Econnect - zpravodajství

Zprávy

Soudní dvůr EU: před usmrcením zvířat mohou čl. státy požadovat omračování

17. 12. 2020 - PRAHA (Econnect / Společnost pro zvířata ) - Dnešek je historickým dnem, protože Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že členské státy mohou požadovat povinné omračování před usmrcováním. Případ vznikl na základě zákazu přijatého vlámskou vládou (BE) v červenci 2019, který stanovil, že omračování je povinné i pro získávání masa prostřednictvím tradičních židovských a muslimských obřadů.
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-12/cp200163en.pdf

Rozhodnutí soudu uvádí, že vlády EU mohou legitimně zavést povinné reverzibilní* omračování v rámci čl. 26.2 písm. c) nařízení Rady 1099/2009 (o ochraně zvířat při usmrcování) s cílem zlepšit dobré životní podmínky (welfare) zvířat během usmrcování prováděných v rámci náboženských obřadů. Soud zřetelně stanovuje, že nařízení Rady o usmrcování zvířat „nevylučuje, aby členské státy ukládaly povinnost omračovat zvířata před usmrcením, což platí rovněž v případě porážky předepsané náboženskými obřady“.**

Tento rozsudek považuje nejnovější vývoj v oblasti reverzibilního omračování za metodu, která úspěšně vyvažuje určitý rozpor mezi náboženskou svobodou a ochranou zvířat. Rozsudek dochází k závěru, že „opatření obsažená ve (vlámské vyhlášce) umožňují nastolení spravedlivé rovnováhy mezi nutností, aby welfare zvířat bylo zajištěno a svobodou židovských a muslimských věřících projevovat svá náboženství “.

Eurogroup for Animals případ Soudního dvora bedlivě sledovala a v říjnu 2020 zveřejnila průzkum veřejného mínění, který ukazuje, že občané EU nechtějí, aby zvířata byla usmrcována při plném vědomí.

"Nyní je jasné, že naše společnost nepodporuje, aby zvířata v nejkritičtější fázi svého života nepatřičně trpěla." Výsledek také uvádí, že welfare zvířat a náboženská svoboda mohou jít dohromady. Reverzibilní omráčení umožňuje úspěšně vyvážit určitý rozpor mezi náboženskou svobodou, vyjádřenou rituálním zabíjením, a zájmem o dobré životní podmínky zvířat podle současných právních předpisů EU. K akceptaci omračování před zabitím náboženskými komunitami postupně dochází v zemích EU, i v zemích mimo EU. Nyní je čas, aby EU v příští revizi nařízení o porážení zvířat stanovila omračování zvířat před porážkou jako povinné,“ uvedla Reineke Hameleers, výkonná ředitelka, Eurogroup for Animals.

V průběhu let odborníci vyjádřili obavy ohledně závažných důsledků pro zvířata při usmrcování bez předchozího omráčení (FVE, 2002; EFSA, 2004; BVA, 2020), jak uznal sám Soudní dvůr, v jiném případě (C-497 / 17).

Případ se nyní vrátí k flanderskému ústavnímu soudu, který musí rozhodnutí Soudního dvora potvrdit a provést. Bezprostřední revize nařízení o porážení zvířat, která byla oznámena Evropskou komisí v rámci strategie EU „z farmy na vidličku“, dává šanci věc dále ujasnit tak, aby omračování zvířat bylo před porážkou (podříznutí hrdla nebo jen krkavic) vždy povinné.
--------------------------------------------

*reverzibilní omráčení: vratné, např. s přiložením nabitých elektrod k hlavě, zvíře musí být vykrveno do 15 – 23 sekund, aby opět nenabylo vědomí

**halal – muslimský způsob zabíjení zvířat, košer – židovský; zejména při halal způsobu zažívají zvířata několika minutové trýznění; zvířata z EU (dobytek a ovce) jsou navíc v milionových počtech vyvážena do muslimských zemí mimo EU, kde je halal způsob praktikován velmi brutálně
http://stoptransport.cz/cat/dukazy/


-red-

Grafická verze tohoto článku