Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Zpravodajství
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
-
- - - - - - - - -
- -
-
Zpravodajství ze VŠECH oblastí Životní prostředí Lidská práva Sociální oblast Gender Regionální rozvoj Kultura Občanský sektor Internet
- -
Zpravodajství - internet
zpravodajstvi.ecn.cz > zpravodajství > tiskové zprávy
-
-

 zprávy

 komentáře

 tiskové zprávy

 témata

 multimedia

Tiskové zprávy NNO

Vybrat20.7.2006 - PRAHA [Amnesty International v ČR]
Amnesty International zahajuje kampaň za svobodu internetu

Amnesty International (AI) dnes zahájila mezinárodní kampaň proti represi uživatelů internetu. Akce následuje po úspěšném průběhu tohoto projektu ve Velké Británii. Celý text ::lidská práva, internet::
 

Vybrat30.6.2006 - PRAHA [Nadace na ochranu zvířat]
Nadace na ochranu zvířat otevírá nové internetové stránky

Nadace na ochranu zvířat otevřela nové internetové stránky. Chtějí být přehlednější a obsažnější než ty dosavadní a lépe sloužit i potřebám našich příznivců a novinářů. Celý text ::životní prostředí, internet::
 

Vybrat14.6.2006 - OSTRAVA [Nadační fond Via Vitae / Vita, o.s. ]
Transparentnost neziskových organizací - zapojte se do internetové diskuse!

Bouřlivá únorová a březnová debata okolo materiálu Ministerstva vnitra týkající se zpřehledňování neziskového sektoru v souvislosti s hrozbou terorismu s postupem času utichla. Celý text ::občanský sektor, internet::
 

Vybrat6.6.2006 - PRAHA [Naděje]
Národní zpráva o bezdomovství je na internetu

Na internetu, na domovské stránce Naděje (http://www.nadeje.cz/downloads.html) je zveřejněna Národní zpráva o bezdomovství za Českou republiku a tematická zpráva Proč spí lidé venku a kdo jsou ti lidé. Obě zprávy byly zpracovány pro Evropskou observatoř bezdomovství, která je součástí Evropské federace národních sdružení pracujících s bezdomovci FEANTSA (www.feantsa.org). Celý text ::sociální oblast, internet::
 

Vybrat5.6.2006 - PRAHA [Sdružení obrany spotřebitelů ČR]
Milióntý návštěvník webových stránek SOS

Milión spotřebitelů navštívil už webové stránky Sdružení obrany spotřebitelů ČR www.spotrebitele.info. Nárůst zájmu o ně je evidentní, půl milionu přístupů bylo dosaženo za sedm a čtvrt roku (duben 2005), druhý půl milion návštěvníků to zvládl za rok a dva měsíce. Celý text ::lidská práva, internet::
 

Vybrat5.6.2006 - PRAHA [Forint]
Rozhledna sociální integrace

Forint, sdružení neziskových organizací, nabízí první verzi přehledu zajímavých projektů, které v posledním desetiletí byly či jsou zaměřeny na sociální integraci v ČR. Celý text ::sociální oblast, občanský sektor, internet::
 

Vybrat30.5.2006 - PRAHA [Oživení]
Databáze FairPlay zahájila provoz

Novináři, občanské iniciativy i jednotlivci mohou ode dneška využívat nový zdroj informací o politicích na státní i místní úrovni. Databáze FairPlay, kterou dnes na svých stránkách www.bezkorupce.cz zveřejnilo občanské sdružení Oživení, obsahuje informace o funkcích a vedlejších aktivitách stovky veřejných činitelů. Databáze, která je zatím ve zkušebním provozu, se bude průběžně rozšiřovat a aktualizovat. Celý text ::občanský sektor, internet::
 

Vybrat29.5.2006 - PRAHA [Zelený kruh]
Aarhuská úmluva v teorii a praxi na nových webových stránkách

Asociace ekologických organizací Zelený kruh spouští nové webové stránky www.ucastverejnosti.cz týkající se Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím a účasti veřejnosti na rozhodování o životním prostředí. Nové stránky mají napomoci zejména správnému výkladu a používání zákonů a otevřené komunikaci mezi veřejnou správou a veřejností. Zelený kruh dlouhodobě monitoruje naplňování závazků Aarhuské úmluvy v rámci projektu „Úspěšná implementace Aarhuské úmluvy“. Celý text ::životní prostředí, občanský sektor, internet::
 

Vybrat29.5.2006 - PRAHA [Iniciativa PůjduVolit.cz]
Půjdu volit, budoucnost je v mých rukou

Iniciativa PůjduVolit.cz se připojila k výzvě mladým lidem - jděte volit. Má informovat především mladé voliče a je cílena na poslední dny před volbami. Celý text ::občanský sektor, internet::
 

Vybrat27.5.2006 - KRÁSNÁ LÍPA [České Švýcarsko, o.p.s.]
Navštivte nové webové stránky o Českém Švýcarsku

Od pondělí 29. května budou moci návštěvníci a obyvatelé regionu České Švýcarsko využívat nový dynamický internetový portál www.ceskesvycarsko.cz. Webové stránky, které připravila obecně prospěšná společnost České Švýcarsko v rámci projektu České Švýcarsko – Propagační a informační kampaň 2006, nabízejí aktuální informace o regionu, turistické informace, dále informace o společnosti České Švýcarsko a v neposlední řadě i nový design s působivými fotografiemi. Celý text ::životní prostředí, internet::
 

Vybrat27.4.2006 - KLADNO [AISIS, o. s.]
Katalog vzdělávacích programů nevládních organizací na internetu

