Econnect - zpravodajství

Zprávy

Zveřejněte jména kandidátů a zadání pro nového generálního ředitele Lesů ČR, žádají ministra neziskové organizace

3. 2. 2022 - PRAHA (Hnutí DUHA/Transparency Int./Milion chvilek/Rekonstrukce státu/Vědci pro les ) - Ministerstvo zemědělství vypsalo dne 30. 12. 2021 výběrové řízení na generálního ředitele státního podniku Lesy ČR poté, co tehdejší dočasný ministr Marian Jurečka odvolal z této funkce Josefa Vojáčka.

Lesy ČR byly předtím vystaveny kritice zejména kvůli necitlivým způsobům hospodaření v některých oblastech a chráněných územích a způsobu zadávání veřejných zakázek velkým těžařským firmám.

Organizace Hnutí DUHA, Transparency Int., Milion chvilek, Rekonstrukce státu a zástupci iniciativy Vědci pro les uvítali, že nová vláda ihned zahájila změny v s.p. Lesy ČR a doufají, že směřují k naplnění programového prohlášení vlády, které m. j. uvádí „ve státních lesích zásadně upřednostníme v rámci jejich hospodaření mimoprodukční funkce lesa“ a slibuje i další pozitivní kroky (citace v přiloženém dopisu).

Lesy jsou základní složkou životního prostředí a zásadním způsobem ovlivňují život v krajině, místní klima, schopnost krajiny zadržovat vodu a brání jejímu vysušování, při zachování rozmanitosti hospodářských způsobů chrání také biologickou rozmanitost. Volba ředitele státní organizace bude mít zásadní dopad na fungování státního podniku a tím i plnění všech těchto funkcí více než 44 % českých lesů.

Výběrové řízení ale podle výše uvedených organizací zatím neprobíhá dostatečně transparentně. Ministerstvo například nezveřejnilo zadání a tají jména uchazečů, není jasné, proč stanovilo velmi krátkou lhůtu k podání přihlášek (včetně vypracování koncepce).

Organizace Hnutí DUHA, Transparency Int., Milion chvilek, Rekonstrukce státu a zástupci iniciativy Vědci pro les proto včera zaslaly otevřený dopis ministrovi zemědělství Zdeňkovi Nekulovi a žádají jej o zveřejnění informací o zadání a průběhu výběrového řízení, uchazečích a jejich koncepcí.

„Jak je uvedeno i v programovém prohlášení vlády – lesy jsou naše národní bohatství - není tedy možné postupy v tak zásadním rozhodnutí dělat za zavřenými dveřmi“, píší mimo jiné v dopise.

Výzvou Zachraňme lesy (www.zachranmelesy.cz) vyzývá mimo jiné i k transparentní a ohleduplné péči o veřejné lesy také již více než 82 tisíc lidí.


-red-

Grafická verze tohoto článku