Econnect - zpravodajství

Zprávy

IuRe a novinář Jan Cibulka žalují stát za to, že plošně sbírá data z mobilů

10. 6. 2021 - PRAHA (Econnect/Iuridicum Remedium, z. s. ) - „Sběr provozních a lokalizačních údajů, neboli takzvané „data retention“, je obhajován bojem proti závažné kriminalitě nebo terorismu. Podle dostupných dat o vývoji kriminality však využívání těchto metadat nemá vliv ani na pokles kriminality, ani na její objasněnost, naopak je tato masa nashromážděných dat zneužitelná: v minulosti už byly u nás či ve světě tímto způsobem získávány informace o kontaktech vlivných osob, byli identifikováni účastníci protivládních demonstrací či zdroje novinářů,“ přibližuje podání žaloby advokát Jan Vobořil z digitálně-právní organizace IuRe, který ve sporu zastupuje žalobce.

Přípravy žaloby se rozběhly již v loňském roce, kdy organizace uspořádala úspěšnou crowdfundingovou kampaň na pokrytí výloh spojených s chystanou žalobou a dalšími právními kroky. Podle plánu právních kroků, který organizace vytvořila, by mohl celý spor skončit až u Soudního dvora Evropské unie.

„Že ten případ bude řešit justice, jsme samozřejmě předpokládali. Doufám ale, že se obvodní soud obrátí s předběžnou otázkou na kolegy z Evropského soudního dvora, takže se hned zpočátku dozvíme, zda naše domácí úprava data retention obstojí, či nikoli,“ říká novinář Jan Cibulka, který je ve sporu žalobcem.

IuRe se problematice data retention věnuje již téměř deset let: v roce 2011 Ústavní soud příslušné nařízení v zákoně díky aktivitám organizace zrušil. Vláda však obratem přijala upravenou novelu, dle které sběr metadat pokračuje. V roce 2017 IuRe s návrhem na zrušení znovu dospělo k Ústavnímu soudu, ten se však postavil na stranu vlády. Aktuální žaloba se opírá mimojiné o rozhodnutí Soudního dvora EU z října 2020, dle kterého členské státy plošně metadata občanů sbírat nemohou a pokud tak činí, tak porušují evropské právo.

Pokud žaloba uspěje, bude se muset Ministerstvo průmyslu a obchodu, pod které nařízení data retention spadá, novináři Janu Cibulkovi i občanům omluvit za neoprávněný zásah do osobnostních práv, ke kterému uchováváním provozních a lokalizačních údajů o elektronické komunikaci dochází. Samozřejmě s tím je spojena i nutnost uznat, že česká právní úprava porušuje evropské právo a je nutné ji změnit tak, aby k plošnému shromažďování metadat o elektronické komunikaci nedocházelo.

---------

Doplňující materiály včetně textu žaloby zde: https://digitalnisvobody.cz/blog/2021/06/10/tz-iure-a-novinar-jan-cibulka-zaluji-stat-za-to-ze-plosne-sbira-data-z-mobilu/


-red-

Grafická verze tohoto článku