. | 62 | Další

Nenašli jste tiskovou zprávu? Vyhledejte jí v archívu tiskových zpráv!

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.

Internetové tipy Econnectu

Regionální rozvoj v katalogu odkazů Ekolink
Fórum obnovy venkova: stránky Spolku pro obnovu venkova
Národní síť zdravých měst
Udržitelný rozvoj, Agenda 21 a místní Agenda 21 - stránky ČEÚ
Vesnice roku

Diskuse o životním prostředí a regionálním rozvoji

- E-mailové konference (pro další informace a přihlášení piště správci):
na serveru Zdravá města: Životní prostředí & Ekologie, Udržitelný rozvoj, Místní Agenda 21, Doprava, Energie, Zemědělství, EIA,...
Ekodům - diskusní konference
Regionální rozvoj - spravuje Econnect
Evropská unie a životní prostředí - spravuje Zelený kruh
Rozvojová a humanitární pomoc - spravuje Econnect

- Názory a komentáře:
Fórum EkoListu

vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz