Econnect - zpravodajství

Zprávy

Chcete zdravé zemědělství? Teď máte možnost to říct europoslancům

23. 9. 2020 - PRAHA (Econnect/Česká společnost ornitologická ) - Ve druhé polovině října 2020 se bude rozhodovat v Evropském parlamentu o konkrétních podmínkách budoucí Společné zemědělské politiky. Právě teď máme možnost ovlivnit, zda budeme i nadále hospodařit na velkých lánech bez života anebo zda bude zemědělská krajina pestrým a přívětivým místem, kde budou spokojení jak zemědělci, tak i ptáci, hmyz, zajíci a další živočichové.

V prosinci 2019 jsme ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi předali petici Vraťme život do krajiny s 56 602 podpisy. Petici se podařilo upozornit na problémy zemědělské krajiny a jeden z požadavků, snížit výměru jedné plodiny na maximálně 20 ha, zohlednilo Ministerstvo zemědělství ve svém rozhodnutí omezit výměru jedné plodiny na 30 ha.
Právě teď je čas na další krok! Ozvěte se za koroptve, sýčky, čmeláky a další, kteří sami promluvit nemohou

Nahrajte českým europoslancům vzkaz, ve kterém jim řeknete, proč vám na české zemědělské krajině záleží a proč požadujete její oživení.

Společně s dalšími ochranářskými organizacemi jsme stanovili tři základní požadavky na řešení problémů biodiverzity a klimatu. Vyberte si jeden (nebo klidně všechny) a požádejte europoslance, aby požadavky prosazovali:

#1 Prostor pro přírodu
Alespoň 10 % rozlohy každé farmy v Evropě vymezit na podporu biologické rozmanitosti (plochy mimo produkci a krajinné prvky v rámci „podmíněnosti“).

#2 Peníze pro přírodu
Zajistit dostatečný příjem zemědělcům cílenými opatřeními na podporu biologické rozmanitosti (15 miliard eur ročně v rámci SZP)

#3 Změna pro přírodu
Do roku 2027 postupně přesunout přímé platby do nástroje na financování přechodného období, aby zemědělci mohli bezpečně investovat do budoucnosti

Zjistěte víc a nahrajte váš vzkaz europoslancům, ideálně do konce září, tady: https://mitmachen.nabu.de/cs-CZ/czechia. Děkujeme!


-red-
Věra Sychrová

Grafická verze tohoto článku