Econnect - zpravodajství

Zprávy

Firmy a tříbení jejich znalostí v tématech Globálního rozvojového vzdělávání

8. 12. 2021 - PRAHA (Econnct / INEX - Sdružení dobrovolných aktivit ) - INEX zájemcům o vzdělávací workshopy nabízí celkem 4 tematické okruhy - Udržitelné cestování, Inkluze & Diverzita, Etická komunikace a Cíle udržitelného rozvoje. Workshopy jsou stavěny tak, aby si účastníci a účastnice jeho téma propojili jak se svými osobními postoji, tak měl přesah do pracovního prostředí. Délka workshopů je vymezena na 3 hodiny, aby se v tématu mohlo jít dostatečně do hloubky a byl dostatek času na diskuse. Workshopy jsou z velké části postaveny na skupinové interakci a metodách neformálního vzdělávání (práce ve skupinách, vzájemné sdílení, videa atd.), které účastníky a účastnice podněcují se aktivně zapojit a naslouchat postojům druhých. Velikost skupiny je proto ohraničena na 6 -15 účastníků.

„INEX se již třicet let věnuje mezinárodnímu dobrovolnictví a propojuje je s tématy Globálního rozvojového vzdělávání. Doposud ale INEX pracoval na těchto tématech především se svými dobrovolníky a dobrovolnicemi. Rádi bychom podpořili, aby se pojmy jako udržitelnost, inkluze nebo etická komunikace dostaly do celé naší společnosti včetně firemního prostředí,“ říká o myšlence vzdělávacího projektu Aneta Slavíčková, která má jeho koordinaci v INEXu na starosti.

O organizaci INEX – Sdružení dobrovolných aktivit

Nezisková organizace INEX se dobrovolnictvím a neformálním vzděláváním zabývá již od roku 1991, přičemž se specializuje na organizaci tzv. workcampů, krátkodobých mezinárodních dobrovolnických projektů. INEX přijímá zahraniční dobrovolníky na workcampy, které organizuje ve spolupráci s místními partnery v České republice, a zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty do zahraničí. Z důvodu rizika šíření koronaviru se INEX letos zaměřil své aktivity na lokální úroveň.

DETAILNÍ INFORMACE O NABÍZENÝCH WORKSHOPECH
https://www.inexsda.cz/novinky/nezarazene/novinka-nabizime-firemni-workshopy-na-ctyri-dulezita-temata/

ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE K POUŽITÍ
https://drive.google.com/file/d/1x_JWexuYjK6Iu1TP3-_-YjC9wh0gBOWi/view?usp=sharing


-red-

Grafická verze tohoto článku