Econnect - zpravodajství

Zprávy

I díky veřejné sbírce mohli dobrovolníci věnovat svých 9 600 hodin práce českým workcampům

7. 10. 2020 - PRAHA (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit ) - „Od samého vypuknutí pandemie COVID-19 jsme měli od našich českých partnerů zpětnou vazbu, že budou pomoc dobrovolníků potřebovat v této kritické době více než kdykoli předtím. Byli jsme proto pevně rozhodnuti, že musíme udělat vše pro to, aby se nám podařilo workcampovou sezónu v Česku zachránit,“ říká Lenka Kadeřábková, ředitelka INEXu. Organizace proto v průběhu jara a léta realizovala na platformě Darujme.cz fundraisingovou kampaň na podporu svých aktivit, v rámci níž se podařilo vybrat celkem 176 174 Kč. „Moc si vážíme všech obdržených příspěvků. Je pro nás nesmírně silnou motivací vidět, kolika lidem z řad široké veřejnosti záleží na našich aktivitách a rozhodlo se nás takto podpořit,“ doplňuje Kadeřábková.

„Složení účastníků bylo letos bohužel národnostně a kulturně mnohem méně pestré, protože jsme v zájmu bezpečnosti rozhodli omezit naše dobrovolnictvo pouze na osoby žijící na území České republiky. Několik workcampů bohužel bylo též nutno zrušit z důvodu nedostatečného počtu účastníků nebo obav partnerů z hygienických požadavků. I tak se nám podařilo zorganizovat celkem 24 projektů, kterých se zúčastnilo 159 dobrovolníků a 41 vedoucích. Průběh české workcampové sezóny proto s přihlédnutím k tak přitěžujícím okolnostem považujeme za velice povedený,“ říká Zuzana Pitková, koordinátorka workcampů v ČR. Projekty se uskutečnily celkem v 9 krajích České republiky a jsou mezi nimi například renovace tvrze ve Veselí nad Úhlavou, pomoc ve středisku environmentálního vzdělávání SEVER v Horním Maršově nebo zemědělské práce na Svobodném statku na soutoku v Českých Kopistech.

Workcamp své tradiční podobě je 2 až 3 týdny trvající projekt, během něhož skupina dobrovolníků z celého světa společně pracuje na veřejně prospěšné iniciativě a tráví spolu svůj volný čas. Workcampy jsou především mezi mladými lidí oblíbeným způsobem, jak strávit letní prázdniny, neboť účast na projektu v sobě spojuje pomoc veřejně prospěšným iniciativám, poznání cizí země, seznámení se s lidmi jiných kultur a neformální vzdělávání. INEX obvykle zprostředkovává výjezd do zahraničí pro přibližně 450 českých dobrovolníků ročně. Ze zahraničí pak organizace každoročně hostuje přibližně 300 dobrovolníků na tuzemských projektech. Z důvodu pandemie COVID-19 a souvisejícího omezeného mezinárodního cestování musely být tyto aktivity pro letošní sezónu pozastaveny a organizace zaměřila své aktivity na lokální úroveň.

Fotografie k použití:
https://drive.google.com/drive/folders/1GrR3qxOiwo0Rv3rdgyq02kuj0fh1Em_G?usp=sharing


-red-

Grafická verze tohoto článku