Econnect - zpravodajství

Zprávy

Ministerstvo školství doporučuje učit i venku

7. 10. 2020 - PRAHA (TEREZA, Vzdělávací centrum ) - MŠMT před několika dny vydalo Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem. Z něho vyplývá doporučení učit se také venku, což je prospěšnější pro děti i pedagogy.

"Při prezenční výuce je vhodné, pokud to lze, zařazovat vzdělávací aktivity pořádané venku – na školní zahradě, hřišti, parku a okolí školy, kde nedochází ke kumulování více osob. Zde lze realizovat nejen projektovou výuku a činnosti v rámci výchovných předmětů, ale i některé běžné rozvrhové hodiny. Tato praxe významně snižuje epidemiologická rizika, zlepšuje celkovou zdravotní kondici, koncentraci a přispívá k well-beingu dětí/žáků/studentů i učitelů," vyplývá z doporučení, které najdete zde.

POZITIVNÍ OBRAT
„Vnímáme, že jde o velký posun k lepšímu ze strany ministerstva. Protože ještě na jaře jsme řešili jejich rozhodnutí, ze kterého vyplývalo v podstatě opačné stanovisko. Školám tehdy nebylo doporučováno, aby děti během výuky chodily ven. Z toho důvodu se sepisovala i petice Rozšíření pravidel pro zahájení školy o výuku v přírodě a za TEREZU jsme ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže, Lipkou a Chaloupkami napsali dopis MŠMT, ve kterém jsme žádali o úpravu. Nyní se situace obrací a také na ministerstvu uznávají, že výuka venku prospěje dětem i učitelům,“ komentuje Justina Danišová ze Vzdělávacího centra TEREZA, které stojí za iniciativou UČÍME SE VENKU.

Jako další pozitivum vnímají v TEREZE, že se výuka venku na školách stále více rozšiřuje i bez ohledu na epidemiologická opatření. Jak vyplývá z dotazníků škol zapojených v programu Les ve škole, kterých se letos sešla stovka, každý týden chodí na výuku venku zhruba čtvrtina zapojených škol a desetina škol se učí venku dokonce denně! To je skvělý výsledek ve srovnání s uplynulými roky, kdy se venku učily děti spíše zřídka a především v alternativních školách.

JE UČENÍ VENKU RIZIKOVÉ?
Mnozí rodiče i učitelé vnímají učení venku v přírodě jako příliš riskantní a málo bezpečné. Děti se mohou zranit, ztratit nebo zašpinit. I s těmito riziky se však dá úspěšně pracovat. Odměnou je radost z pobytu venku a větší zapojení žáků. Děti jsou pozornější, lépe se soustředí, snáze komunikují, jsou lépe naladěny a mají větší motivaci k učení. Díky tomu, že se učí prostřednictvím objevování a zkoumání, dokážou si získané poznatky lépe zapamatovat, lépe pochopí přírodní zákonitosti a jejich souvislosti. Výuka je přitom bezesporu daleko víc baví. A díky tomu potom baví i samotné pedagogy.

„Učení v přírodě je pro mě smysluplné a přirozené. Děti jsou spokojené, mají dobrou náladu a navíc jsou více pozorné.“ Dagmar Židů, ZŠ Turnov

7 DŮVODŮ, PROČ UČIT VENKU
1. Děti učení venku baví
Učení venku je názorné, třírozměrné a pestré. Přináší mnoho nových podnětů nejen pro naše smysly, ale i pro naše myšlení.
2. Zvyšuje zájem o učení
Spojení se skutečným světem přináší pocit smysluplnosti učení. Roste pocit uspokojení z vlastního učení. Snižuje se počet absencí.
3. Zlepšuje vzdělávací výsledky
Co se naučíme skrze zážitky venku, se v mozku ukládá hlouběji a snadněji se vybavuje. Kontakt s přírodou zlepšuje pozornost a soustředění.
4. Podporuje zdraví dětí
Pobyt a pohyb venku snižuje nadváhu a obezitu, zlepšuje fungování imunitního systému a snižuje počet nemocí.
5. Děti i učitelé jsou spokojenější
Kontakt s přírodou významně přispívá k duševnímu zdraví a pohodě. Snižuje stres, úzkosti a deprese.
6. Posiluje vztahy mezi dětmi i s učiteli
Venku děti rozvíjí nejen své znalosti, ale současně i emoční a sociální inteligenci. Snižují se důvody ke vzniku agresivity a násilí.
7. Učit venku je přirozené
Děti se učily venku více než 99 % lidské historie. Jsou na to připravené.

„Ve volné přírodě jsou děti mnohem bezprostřednější a mohou více projevit své osobnostní rysy. Navíc spojujeme výuku s praxí a např. živá ještěrka v lese je stokrát zajímavější než na obrázku.“
Jana Vejmelková, ZŠ Fantova Kaplice

TIPY, JAK UČIT VENKU
Materiálů a pracovních listů k učení venku vzniká již celá řada. Můžete se zapojit do dlouhodobého projektu Les ve škole, kde jsou připravené metodiky pro každý ročník celé ZŠ. Nebo si vyberte aktivity pro jednotlivé předměty a témata a čerpejte z nápadů iniciativy UČÍME SE VENKU. Pro menší děti s rodiči je tu program JDĚTE VEN.

„Jsme přesvědčeni, že prolínání výuky a projektu Les ve škole je obrovskou příležitostí propojit mnoho předmětů. Rády pracujeme s dětmi mimo školní budovu – užily jsme si to.“
Andrea Hendrichová, ZŠP Roudnice nad Labem


-red-

Grafická verze tohoto článku