Econnect - zpravodajství

Zprávy

Ekologické organizace: účast spolků v řízeních je cestou k menšímu počtu soudních sporů

5. 2. 2021 - PRAHA (Zelený kruh ) - Ústavní soud těsnou většinou zamítl žalobu skupiny senátorů na zrušení účasti veřejnosti na rozhodování o dopadech staveb na zdraví a životní prostředí v řízeních podle stavebního zákona. V Ústavním soudu těsně převážil názor, že k naplnění ústavy stačí, když mají občané právo napadnout územní rozhodnutí či stavební povolení u soudu. Nemají ale už nárok na to, aby se nejprve pokusili poslat své připomínky úřadům. Ekologické organizace naopak požadují věcné a rychlé řešení připomínek na počátku rozhodování, které by předcházelo zbytečným soudním průtahům na jeho konci. Těsná většina soudců rozhodla (sp. zn. Pl. ÚS 22/17), že ústava nezaručuje spolkům účastenství ve správních řízeních, ale pouze právo následně podat žalobu k soudu proti pravomocnému rozhodnutí stavebního úřadu. Sedm soudců, kteří vyslovili opačné stanovisko, naopak považuje současný zákonný stav za protiústavní. Je totiž nerozumné, když spolky mohou podat žalobu k soudu, ale nemohou se předtím účastnit správního řízení, které by především mělo být prostorem pro důkazy a námitky různých stran. Vláda jako vedlejší účastník řízení ve svém vyjádření u Ústavního soudu argumentovala, že správní soudy v konkrétních případech označily postup spolků ve správních řízeních za obstrukční jednání. Za 25 let platnosti příslušného zákona se tak mělo stát pouze ve dvou případech: případ Ochránců životního prostředí v Týništi nad Orlicí, judikovaný rozsudkem NSS č. j. 9 As 156/2012-30, případ občanských sdružení Pekaři – severovýchod a AKÁT, judikovaný rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 30 A 14/2013-147. Účast občanských spolků ve správních řízeních, kde se rozhoduje dopadech staveb, jako je spalovna odpadů či lakovna, na zdraví a životní prostředí zrušil parlament v roce 2017. Návrh poslance Foldyny (ČSSD) tehdy podpořil spolu s opozicí také téměř celý poslanecký klub ANO. Proti se naopak postavily 2/3 poslanců ČSSD či většina KDU-ČSL. Poslanec Foldyna tehdy tvrdil, že vyloučením spolků dojde ke zrychlení rozhodování. Následné tři roky jeho domněnku nepotvrdily. Petra Kolínská, koordinátorka projektů Zeleného kruhu řekla: “Veřejná správa by konečně měla zveřejnit přesné údaje o délce konkrétních řízení a důvodech různých průtahů v nich. Bez analýz reálného průběhu řízení nelze nastavit férová pravidla pro všechny účastníky řízení. Je ostuda, že úřady takové analýzy nezpracovávají“. Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, řekl: “U soudců těsně převážil názor, že k naplnění ústavy stačí, když mají občané právo napadnout územní rozhodnutí či stavební povolení u soudu. Jenomže věcné připomínky občanů by se měly řešit na začátku a ne na konci. Potřebujeme přeci rychlejší a kvalitnější rozhodování úřadů a ne více zdlouhavých soudních sporů.”.


-red-

Grafická verze tohoto článku