Econnect - zpravodajství

Zprávy

Petice proti překladišti kontejnerů u slovenského Holíče

7. 3. 2021 - BRNO (Econnect / Děti Země ) - Angažovaní občané slovenského města Holíč a blízké obce Kopčany zahájili 3. března 2021 sběr podpisů pod petici s názvem „NIE výstavbe Multimodálneho logistického centra v Holíči“. Petici lze také podpořit na internetu, kde se za pět dní objevilo již více než dva půl tisíce jmen.

Cílem petiční akce je veřejný nesouhlas s plánem vybudovat u Holíče překladiště kontejnerů, které mají být dovážené z Asie. Stavba by totiž mohla způsobit významné škodlivé vlivy na životním prostředí a na kulturních hodnotách území.

„Kritikou výstavby tohoto překladiště se zabýváme od října loňského roku, kdy začalo hodnocení vlivů na životní prostředí, takže vítáme, že místní občané nyní zahájili tuto petiční iniciativu, neboť taková stavba nepatří do území s historickými, kulturními a přírodními hodnotami,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik, který dále upozorňuje, že Česká republika již 12. ledna 2021 požádala o podrobné přeshraniční posouzení vlivů.

Petice odmítá umístění překladiště na vybraných pozemcích mezi Holíčem a Kopčany, navrhuje, aby jí nebyl přiznán statut stavby s veřejným zájmem, upozorňuje na rizika vlivu zvýšeného množství nákladní dopravy na zdraví lidí a navrhuje ochranu území před jakoukoliv velkou komerční zástavbou.

Mezi signatáři online petice jsou již také občané z České republiky, kteří zatím tvoří jen téměř dvě procenta všech online petentů.

„Uvažované překladiště pro dovoz téměř miliónu kontejnerů za rok představuje podle nás jasný střet hodnot, kdy na jedné straně je to velký byznys a peníze a na straně druhé je to cennost krajiny, kterou Moravané a Slováci zdědili po svých předcích a kterou stačí jen zatraktivnit pro další generace,“ vysvětluje dále Patrik.

Překladiště je totiž ve střetu s dlouholetým plánem archeologů a památkářů obou států, Jihomoravského kraje a Trnavského kraje a dotčených samospráv zapsat území Mikulčic a Kopčan na Seznam světového dědictví UNESCO, neboť se v něm nacházejí nejen archeologické nálezy z doby Velké Moravy, ale území je cenné také z přírodního a z kulturního hlediska, takže má velký potenciál na rozvoj „měkké“ turistiky.

Nyní se čeká na druhý pokus firmy MLC Holíč, s. r. o., získat stanovisko o hodnocení vlivů na životní prostředí, neboť loni v listopadu svou žádost po silné kritice ze slovenské i z české strany raději stáhla a pracuje na novém plánu. Investiční náklady jsou odhadnuty na 5,7 mld. Kč a na ploše více než stovce hektarů zemědělské půdy se má údajně začít stavět na konci roku 2022. Územím by mělo nově projíždět dvacet kamiónů za hodinu.


-red-

Grafická verze tohoto článku