Econnect - zpravodajství

Zprávy

Výsledky projektu Zvyšování hnízdních možností ptáků v Kunratickém lese a Modřanské rokli

20. 10. 2020 - Praha (Mgr. Lubomír Bartoš ) - Projekt, jehož hlavním cílem bylo zmapování, zvýšení a kontrola hnízdních možností ptáků v pražských lesích, konkrétně v Kunratickém lese a Modřanské rokli skončí 31. prosince letošního roku. V rámci projektu bylo koncem února 2020 v Kunratickém lese a Modřanské rokli na předem vybraná místa instalováno celkem 73 nových ptačích budek. Z toho 40 budek na území Kunratického lesa a 33 v Modřanské rokli. Jedná se o budky nejrůznějších typů, velikostí a s různými velikostmi vletových otvorů. Budky mají otevírací přední stěnu (kvůli následné kontrole a možnosti jejich čištění) se zajištěním proti samootevření.

V období od dubna 2020 do července 2020 probíhal s náležitou opatrností a ohleduplností monitoring obsazenosti ptačích budek, formou pozorování a sledování pobytových znaků v jejich okolí.

Z údajů získaných při monitoringu ptačích budek vyplynulo, že jejich obsazenost v roce 2020 v Kunratickém lese byla 37,5 % - ptáky bylo obsazeno 15 ze 40 budek vyvěšených v rámci projektu. V Modřanské rokli byla obsazenost budek trochu nižší, ptáky bylo obsazeno 12 z 33 vyvěšených budek, tj. 36,4 %. V obou lesích bylo dohromady ptáky obsazeno 27 ze 73 vyvěšených budek, tedy 37 %.

Největší zastoupení v obsazených budkách v obou lesích měla sýkora koňadra se 48,1 %, dále sýkora modřinka s 25,9 %, špaček obecný se 11,1 %, vrabec domácí se 7,4 % stejně jako brhlík lesní – 7,4 %.

V prosinci 2020 se uskuteční fyzická kontrola a čištění ptačích budek. Budou tak upřesněny údaje o jejich obsazenosti a následně budou zpracovány hnízdní zprávy. Můžeme předpokládat, že v následujících letech bude obsazenost budek vyšší, budky stihnou tzv. opršet a více splynout s okolím. Navíc druhy u nás zimující (např. sýkory či šoupálci) si vyhlížejí svou hnízdní dutinu už od podzimu a budky vyvěšené na jaře mohou ignorovat.
Můžeme konstatovat, že realizací projektu došlo ke zvýšení hnízdních možností běžných druhů ptáků v jihovýchodním sektoru Prahy. Navíc data, výsledky a poznatky získané během projektu mohou posloužit pro další obdobné projekty. Monitoring a údržba budek vyvěšených v rámci projektu bude probíhat i v roce 2021.

Projekt „Zvyšování hnízdních možností ptáků v Kunratickém lese a Modřanské rokli“, který realizuje Mgr. Lubomír Bartoš, trvá od září 2019 do prosince 2020 a je financován z grantových prostředků Hlavního města Prahy.


-red-

Grafická verze tohoto článku