Econnect - zpravodajství

Zprávy

Dobrovolníci opět přijeli přispět k opravě kláštera ze 13. století

12. 8. 2020 - PŘEDKLÁŠTEŘÍ U TIŠNOVA (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit ) - Dobrovolníky tento rok čeká mimo jiné zkrášlování dobrovolnického centra - malování, povrchová úprava postelí nebo pokládání dlažby před vstupem do centra. „Budeme dláždit cestu budoucím generacím dobrovolníků,“ říká s úsměvem organizátor workcampu Tomáš Blaha při setkání s vedoucími. Dále je v plánu práce v klášterních zahradách – kosení, kompostování nebo zahradničení.

Ve volném čase budou mít dobrovolníci možnost poznat nejenom historii kláštera a jeho okolí, ale také být v kontaktu s místními obyvateli. Na neděli 23. srpna od 17 hodin pak dobrovolníci chystají Hody kultur - akci pro širokou veřejnost, kde bude možné se osobně s dobrovolníky setkat a zjistit, co nového se v klášteře od loňského roku na poli dobrovolnictví podařilo. A ještě k tomu ochutnat speciality zahraniční kuchyně.

Náplní spolku Hojnost z. s. je péče o životní prostředí na Tišnovsku. Usilují o rozvoj šetrného obhospodařování půdy a tradičního a ekologického zpracování zemědělských produktů. Snaží se vytvořit síť hojnosti založenou zejména na místních lidech a přírodě.

Nezisková organizace INEX – Sdružení dobrovolných aktivit se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá již od roku 1991. INEX přijímá zahraniční dobrovolníky na workcampy (krátkodobé mezinárodní dobrovolnické projekty), které organizuje ve spolupráci s místními partnery v České republice, a zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty v zahraničí. Z důvodu rizika šíření koronaviru se INEX letos zaměřil na lokální úroveň. V současnosti má INEX společně s partnerskými neziskovými organizacemi, spolky a obcemi na letošní letní sezónu připraveno téměř 30 workcampů po celém území České republiky.

Ženský cisterciácký klášter Porta coeli nechala založit královna Konstancie, manželka Přemysla Otakara I., k odčinění manželových hříchů. Klášter byl za dobu své existence dvakrát zrušen, poprvé jej Josefínskéské reformy v době jeho největší prosperity proměnily v textilní manufakturu, podruhé z něj komunistický režim udělal sklady a zemědělské družstvo. Ze svého prvního zrušení se klášter vzpamatoval díky pomoci sesterského kláštera v německém Marienthalu, v jeho druhém vzkříšení mu můžou pomoci právě dobrovolníci. Koncem 90. let se německým dobrovolníkům z organizace Internationaler Bauorden podařilo vytvořit v části kláštera, bývalé škole, dobrovolnické centrum a to připravilo půdu pro současné dobrovolníky, kteří sem po krátké pauze opět jezdí pomáhat od roku 2018. Život v klášteře tak nejen ožívá v okolí nově otevřeného pivovaru, ale i v klášterních sadech a neobydlených prostorách, které mohou být nově využívány pro různé edukativní semináře, školy v přírodě nebo jako základna pro dobrovolníky.

Fotografie k použití (snímky z loňské realizace workcampu v Porta coeli):
https://drive.google.com/drive/folders/1iDqmjH0TFTDurIAP_8UMTyEb-H9_UFs0?usp=sharing


-red-

Grafická verze tohoto článku