Econnect - zpravodajství

Zprávy

Výzva 22 organizací žádá ministra Brabce: Zabraňte rozpadu týmu oddělení CITES

14. 12. 2020 - PRAHA (Econnect / Svoboda zvířat ) -
Organizace zabývající se ochranou zvířat  či životního prostředí dnes předali ministru životního prostředí společnou výzvu. V té ho žádají, aby zabránil rozpadu týmu oddělení mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES na České inspekci životního prostředí (dále jen ČIŽP) vedeného Mgr. Pavlou Říhovou. Reagují tak na zveřejněné informace o sérii kroků ředitele ČIŽP, které vyvrcholily hromadným odchodem inspektorů pro dlouhodobé neúnosné pracovní podmínky, které jim znemožňují vykonávat jejich práci.

Autoři výzvy na ministra Richarda Brabce apelují, aby “z titulu svých kompetencí neprodleně zasáhl a zabránil rozpadu stávajícího týmu oddělení CITES” a “zasadil se o vytvoření nové, samostatné organizační struktury v rámci MŽP pro tým oddělení CITES, který umožní zachování týmu ve stávajícím složení a za stávajících kompetencí, které budou do budoucna posíleny”.

Autoři výzvy poukazují na fakt, že oddělení CITES vedené Mgr. Pavlou Říhovou se podílelo na odhalení desítek pokusů o ilegální vývozy živých zvířat nebo výrobků z nich, např. operace „Trophy“ – rozkrytí ilegálního obchodu s tygřími produkty v ČR, operace „Rhino“ – černý obchod s rohy nosorožců, operace „Osseus“ – obchod se slonovinou, nosorožčími rohy a tygřími kostmi, Operace „Lora“ – ilegální obchodování s papoušky. Tým oddělení CITES se zásadní měrou podílel i na odhalení nelegálních tygřích jatek v ČR v roce 2018.

Odchodem stávajícího týmu oddělení CITES je ohroženo fungování Stálé zvláštní pracovní skupiny pro CITES, přitom jde o jedinou meziresortní skupinu zabývající se odhalováním obchodu s ohroženými druhy v ČR. Díky úspěšnému boji a vysoce erudované práci tým sklízí mezinárodní ocenění a buduje dobré jméno České republiky.

Výzvu iniciovala organizace na ochranu práv zvířat Svoboda zvířat, která nedávno úspěšně prosadila postupné ukončení drezury divokých druhů zvířat v cirkusech. V rámci kampaně Cirkusy bez zvířat opakovaně poukazovala na problém s množením kočkovitých šelem v České republice. Nedávno také upozornila na to, že Česká republika je v centru nelegálního obchodu s tygry. K výzvě se celkem přidalo 22 organizací na ochranu zvířat nebo životního prostředí.

Podle autorů výzvy jde mj. o ztrátu týmu, jehož úspěšné záchyty pašovaných zvířat pomáhají eliminovat nebezpečí zavlečení mnoha nemocí a zoonóz, kterými pašovaná zvířata trpí. Tím toto oddělení přispívá k ochraně veřejného zdraví a zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění. Tento aspekt nyní získává na důležitosti i v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19. Dále např. uvádějí “Považujeme proto za zcela legitimní se veřejně ptát, na čí straně stojí stát, kdo z rozpadu týmu oddělení CITES bude mít prospěch a kdo ponese osobní i právní odpovědnost, nebude-li od 1. 1. 2020 v plném rozsahu naplňována role oddělení CITES.”


-red-
Anna Bernátková

Grafická verze tohoto článku