Econnect - zpravodajství

Zprávy

Soutěž pro veřejnost za poznáním havarijní zóny JE Temelín a rizik využívání jaderné energie

31. 10. 2019 - (Econnect / OIŽP - Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí ) - Antiatomová podzimní soutěž OIŽP pro širokou veřejnost za poznáváním míst v havarijní zóně jaderné elektrárny Temelín:
-navštiv námi popsaná místa v havarijní zóně JE Temelín a vyfoť je
-zúčastni se vědomostního kvízu
-sdílej naši soutěž na FB

Více informací na: www.oizp.cz

V těchto dnech spustil spolek OIŽP – Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí podzimní soutěž pro širokou veřejnost v okolí jaderné elektrárny Temelín o věcné ceny.

Soutěž běží na FB a webových stránkách spolku www.oizp.cz.


Podstatou této soutěže je navštívení a vyfotografování námi stanovených míst v havarijní zóně jaderné elektrárny Temelín. Každé z těchto míst je blíže popsáno a geosouřadnicemi určeno na webových stránkách našeho spolku. Soutěžící se tak v rámci soutěže dozví mnoho zajímavých informací o rizicích, ekonomických souvislostech využívání jaderné energie, o ekologické zátěži spjaté s využíváním jaderné energie nejenom v našem regionu a o dlouhodobých důsledcích případných jaderných nehod.

Pro soutěžící, kteří nechtějí putovat jihočeskou krajinou, je na www.oizp.cz připraven i vědomostní kvíz k tématu jaderné energetiky. Malé ceny čekají i na soutěžící, sdílející soutěž na svých FB – profilech. Soutěž bude ukončena a vyhodnocena na Mikuláše, tedy 5.prosince 2019.

Spolek OIŽP původně zamýšlel tuto soutěž provést jako tzv. geocaching, kdy jsme na každém z výše uvedených míst chtěli umístit tzv. kešku poskytující informace o místě. Umístění kešky je podmíněno souhlasem majitele pozemku, proto jsme obeslali všechny obce v okolí JE Temelín, na jejichž pozemky jsme chtěli kešky umístit, s žádostí o souhlas s jejich umístěním na obecním pozemku. Protože jsme s výjimkou jednoho jediného vstřícného pana starosty nezískali ani jeden souhlas s umístěním kešky, nemohla klasická forma geocaching - soutěže proběhnout. Někteří z oslovených starostů dokonce s poukazem na „manipulaci veřejnosti naším spolkem“ hrozili využít proti našemu spolku všech dostupných právních prostředků na zastavení této „manipulace“. Proto jsme nakonec zvolili výše popsanou formu soutěže, kdy informace k jednotlivým místům nejsou umístěny fyzicky přímo na místě, ale na webu našeho spolku.

Gabriela Reitingerová, Pavel Vlček z OIŽP řekli: „Je smutné, že starostové v okolí jaderné elektrárny Temelín jsou zmanipulováni pravidelným přísunem peněz od provozovatele elektrárny, společnosti ČEZ, do obecních pokladen. Proto blokují jakékoli akce neziskových organizací, snažících se poukázat na stinné stránky využívání jaderné energie. Bohužel v případě nehody v této elektrárně, která by ohrozila zdraví lidí žijících v jejím okolí, by školy, školky nebo sportoviště opravené nebo postavené z peněz pravidelně proudících od firmy ČEZ do pokladen obcí v okolí JE Temelín, těmto lidem nepomohly.“


Gabriela Reitingerová a Pavel Vlček, OIŽP – Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí, tel. 777 006 241, 603 805 799


-red-

Grafická verze tohoto článku