Econnect - zpravodajství

Zprávy

Skupina dobrovolníků přijede poznat historii Rabštejnského údolí u České Kamenice

23. 8. 2020 - PRAHA (Econnect / INEX - Sdružení dobrovolných aktivit ) - „Nejvíce jde o poznání místní kultury, historie a interkulturní vzdělávání. V rámci workcampu se dobrovolníci potkají s ostatními podobně motivovanými lidmi z jiných zemí, poznají komunitu místních a pomohou rozvoji konkrétního místa. Načerpají tak nové zkušenosti a rozvinou své schopnosti, které pak mohou předávat dál ve své komunitě,“ říká o poslání dobrovolnického projektu vedoucí Adéla Horáková.

Město Česká Kamenice pořádá dobrovolnický projekt vůbec poprvé. Touto formou dobrovolnického projektu, tzv. workcampu, se město ve spolupráci s neziskovou organizací INEX snaží propojit mladé lidi z celého světa s historií regionu a přispět ke zvelebení Rabštejnského údolí. Nezbytnou součástí jsou i setkání a diskuze pamětníků, místních obyvatel, německých občanů a mladých lidí, jež vedou k bližšímu poznání a porozumění historii tohoto kraje.

Nezisková organizace INEX – Sdružení dobrovolných aktivit se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá již od roku 1991. INEX přijímá zahraniční dobrovolníky na workcampy (krátkodobý mezinárodní dobrovolnický projekt), které organizuje ve spolupráci s místními partnery v České republice, a zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty v zahraničí. Z důvodu rizika šíření koronaviru se INEX letos zaměřil na lokální úroveň. V současnosti má INEX společně s partnerskými neziskovými organizacemi, spolky a obcemi na letošní letní sezónu připraveno téměř 30 workcampů po celém území České republiky.

Ilustrační fotografie k použití:
https://drive.google.com/drive/folders/1dyMQmeVl8Cvn2GroUA6je-VN4UyWT5Ks?usp=sharing


-red-

Grafická verze tohoto článku