Econnect - zpravodajství

Zprávy

Organizace Greenpeace vyzvala ministra Brabce, aby zrušil souhlas s další těžbou na Bílině. Je nezákonný

1. 8. 2019 - PRAHA/BÍLINA (Econnect / Greenpeace ČR ) - Organizace Greenpeace dnes po důkladném prostudování textu souhlasného závazného stanoviska k pokračování těžby na severočeském dole Bílina vyzvala ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby rozhodnutí svých úředníků přezkoumal a zrušil. Závazné stanovisko má závažné nedostatky a nezhodnocuje dostatečně vliv těžby a spalování uhlí na klima. Navíc je souhlas s rozšiřováním a prodlužováním těžby v přímém rozporu s mezinárodními závazky České republiky vyplývajícími z Pařížské klimatické dohody. Z těchto důvodů pokládá Greenpeace rozhodnutí za nezákonné.

Ministr Brabec dosud vždy tvrdil, že o povolování těžby a dalších záměrů, které mají negativní vliv na životní prostředí, nerozhoduje on, ale úředníci ministerstva v přenesené působnosti státu. Nyní ale má podle českého správního řádu právo nezákonné rozhodnutí svých úředníků zrušit či změnit. V minulosti ministerstvo za dobu působení Richarda Brabce již několikrát možnost přezkumu a zrušení rozhodnutí EIA řešilo – například v případě těžby štěrkopísků na jižní Moravě či v případě stavby letiště Vodochody.

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace, říká:
“Přijde nám absurdní, že v situaci, kdy české lesy a pole decimuje vedro a sucho vyvolané klimatickou krizí a vědci hovoří o nutnosti bezodkladně začít snižovat emise skleníkových plynů, se v České republice byť jen uvažuje o dalším rozšiřování a prodlužování těžby uhlí. Navíc v situaci, kdy ministr Brabec představuje uhelnou komisi, která má – alespoň podle jeho dosavadních vyjádření – útlum těžby a spalování uhlí naplánovat.”

Ministr Brabec má nyní 30 dní, aby se k podanému podnětu vyjádřil a sdělil, zda zahájí přezkumné řízení, či nikoli. K apelu na Brabce vyzývá organizace přes 4000 lidí, kteří loni na podzim poslali ministerstvu připomínky proti rozšíření dolu Bílina v rámci procesu vyhodnocení vlivů pokračující těžby na životní prostředí.


-red-

Grafická verze tohoto článku