Na www.mujnet.cz je umístěn nový katalog, který může pomoci školám s tvorbou školního vzdělávacího programu. Celý text ::internet::
 

Vybrat10.4.2006 - PRAHA [BMI sdužení]
Březen - měsíc internetu přilákal podeváté enormní množství zájemců

Rekordních zhruba 130 000 účastníků z celé České republiky navštívilo některou z akcí 9. ročníku Března – měsíce internetu. O více než dvojnásobné zvýšení návštěvnosti oproti loňskému ročníku se zasloužilo zejména 370 knihoven, které připravily 2960 akcí, na něž přišlo kolem 110 000 zájemců – děti i senioři, ženy i muži, zdraví i handicapovaní, představitelé nejrůznějších profesí i nezaměstnaní. Celý text ::internet, sociální oblast, lidská práva::
 

Vybrat7.4.2006 - PRAHA [Agentura Gaia]
Nové diskusní fórum o ženách, pro ženy, se ženami

Vyjádřit své názory o postavení žen v současné české společnosti, podělit se o zkušenosti ze soukromého i veřejného života a podnítit společenskou změnu na poli rovných příležitostí pro muže a ženy může veřejnost prostřednictvím nově otevřeného diskusního fóra na webových stránkách www.quovadisfemina.cz. Celý text ::gender, internet::
 

Vybrat6.4.2006 - PRAHA [Sdružení Linka bezpečí / 21 Euro]
Linka Vzkaz domů připomíná Pomněnkový den

Již třetím rokem se Sdružení Linka bezpečí (SLB) připomene Pomněnkovým dnem, a to právě 25. května, kdy je vyhlášen Světový den pohřešovaných dětí. V tento den budou studenti ve třech městech – Ostravě, Brně a Plzni - prodávat odznaky se symbolem tohoto dne, kvítkem pomněnky. Kdo si kvítek zakoupí, podpoří činnost Linky vzkaz domů, která je k dispozici dětem na útěku. Celý text ::lidská práva, internet::
 

Vybrat27.3.2006 - PRAHA [Živá paměť / Česká alzheimerovská společnost]
Na www.gerontologie.cz a www.zivapamet.cz je veřejnosti zpřístupněna rozsáhlá databáze sociálních a zdravotnických služeb pro seniory v ČR

Od března bude plně v provozu aktualizovaná verze celorepublikové databáze poskytovatelů sociálních a zdravotnických služeb pro seniory. Databáze vznikla ve spolupráci dvou pražských neziskových organizací, zaměřených na pomoc seniorům. Celý text ::sociální oblast, internet::
 

Vybrat22.3.2006 - PRAHA [Agentura GAIA]
Stránky projektu Quo vadis, femina? jsou v provozu

20. března 2006 byly oficielně souštěny webové stránky projektu Agentury GAIA Quo vadis femina? - vize žen o trvale udržitelném rozvoji. Celý text ::životní prostředí, sociální oblast, gender, internet::
 

Vybrat17.3.2006 - Nové Město na Moravě [Koordinační uskupení NNO kraje Vysočina]
Diskuse k Fondu Vysočiny

Vznikly nové www stránky ke shromažďování připomínek a výměně zkušeností s rozdělováním krajských finančních prostředků na Vysočině. Celý text ::životní prostředí, regionální rozvoj, sociální oblast, gender, lidská práva, kultura, občanský sektor, internet::
 

Vybrat8.3.2006 - PRAHA [Ekowatt - Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie]
Nová podoba portálu www.energetika.cz s novými rubrikami

EkoWATT Centrum pro obnovitelné zdroje energie přichází s novou podobou portálu Energetika www.energetika.cz , který si klade za cíl zprostředkovávat informace o energetice v přehledné a snadno dosažitelné podobě, jak laické tak odborné veřejnosti. Celý text ::životní prostředí, internet::
 

Vybrat27.2.2006 - PRAHA [Centrum komunitní práce Ústí nad Labem - poradenská organizace]
První samostatný web o komunitním plánování

Na nový zákon o sociálních službách reaguje Centrum komunitní práce Ústí nad Labem - poradenská organizace jako nositel tříletého nadnárodního projektu z Programu Iniciativy Společenství EQUAL „Komunitní plánování jako nástroj pro posilování sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení sociálně znevýhodněných osob na trhu práce“.
Celý text ::sociální oblast, internet::
 

Vybrat9.2.2006 - BRNO [Hnutí Duha]
Reklamní kampaň má pomoci větrné energii

Reklamami v cíleně vybraných regionálních denících [1] dnes Hnutí DUHA otevírá informační kampaň o větrných elektrárnách.
Ekologická organizace spustila speciální webové stránky www.hnutiduha.cz/vitr, které informují o přínosech větrné energetiky a nabízejí fakta proti pověrám o této technologii. Vysvětlují například, jak je to s údajným hlukem nebo se zabíjením ptáků rotory. Celý text ::životní prostředí, internet::
 

stránka   Předchozí | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | .. | 15 | Další

Nenašli jste tiskovou zprávu? Vyhledejte jí v archívu tiskových zpráv!

Z webové dílny Ecn

1 2 3 4 5
  1. media4us.cz
  2. ekolist.cz
  3. biofarma.cz
  4. www.amelie-os.cz
  5. romea.cz

Občanská společnost - návod k použití

Portál Občanská společnost - 
návod k použití Praktické návody, jak uplatňovat svá občanská práva. http://obcan.ecn.cz

- Právo vědět - Účast na rozhodování - Rovné příležitosti - Občan v EU -

Zpravodajství Econnectu

EU finančně podpořila Evropská komise a Ministerstvo životního prostředí. Za obsah odpovídá občanské sdružení Econnect.
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz