Econnect - zpravodajství

Zprávy

Ochranáři píší ministru Brabcovi: Hrozí závažné poškození unikátní přírody Králického Sněžníku

22. 6. 2020 - KRÁLÍKY (Econnect / Hnutí DUHA ) - Před několika dny se v médiích objevila překvapivá informace týkající se obnovy rozhledny na polské straně vrcholu Králického Sněžníku. Projekt výstavby rozhledny získal významnou dotaci z rozpočtu českého ministerstva pro místní rozvoj. Polský investor plánuje do konce června 2020 začít s výstavbou.

Výstavba rozhledny se vážným způsobem dotýká evropsky mimořádného území s nejvyšší formou ochrany. Ačkoliv je záměr zahalen mnoha nejasnostmi a trpí vážnými vadami, může se v příštích týdnech začít stavět. Zřejmé není ani to, jaká varianta záměru se bude skutečně realizovat, protože projekt se projednává už mnoho let a z informací v médiích vyplývá, že investor chystá v rámci snahy o finanční úspory výrazné změny v projektu. Například to, že podle původního projektu se měl veškerý materiál dovážet letecky, bez využití místních cest, ale z důvodu úspor nyní investor usiluje o vybudování komunikace pro dopravu stavebního materiálu. Stavba cesty by přitom znamenala jak rozsáhlý územní zábor nenahraditelných vrcholových biotopů, tak potenciální riziko tlaku na další výstavbu "salámovou metodou".

Takové úpravy projektu jsou z hlediska ochrany přírody nepřijatelné a v rozporu se schválenými podmínkami české strany. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že Správa CHKO Jeseníky, pod níž oblast NPR Králický Sněžník spadá, vydala v lednu 2014 stanovisko, ve kterém sice vyjádřila souhlas s výstavbou rozhledny, ale s tím, že přeprava stavebního materiálu bude probíhat vrtulníkem, bez nutnosti přistávání. Navíc Správa CHKO ve svém stanovisku požaduje doplnění posouzení vlivu na přírodu národní přírodní rezervace. Totéž pak ve svém stanovisku z února 2014 převzalo ministerstvo životního prostředí. Je zřejmé, že předchozí stanoviska Správy CHKO Jeseníky i ministerstva byly vázány na řadu konkrétních podmínek. Není ale vůbec jasné, zda byly tyto podmínky polskou stranou akceptovány při vydávání odpovídajících rozhodnutí a zda skutečně došlo k požadovanému doplnění posouzení vlivu.

Dotace na projekt je čerpaná přes české ministerstvo pro místní rozvoj. Dle posledních informací již polský investor uzavřel výběrové řízení na dodavatele a předběžně dostal souhlas od Regionálního ředitelství ochrany přírody ve Wroclawi k vybudování pozemní komunikace na vrchol! Zahájení výstavby projektu by bylo v ostrém rozporu s českou legislativou i s předpisy Evropské unie týkajícími se ochrany životního prostředí. Vzhledem k situaci (vybraný dodavatel a zřejmě souhlas polské ochrany přírody s vybudováním pozemní komunikace) je nezbytné se situací zabývat okamžitě - dřív než dojde k nezákonnému a nevratnému poškození unikátních vrcholových partií Králického Sněžníku.


-red-

Grafická verze tohoto článku