Econnect - zpravodajství

Zprávy

Rozhodnutí Evropského soudního dvora může zkomplikovat provoz aplikace eRouška

23. 7. 2020 - PRAHA (Econnect / Iuridicum Remedium, z. s. ) - Mobilní aplikace eRouška, vyvinutá v rámci takzvané Chytré karantény k boji s koronavirem platformou COVID19CZ, má pomáhat hygienikům k efektivnějšímu dohledávání lidí, kteří přišli do kontaktu s nakaženým. „Celkově hodnotíme aplikaci z hlediska soukromí jako relativně povedenou, od začátku jsme však upozorňovali na problém, kterým je využití datových úložišť na území USA, což jsme vnímali pro ochranu dat jako rizikové. Evropský soud teď naše obavy potvrdil,“ vysvětluje právník IuRe, Jan Vobořil.

Evropští soudci ve svém zdůvodnění přímo zmínili, že „štít soukromí“ dostatečně nechrání data občanů před hromadným sledováním americkými zpravodajskými agenturami, jako je například Národní bezpečnostní agentura (NSA). I přes nedostatečnost záruk soudní dvůr nicméně přímo nezrušil možnost předávání dat na základě tzv. standardních smluvních doložek. Ty se týkají právě gigantů jako je třeba Google, který se na zpracování dat z aplikace eRouška podílí. „Soudci však přímo zdůraznili, že nebude-li zajištěna dostatečná ochrana, mohou dozorové orgány zastavit předávání dat i na základě doložek. A samozřejmě argumenty, které vedly soud k rozhodnutí o zrušení „štítu soukromí“ platí vesměs i zde,“ dodává Vobořil.

Evropské rozhodnutí přitom přichází v době, kdy technické řešení aplikace eRouška definitivně přechází pod státní podnik NAKIT, který na projektu Chytré karantény spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví, které je správcem aplikace. Právě ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi je tak adresován otevřený dopis, který organizace Iuridicum Remedium zveřejnila na svých stránkách a v němž vyzývá k tomu, aby byla data uživatelů fyzicky umístěna v některém ze států EU.

„S ohledem na aktuální rozhodnutí považujeme za klíčové, aby Ministerstvo zdravotnictví otázku uložení osobních údajů souvisejících s aplikací eRouška vyřešilo nejen pokud jde o technické zabezpečení, ale i pokud jde o právní záruky. V současné době je počet uživatelů eRoušky nízký, ale to se může změnit. Pokud bude aplikace masově využívána, může mít pozitivní efekt. K tomu ovšem nedojde, pokud zde budou pochybnosti o zvoleném způsobu zpracování dat,“ uzavírá Vobořil.

Nevládní organizace Iuridicum Remedium (IuRe) se již od roku 2001 systematicky věnuje problematice vztahu lidských práv a nových technologií, zejména pak problematice ochrany soukromí a ochrany osobních údajů.


-red-

Grafická verze tohoto článku