Econnect - zpravodajství

Zprávy

Svíčky za zvířata - oběti krutých transportů

22. 6. 2021 - Praha (Econnect/Společnost pro zvířata ) - SVÍČKY ZA ZVÍŘATA – OBĚTI KRUTÝCH TRANSPORTŮ
Položíme ve čtvrtek, před odpovědnou instituci za tyto krutosti na zvířatech: Ministerstvo zemědělství.
Od 7:30 do 10:00, čtvrtek 24. 6. 2021, parkoviště před vchodem do MZe.
Přijďte si připomenout zvířata, vydaná na pospas lidské zvrácenosti.
Zvířata jsou živí tvorové, stejně jako my, lidé. Zřejmá skutečnost pro každého se zdravým rozumem, dokonce zakotvena v legislativě ČR i EU.
Navzdory tomu, zvrhlý agrární byznys nechává zvířata transportovat do vzdálených zemí, dokonce do zemí mimo centrální Evropu: až do Afriky, Blízký východ a do celé Asie. Nejenže trpí a hynou v transportech, v kamionech, v lodích, při čekání, ale jsou dále týrána a brutálně zabíjena v mnoha zemích mimo EU a Evropu. Tyto krutosti jsou podporovány a tolerovány vládami a celou EU, i když platí legislativa, která toto týrání a zneužívání zvířat zakazuje.

Přes 50 000 dobytka
z ČR do Turecka, Alžírska, Uzbekistánu, Libanonu, Iráku, Ruska (až na Sibiř),
Kazachstánu, Tádžikistánu a dalších zemí Afriky a Asie. Jen v roce 2020 (zdroj SVS).

STOVKY TISÍC zvířat z ČR do zemí EU a odtud mimo Evropu.

Více než 4 500 000 dobytka, ovcí a prasat
pro chov, výkrm a jatka vyvezeno v 2019 z EU do zemí mimo EU.
Především do Libye, Jordánka, Izraele, Saudské Arábie, Libanonu, Turecka
a dalších zemí Afriky a Asie (zdroj Eurostat). V muslimských zemích jsou zvířata
zabíjena těžko popsatelným brutálním způsobem, za plného vědomí, bez omráčení.

Umíte si představit být zavřeni v horku nebo v zimě v těsném prostoru namačkáni jeden na druhého, ve vlastních exkrementech, bez vzduchu, bez vody, bez potravy, bez odpočinku, zraněni, nemocní, v agónii, mláďata bez matek, matky pár dní před porodem, dny a noci, mnoho dní a týdnů? S očekáváním dalšího násilí v cíli cesty, pokud ji přežijete? To je realita pro stovky miliónů až miliardy zvířat, která si ji nezvolila, jen se neubrání lidské krutosti a bezohlednosti.

www.stoptransport.cz
www.stoptransport.cz/zapojte-se


-red-

Grafická verze tohoto článku