Econnect - zpravodajství

Zprávy

Step Up Now - platforma evropských aktérů podporujících cíl uhlíkově neutrální EU do roku 2050 - je partnerem pražské konference Share Your Energy

16. 10. 2019 - PRAHA (Econnect / Klimatická koalice ) - Na mezinárodní konferenci Share Your Energy probíhající 16.10.2019 v Praze bude prezentováno to nejzajímavější z celého světa z oblasti udržitelné energetiky: energeticky soběstačné čtvrti, budovy a podniky poháněné 100% zelenou energií, nebo způsob využití dat k snížení uhlíkové stopy domácností a mnohé další. Jedním z partnerů konference je také platforma Step Up Now, která sdružuje širokou škálu evropských aktérů - od firem, institucí a investorů až po obce a regiony - jež aktivně podporují cíl Evropské unie dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Jedním z členů platformy je i energetická společnost Nano Energies, hlavní partner celé konference. Všech 61 aktérů, kteří jsou v současnosti sdružení v platformě Step Up Now, spojuje níže uvedená společná vize: Společně předkládáme způsob, jak vytvořit novou evropskou ekonomiku a společnost.

Díky tomu, že si Evropská unie v minulosti stanovila jasné cíle a politické rámce, mohlo dojít k průlomu v oblasti přechodu na nízkoemisní ekonomiku. A doposud to fungovalo. Nicméně ve světle toho, co nám ukazují poslední zprávy IPCC a extrémní výkyvy počasí během letošního léta, nastal čas udělat další krok, vycházející z vědomí závažnosti naší situace.

Svět musí dosáhnout uhlíkové neutrality na začátku druhé poloviny dvacátého století a během následující dekády drasticky snížit emise, abychom se vyhnuli těm nejhorším dopadům změny klimatu. EU disponuje znalostmi, zkušenostmi a ekonomickými mechanismy, které umožňují přechod na uhlíkovou neutralitu nejpozději do roku 2050. Zásadní ale bude navýšit naše úsilí během příštích deseti let a přizpůsobit tomu cíle pro rok 2030. Jsme přesvědčeni, že to jsou právě evropské země, kdo by měl k budoucnosti bez emisí prošlapávat cestu.

Leží před námi jedinečná příležitost transformovat naši ekonomiku a společnost. Je to příležitost konfrontovat se s výzvami pro naši bezpečnost a blahobyt. Je to příležitost vyčistit náš vzduch a vodu, omezit naši produkci odpadu, a zároveň učinit z našich domovů a měst lepší místa k životu. Je to příležitost pro řízený přechod, tvorbu pracovních míst v rozvíjejících se oborech, podporu inovativních průmyslů, vybudování odolné infrastruktury a rozvoj nových byznysmodelů, které podporují lepší, zdravější a udržitelnější způsob života. Nutnost vést zápas se změnou klimatu je každým dnem naléhavější, což pro nás znamená příležitost k rychlejšímu zavádění nových opatření a nejpozději do roku 2050 společnými silami vybudovat uhlíkově neutrální Evropu.

Jsme firmy, investoři, města a regiony a rozhodli jsme se chopit příležitosti, která se nám naskýtá. Společně intenzivně pracujeme na tom, abychom podstatně rychleji zvyšovali energetickou úspornost, zvýšili podíl obnovitelné energie v energetickém mixu a co nejdříve přestali využívat fosilní paliva. Pracujeme na tom, abychom se posunuli od starých, znečišťujících modelů, k systémům orientovaným na člověka. Pěstujeme plodiny a využíváme půdu udržitelnějším způsobem.

Takové praxe vytváří okamžitý přínos v životech lidí: snižují negativní dopady znečištění na lidské zdraví a z budov a pracovišť se tak stávají příjemnější a produktivnější místa. Díky nim se z našich firem stávají lídři budoucích trhů a naše ekonomiky tak směřují k větší odolnosti. Jsme hrdí na to, že máme k dispozici širokou paletu osvědčených praxí, vzniklých jako odpověď na změnu klimatu, a povzbuzujeme další, aby se k nám přidali v plnění závazků a investování do nových řešení a inovací, abychom tak získali jasnou vizi ekonomiky bez uhlíkových emisí.

Jsme v tom všichni společně. Uspět můžeme jenom prostřednictvím kooperace a společné práce na tom, abychom dostáli závazkům z Pařížské dohody, aniž bychom někoho nechali za sebou. Jsme si vědomi, že pokud toho chceme dosáhnout, musíme rozvíjet novou podobu sdíleného vedení, opírající se jak o politické lídry, tak i aktéry z byznysu a občanské společnosti. Společně dokážeme uchopit tuto příležitost a utkat se s výzvami, které na nás čekají. Náš cíl je naším závazkem a vytrvale budeme usilovat o to, aby se stal naší realitou. Zveme vás, abyste se k nám přidali.

Z Česka se k platformě dosud připojilo hlavní město Praha a tři společnosti a organizace. Kromě již zmíněné společnosti Nano Energies je to také konzultační společnost Fair Venture a firma Bezobalu.

Cílem platformy je síť aktérů podporujících její vizi co nejvíce rozšířit a přispět tak k efektivní spolupráci ve společné snaze docílit uhlíkové neutrality v EU do roku 2050. Připojit se mohou všichni aktéři - od obcí a regionů až po soukromé společnosti, organizace a investory, kteří vizi Step Up Now podporují a jsou odhodlaní svou vlastní činností přispět k jejímu naplnění.


-red-

Grafická verze tohoto článku