Econnect - zpravodajství

Zprávy

Česká rozvojová agentura podpořila rozvoj smart cities v severní Africe

19. 11. 2019 - PRAHA (Econnect / Česká rozvojová agentura ) - V rámci Programu B2B podpořila Česká rozvojová agentura podnikatelský plán české softwarové firmy Incinity, jejíž hlavní činností je vývoj, dodání a podpora vlastní integrační platformy pro chytrá města pod názvem Invipo. Ten v současnosti řídí dopravu ve více než 15 městech v České republice a zahraničí, včetně tureckého Izmiru, polské Legnice nebo Olomouce. Díky podpoře ČRA by mělo Invipo pomoci s dopravou i městům v Alžírsku, Maroku, Tunisku a Egyptě.

Příběh Invipo se začíná psát v roce 1994, kdy vzniká ve Zlíně firma CROSS Zlín. V roce 2009 do firmy přichází Lukáš Duffek, nový šéf vývoje a klíčová osoba z pohledu dalšího rozvoje firmy směrem k integrační platformě a chytrým městům. „Software je můj velký koníček, vyrůstal jsem na počítačích a hrách, přešel na programování ještě na základní škole a od té doby mě to nepustilo. Největší výzva při psaní softwaru je taková, že dáte dohromady něco užitečného, co pomáhá a zároveň baví a všichni to pochopí bez manuálu,“ vysvětluje Lukáš Duffek, jak se k programování dostal.

V roce 2015 vzniká zcela nová firma Incinity s.r.o., která se věnuje pouze vývoji Invipa. Cílem je vybudovat silné know-how a profesionální tým, který se stane základem pro vývoj inovativního softwaru. O rok později již Invipo vyhrává prestižní ocenění Intertraffic Innovation Awards 2016, které vyhrálo jako historicky první software.

Invipo řídí i třímilionový Izmir

V roce 2017 se v Turecku dokončil zatím největší ITS projekt v regionu, chytré město Izmir s více než 3 miliony obyvatel. Invipo se stává jedinou softwarovou platformou, která celé město monitoruje a řídí. Je připojeno více než 12.000 koncových zařízení, 21 typů technologie a operátoři mají k dispozici 18 různých modulů. „Smart city se týká všech oblastí, které se týkají života lidí ve městech. Nejvíce samozřejmě dopravy, parkování, veřejného osvětlení, kontaktu s úřady a podobně. Prostě věcí, které jako občan řešíte ve městě nejvíce a dotýkají se vás každodenně,“ popisuje Lukáš Duffek, který vystudoval programování na Masarykově univerzitě v Brně a působil jako programátor a vedoucí vývoje v několika softwarových a technologických firmách.

Nyní se společnost Incinity chystá prozkoumat trhy severní Afriky. Cílem projektu podpořeného ČRA by mělo být využití inovativních řešení a zkušeností Incinity v oblasti smart cities ve vybraných severoafrických zemích s pozitivním dopadem na jejich obyvatele, návštěvníky a firmy a zlepšení jejich služeb. Předpokladem je navázání spolupráce s místními partnery, jako jsou např. oborová ministerstva a veřejné organizace či municipality. Počítá se také s vytvořením pracovních míst v rámci integrace a provozu platformy smart cities.

„Problematika smart cities je nyní v severní Africe velmi aktuální, jak o tom svědčí připravované a realizované projekty, jako např. Casablanca Smart City, Algiers Smart City či projekty několika nových inteligentních měst v Egyptě včetně nového administrativního hlavního města. Incinity sem může přinést své zkušenosti a řešení osvědčená z jiných zemí. Prozatím jsme již v listopadu 2018 navštívili Egypt, setkali jsme se tam s některými potenciálními partnery a jednáme o prvních možných projektech v této zemi,“ říká Lukáš Duffek.

Platforma Invipo vyhrála několik světových cen, např. Innovation Award a Smart Mobility Award na výstavě Intertraffic 2016 v Amsterdamu či Smart City Service Award na Smart Cities Innovation Summit Asia 2017 v Soulu. „Jsem přesvědčená, že díky úspěchům, které má společnost Incinity za sebou a vzhledem ke skutečnosti, že je její platforma Invipo již úspěšně implementována v řadě měst v Evropě, v Asii a na Blízkém východě, se podobně úspěšně uchytí i v severoafrických městech. Projekt navíc přispívá k naplnění globálního cíle udržitelného rozvoje 11., jímž je vytvoření inkluzivních, bezpečných, odolných a udržitelných měst a obcí, což byl také jeden z důvodů naší podpory,“ říká Ludmila Leškovská, která má dotační Program B2B v České rozvojové agentuře na starosti.


-red-

Grafická verze tohoto článku